Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Viera Hodošková Odborný článok v BIGECHE č. 15 10 123
Geografia, rigorózna skúška 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Projektovanie vyučovacej hodiny z Geografie 10
Mgr. Anna Ondovová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 69
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Marek Balog Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 48
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Ing. Danka Balogová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 57
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Multikultúrna výchova 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Anna Baranová Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9 18
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Ing. Iveta Bednárová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 53
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Lukáš Čebra Finančná gramotnosť do škôl 10 60
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 4
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Bc.Eva Gumanová Multikultúrna výchova 25 37
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 61
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 35
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Mgr. Margita Holingová Obsluha interaktívnej tabule 12 203
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Katarína Hrehová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15
Ing. Stanislav Jurko Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 67
Obsluha interaktívnej tabule 12
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Bc.Gabriela Jurková Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12 64
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Mgr. Jana Kaľavská Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Eva Luterančíková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 62
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Mgr. Anna Makáňová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 124
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 13
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky - pedagogika psychosociálne narušených 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Elena Malatová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 64
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Obsluha interaktívnej tabule 12
Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní prírodovedných predmetov 10
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Pavol Minár Vyučovanie informatickej výchovy 41 71
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Ján Molitoris Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 64
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Anna Nemcová Tvorivé aktivity 1 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Multikultúrna výchova 25
Mgr. Anna Pohlodová Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Využitie elektronickej prezentácie v EP 3
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Práca v školskej knižnici 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Anna Rišková Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 39
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Tvorivé aktivity 2
Mgr. Ondrej Sabo Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 62
Obsluha interaktívnej tabule 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Jana Sabová Finančná gramotnosť do škôl 10 63
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Martin Štofan Finančná gramotnosť do škôl 10 64
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Mgr. Adriana Václavková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 30
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Dáša Vargová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 210
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Mgr. Viera Vrlíková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 62
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Vyučovanie informatickej výchovy 41


© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria