Navigácia

 • Platba za stravovanie v ŠJ

  Platba za stravovanie v ŠJ

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že poplatky za stravovanie žiakov v školskej jedálni sa platia na účet -

  IBAN SK10 0200 0000 0016 3648 7058. Do poznámky uviesť meno a triedu žiaka.

  Poplatok za žiaka I. stupňa je 20 € a žiaka II. stupňa 22 €.

  Telef. a mobil. číslo na vedúcu ŠJ:  057-488 2630     0911 158 842

 • Škola pripravená na začiatok školského roka 2018/2019

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Do galérie Slávnostné ukončenie šk. r. 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Žiaci a učitelia ocenení primátorom mesta Hanušovce nad Topľou za reprezentáciu mesta 27.6.2018

 • Dopravné

  Oznamujeme rodičom, že výplata dopravného bude od 26.6. od 12.00 hod. do 14.00 hod. a od 27.6. do 29.6. vždy od 8.00 hod. do 14.00 hod. .       /ED/

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Oznam vedúcej školskej jedálne

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, žiakom a učiteľom, že odhlasovanie z obedov sa končí 21.6.2018 do 8.00 hod.. Po tomto termíne v prípade choroby bude obed vydaný do obedára.

  Zároveň oznamuje, že stravné sa bude vyrovnávať v termíne od 22.6. do 28.6. 2018.

  Prosíme rodičov o dodržanie tohto termínu.            /ŠJ/

 • Škola v prírode 2018 Borova Sihoť

  Do galérie Škola v prírode 2018 Borova Sihoť boli pridané fotografie.

  V dňoch 21.-25.5.2018 žiaci tretieho ročníka našej školy absolvovali školu v prírode v prekrásnom liptovskom prostredí v údolí Čierneho Váhu. Pod vedením učiteľov Mgr. Pavla Minára, Mgr. Anny Baranovej a Mgr. Viery Vrlíkovej si žiaci zopakovali učivo z vlastivedy a prírodovedy a obohatili sa o množstvo nových poznatkov a zážitkov.

 • Informácia - poplatok v ŠKD

  Informácia - poplatok v ŠKD

  Riaditeľstvo Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom, že na základe VZN č. 1/2018 schváleného Mestským zastupiteľstvom Mesta Hanušovce nad Topľou dňa 2.5.2018 sa mení výška poplatku v školskom klube detí na 7 € mesačne s účinnosťou od 1.6.2018.

   

 • ŠKD hľadá talent

  Do galérie ŠKD hľadá talent boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

  2. máj 2018 bol pre našu školu aj okres veľmi úspešný 

  Zuzka Eštvaníková zo 6.c sa zúčastnila na krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Súťažila v prednese poézie a získala 2. miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola. Zuzke želáme veľa úspechov a veríme, že bude mať možnosť zúčastniť sa celoslovenskej prehliadky najlepších recitátorov na Slovensku v Dolnom Kubíne.

                                                                                                                       Mgr. Anna Makáňová

 • Memoriál mjr. Kukorelliho 2018

  Do galérie Memoriál mjr. Kukorelliho 2018 boli pridané fotografie.

 • Rómska pieseň 2018

  Do galérie Rómska pieseň 2018 boli pridané fotografie.

 • SLÁVIK SLOVENSKA

  SLÁVIK SLOVENSKA

  Dňa 16.5.2018 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnila obvodová súťaž v speve ''Slávik Slovenska", kde našu školu úspešne reprezentovala a 3.miesto v III. kategórii získala Veronika Jurková 8.C a diplom za vokálny prejav v II. kategórii získala Radoslava Ciesarová 5.B.

  Blahoželáme.

 • Krajské kolo GEO

  Krajské kolo GEO

  12. apríla sa žiačka 8.a triedy Nina Anna Hliboká zúčastnila krajského kola geografickej olympiády, kde spomedzi 35 riešiteľov obsadila výborné 4. miesto. Postúpila tak do celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 18. - 19. mája v Bratislave. Nine srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Odhlasovanie obedov

  Odhlasovanie obedov

  Od pondelka 9. 4. 2018 môžete žiakov školy odhlásiť z obedov v školskej jedálni aj prostredníctvom internetu s prihlasovacími údajmi do elektronickej žiackej knižky. Týmto heslom sa môžete prihlásiť aj do mobilnej aplikácie Edupage, ktorú si pre váš smartfón či tablet môžete stiahnuť z http://mobile.edupage.org/

   

   Ak máte akékoľvek otázky, alebo nemáte prihlasovacie údaje, kontaktujte, prosím, priamo spravca@zshanusovce.sk

 • Nový oznam riaditeľa školy !!!!!!!!!!

              O Z N A M

  Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí  školského veku riaditeľstvo školy pristúpilo od 14.3.2018 do odvolania k týmto opatreniam:

  1. Skracujú sa všetky vyučovacie  hodiny zo 45 minút na 40 minút.
  2. Rušia sa hromadné akcie žiakov a ruší sa činnosť všetkých krúžkov.
  3. Od 26.3. do 27.3.2018 sa vo všetkých triedach ruší 6.vyučovacia hodina.
  4. Odporúčame rodičom, aby zvážili pobyt detí v ŠKD.

                                               riaditeľ ZŠ

   

 • Dopravné

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcim z obcí patriacich do školského obvodu, že dopravné za mesiace január až marec sa bude vyplácať od stredy 4. apríla do piatku 6. apríla 2018.

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Milí rodičia budúcich prváčikov,

  v našej základnej škole sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky uskutoční dňa 18. a 19. apríla 2018 v čase od 10:00 do 12:00 hod..

 • O Z N A M - chrípkové prázdniny

           Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí školského veku a odporúčania detského lekára riaditeľstvo základnej školy vyhlásilo od 14. februára do 21. februára 2018

                     ch r í p k o v é        p r á z d n i n y

  Nástup žiakov na vyučovanie je 22. februára 2018 /štvrtok/.                   Mgr. Miroslav Petrov, riaditeľ školy

 • Oznam - riaditeľské voľno pred Veľkou Nocou

   

   

          O Z N A M

       Riaditeľ školy udeľuje

       na deň 28. marec 2018

            všetkým žiakom

         riaditeľské voľno.

  Dôvod: Začiatok prázdnin 

               a oslavy Dňa učiteľov.

   Žiaci nastúpia na vyučovanie

       v  stredu 4.4.2018.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria