Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Viera Hodošková Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14 123
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Geografia, rigorózna skúška 60
Projektovanie vyučovacej hodiny z Geografie 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Odborný článok v BIGECHE č. 15 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Anna Ondovová Obsluha interaktívnej tabule 12 69
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Marek Balog Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15 48
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Ing. Danka Balogová Finančná gramotnosť do škôl 10 57
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Multikultúrna výchova 25
Ing. Iveta Bednárová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 53
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Lukáš Čebra Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 4 60
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Bc.Eva Gumanová Obsluha interaktívnej tabule 12 37
Multikultúrna výchova 25
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Obsluha interaktívnej tabule 12 61
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 35
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Margita Holingová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 203
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Katarína Hrehová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ing. Stanislav Jurko Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9 67
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Bc.Gabriela Jurková Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12 64
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Mgr. Jana Kaľavská Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Alžbeta Kozubaľová Výchovný poradca 35 62
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Eva Luterančíková Využitie IKT v edukačnom procese 11 62
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Mgr. Anna Makáňová Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 13 124
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky - pedagogika psychosociálne narušených 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Elena Malatová Obsluha interaktívnej tabule 12 64
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní prírodovedných predmetov 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Pavol Minár Vyučovanie informatickej výchovy 41 71
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ján Molitoris Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15 64
Finančná gramotnosť do škôl 10
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Anna Nemcová Multikultúrna výchova 25 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Tvorivé aktivity 1
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Anna Pohlodová Využitie elektronickej prezentácie v EP 3 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Práca v školskej knižnici 8
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Anna Rišková Tvorivé aktivity 2 60
Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 39
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Ondrej Sabo Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 62
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Mgr. Anna Sabová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 210
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Mgr. Jana Sabová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 63
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Martin Štofan Obsluha interaktívnej tabule 12 64
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Adriana Václavková Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 30
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Dáša Vargová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 210
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Viera Vrlíková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 62
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Vyučovanie informatickej výchovy 41


© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341
  • 057/4452340

Fotogaléria