Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Biblický ECAV
Cestou za poznaním
Cestovatelia
Cykloturisti
Florbalový krúžok 1. stupeň
Florbalový krúžok 2. stupeň
Futbalový krúžok 2. stupeň
Futbalový krúžok pre 1. stupeň
Hravé učenie
Krúžok SLJ
Krúžok voľnočasových aktivít
Loptové hry
Matematika netradične
Počítačový krúžok 1
Pohybové hry
Potulky Šarišom
Slovenčina v malíčku
Spevácko - tanečný krúžok 1. stupeň
Spevácko - tanečný krúžok 2. stupeň
Strelecký krúžok
Šachový krúžok
Technický krúžok
Tvorivá slovenčina
Všetkovedko

© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria