• Dnes je
  Utorok 31. 1. 2023
  • apríl 2023
    • 11
    • Ut
    • Veľkonočné prázdniny
    • 11. 4.
    • Prázdniny
    • 10
    • Po
    • Veľkonočný pondelok
    • 10. 4.
    • Sviatok
    • 07
    • Pi
    • Veľký piatok
    • 7. 4.
    • Sviatok
    • 06
    • Št
    • Veľkonočné prázdniny
    • 6. 4.
    • Prázdniny
  • január 2023
    • 31
    • Ut
    • V.A, V.B, V.C, VII.BŠ, VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.AŠ, IX.AŠ, VIII.A, VIII.B, VIII.C, IX.A, IX.B, IX.BŠ, IX.C
    • 31. 1.
     6.-7.
    • Vyučovacie voľno
    • 31
    • Ut
    • Odovzdávanie výpisov klasifikácie, prospechu, správania a dochádzky za prvý polrok školského roku 2022/2023
     I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, IV.A, IV.AŠ, IV.B, IV.C
    • 31. 1.
     4.
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 31
    • Ut
    • Polročné vysvedčenie
    • 31. 1.
    • Iná udalosť
    • 31
    • Ut
    • I.B, I.A, I.D, I.C, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, IV.A, IV.AŠ, IV.B, IV.C
    • 31. 1.
     5.-6.
    • Vyučovacie voľno