Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Utorok 22. 6. 2021

Počet návštev: 6730821

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • OZNAM

  Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom a zamestnancom školy, že prihlasovať a odhlasovať sa z obedov za mesiac Jún 2021 je možné len do 21.06.2021 do 14:00 hod..

 • Letný denný hokejový kemp

  Piatok 11.6.2021 o 17:00 v areáli školy ZŠ Hanušovce n. T. (pri multifunkčnom inrisku) sa uskutoční stretnutie ohľadom letného kempu pre deti .

  Všetci, ktorí chcete byt informovaní o letnom kempe srdečne Vás pozývame na stretnutie.

  Prídu aj tréneri, ktorí budú tento kemp organizovať a oboznámia všetkých ako bude prebiehať .

  Tešíme sa na Vás s pozdravom Šk Pelikán.

 • V dňoch 8. a 9.6.2021 sa uskutoční fotenie kolektívov.

  V utorok triedy II.stupňa, v stredu triedy I.stupňa.

 • Testovanie 9, ktoré sa malo uskutočniť 9.6.2021, je zrušené!!! V tento deň bude prebiehať riadne vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

 • Dňa 9. júna 2021 (v stredu) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9 2021. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy pre 2.stupeň ZŠ ISCED2.

  Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, rysovacie pomôcky, kalkulačka. Nepovolené pomôcky: zošity, učebnice, výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny.

  Žiaci musia byť v škole v deň testovania najneskôr o 7.45!

  Náhradný termín je 24. jún 2021 (štvrtok) v krajských mestách - pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

 • Riaditeľka školy udeľuje žiakom 9.ročníka na pondelok 10. mája 2021 riaditeľské voľno z dôvodu prijímacieho konania na stredné školy.

  Pre žiakov 0. - 8.ročníka pokračuje prezenčné vzdelávanie.

  Do školy nastupujú aj žiaci z tried 1.a, 1. b.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria