Navigácia

Nedeľa 25. 3. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 3891233

Kalendár

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • O Z N A M

  Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí školského veku riaditeľstvo školy pristúpilo od 14.3.2018 do odvolania k týmto opatreniam:

  1. Skracujú sa všetky vyučovacie hodiny zo 45 minút na 40 minút.
  2. Rušia sa hromadné akcie žiakov a ruší sa činnosť všetkých krúžkov.
  3. Od 26.3. do 27.3.2018 sa vo všetkých triedach ruší 6.vyučovacia hodina.
  4. Odporúčame rodičom, aby zvážili pobyt detí v ŠKD.

  riaditeľ ZŠ

 • Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcim z obcí patriacich do školského obvodu, že dopravné za mesiace január až marec sa bude vyplácať od stredy 4. apríla do piatku 6. apríla 2018.

 • O Z N A M

  Riaditeľ školy udeľuje

  na deň 28. marec 2018

  všetkým žiakom

  riaditeľské voľno.

  Dôvod: Začiatok prázdnin

  a oslavy Dňa učiteľov.

  Žiaci nastúpia na vyučovanie

  v stredu 4.4.2018.

 • O Z N A M

  Riaditeľ školy udeľuje na deň 21. marca 2018 žiakom 0. – 8. ročníka

  riaditeľské voľno.

  Dôvod: Testovanie 9 2018

  Žiaci nastúpia na vyučovanie vo štvrtok 22.3.2018

 • Milí rodičia budúcich prváčikov,

  v našej základnej škole sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky uskutoční dňa 18. a 19. apríla 2018 v čase od 10:00 do 12:00 hod..

 • Vážení kolegovia, členovia OZ

  Srdečne Vás všetkých pozývame na výročnú členskú schôdzu OZ HANUŠÁČIK dňa 21.3.2018 o 12,30 hodine do zborovne ZŠ Hanušovce n.T.

  Program výročnej členskej schôdze

  1. Otvorenie – PaedDr. Viera Hodošková
  1. Privítanie prítomných členov OZ
  2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Oboznámenie s programom – doplnenie, schválenie členmi OZ
  1. Výročná správa o hospodárení za rok 2017 – Mgr. Ján Molitoris
  2. Správa revíznej komisie o hospodá
 • O Z N A M riaditeľa školy

  Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí školského veku riaditeľstvo školy pristúpilo od 14.3.2018 do odvolania k týmto opatreniam:

  1. Skracujú sa všetky vyučovacie hodiny zo 45 minút na 40 minút.
  2. Rušia sa hromadné akcie žiakov a ruší sa činnosť športových a turistických krúžkov. riaditeľ ZŠ

  Zvonenie počas skráteného vyučovania:

  1. 8.00 - 8.40 hod. prestávka 10 min.

 • O Z N A M - doučovanie

  Oznamujeme rodičom, že doučovanie žiakov 9. ročníka počas jarných prázdnin:

  - v pondelok 26.2.2018 matematika od 9.00 hod. do 12.30 hod.

  - vo štvrtok 1.3.2018 slovenský jazyk a literatúra od 9.00 hod. do 12.30 hod..

 • O Z N A M - skrátené vyučovanie

  Riaditeľstvo Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že od 22.2. do 23.2. 2018 pokračuje skrátené vyučovanie z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných chorôb žiakov.

 • Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí školského veku a odporúčania detského lekára riaditeľstvo základnej školy vyhlásilo od 14. februára do 21. februára 2018

  ch r í p k o v é p r á z d n i n y

  Nástup žiakov na vyučovanie je 22. februára 2018 /štvrtok/. Mgr. Miroslav Petrov, riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria