Navigácia

 • Nový oznam riaditeľa školy !!!!!!!!!!

              O Z N A M

  Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí  školského veku riaditeľstvo školy pristúpilo od 14.3.2018 do odvolania k týmto opatreniam:

  1. Skracujú sa všetky vyučovacie  hodiny zo 45 minút na 40 minút.
  2. Rušia sa hromadné akcie žiakov a ruší sa činnosť všetkých krúžkov.
  3. Od 26.3. do 27.3.2018 sa vo všetkých triedach ruší 6.vyučovacia hodina.
  4. Odporúčame rodičom, aby zvážili pobyt detí v ŠKD.

                                               riaditeľ ZŠ

   

 • Dopravné

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcim z obcí patriacich do školského obvodu, že dopravné za mesiace január až marec sa bude vyplácať od stredy 4. apríla do piatku 6. apríla 2018.

 • Oznam - riaditeľské voľno pred Veľkou Nocou

   

   

          O Z N A M

       Riaditeľ školy udeľuje

       na deň 28. marec 2018

            všetkým žiakom

         riaditeľské voľno.

  Dôvod: Začiatok prázdnin 

               a oslavy Dňa učiteľov.

   Žiaci nastúpia na vyučovanie

       v  stredu 4.4.2018.

   

 • Riaditeľské voľno

  O Z N A M

       Riaditeľ školy udeľuje na deň 21. marca 2018  žiakom 0. – 8. ročníka

                                            riaditeľské voľno.

  Dôvod: Testovanie 9 2018

   

   Žiaci nastúpia na vyučovanie vo štvrtok 22.3.2018

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Milí rodičia budúcich prváčikov,

  v našej základnej škole sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky uskutoční dňa 18. a 19. apríla 2018 v čase od 10:00 do 12:00 hod..

 • Výročná členská schôdza OZ

   

   

   

  Vážení kolegovia, členovia OZ

   

       Srdečne Vás všetkých pozývame na výročnú členskú schôdzu OZ HANUŠÁČIK dňa 21.3.2018 o 12,30 hodine do zborovne ZŠ Hanušovce n.T.

   

   

  Program výročnej členskej schôdze

   

  1. Otvorenie – PaedDr. Viera Hodošková
  1. Privítanie prítomných členov OZ
  2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Oboznámenie s programom – doplnenie, schválenie členmi OZ
  1. Výročná správa o hospodárení za rok 2017 – Mgr. Ján Molitoris
  2. Správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2017 – Mgr. M. Petrov
  3. Návrh plánu činnosti OZ na rok 2018 – Mgr. A. Ondovová
  4. Návrh rozpočtu OZ na rok 2018 – Mgr. J. Molitoris
  5. Diskusia
  6. Uznesenie
  7. Záver spojený s občerstvením 

   

                             

 • O Z N A M

  O Z N A M    riaditeľa školy

   

           Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí školského veku riaditeľstvo školy pristúpilo od 14.3.2018 do odvolania k týmto opatreniam:

  1. Skracujú sa všetky vyučovacie hodiny zo 45 minút na 40 minút.
  2. Rušia sa hromadné akcie žiakov a ruší sa činnosť športových a turistických krúžkov.         riaditeľ ZŠ

   

  Zvonenie počas skráteného vyučovania:

    1.  8.00   -    8.40 hod.     prestávka  10 min.

    2.  8.50   -    9.30 hod.     prestávka  10 min.

    3.  9.40   -  10.20 hod.     prestávka  10 min.

    4.10.30   -  11.10 hod.     prestávka  15 min.

    5. 11.25   -  12.05 hod.    prestávka  10 min.

    6. 12.15   -  12.55 hod.

   

   

   

   

 • Doučovanie deviatakov

  O Z N A M    - doučovanie

  Oznamujeme rodičom, že doučovanie žiakov 9. ročníka počas jarných prázdnin:

  - v pondelok 26.2.2018 matematika od 9.00 hod. do 12.30 hod.

  - vo štvrtok 1.3.2018  slovenský jazyk a literatúra od 9.00 hod. do 12.30 hod..

 • O Z N A M

  O Z N A M    -   skrátené vyučovanie

  Riaditeľstvo Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že od 22.2. do 23.2. 2018  pokračuje skrátené vyučovanie z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných chorôb žiakov.

 • O Z N A M - chrípkové prázdniny

           Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí školského veku a odporúčania detského lekára riaditeľstvo základnej školy vyhlásilo od 14. februára do 21. februára 2018

                     ch r í p k o v é        p r á z d n i n y

  Nástup žiakov na vyučovanie je 22. februára 2018 /štvrtok/.                   Mgr. Miroslav Petrov, riaditeľ školy

 • Testovanie deviatakov T 9-2018

  Dňa 21. marca 2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T 9-2018. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky - test v čase od 8.20 do 9.20 hod. (60 minút) a slovenského jazyka a literatúry - test v čase od 10.05 do 11.05 hod. (60 minút). Na matematike je žiakom dovolené používať kalkulačku, uhlomer, kružidlo, pravítko, ceruzku a pero, ktoré píše na modro. Na slovenskom jazyku a literatúre je dovolené používať iba pero, ktoré píše na modro. Počas oboch testov nie je dovolené používať mobilné telefóny, tabuľky, iné študijné materiály a pomôcky. Je potrebné aby žiaci boli v škole najneskôr o 7.45 hod. a mali so sebou vyššie uvedené pomôcky. Základné informácie o testovaní a harmonogram testovania T9-2018 nájdete tu: 

  http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/fin_Zakladne_informacie_T9_2018.pdf

  /MŠ/                                                                                                                                                

 • Žiacky ples 2018

  Do galérie Žiacky ples 2018 boli pridané fotografie.

 • Strelecká súťaž o pohár primátora mesta 20.1.2018

  Do galérie Strelecká súťaž o pohár primátora mesta 20.1.2018 boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky výcvikový kurz Ždiar 14.-19.1.2018

  Do galérie Lyžiarsky výcvikový kurz Ždiar 14.-19.1.2018 boli pridané fotografie.

 • Upozornenie pre rodičov

  Na základe usmernenia pri výskyte prenosného ochorenia "Svrabu" u detí kolektívneho zariadenia zaslaného z   Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou zo dňa 17.1.2018 riaditeľ základnej školy vydáva pre rodičov nasledujúce pokyny:

  1. Zabezpečiť dôkladné vypranie všetkej bielizne detí v horúcej vode, prípadne ju vyvariť. Vysušenú bielizeň a oblečenie prežehliť.

  2. Deti podozrivé z ochorenia musia ísť ihneď k lekárovi na vyšetrenie.

  3. Preliečené dieťa môže byť prijaté do detského kolektívu až po predložení potvrdenia ošetrujúceho pediatra.

  Riaditeľ školy

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom na deň 22. december 2017 riaditeľské voľno.

  Dôvod:  Zvýšená chorobnosť učiteľov. 

  Pekné a požehnané Vianočné sviatky plné radosti, lásky a hlavne zdravia.

  Uvidíme sa opäť 8. januára 2018 /pondelok/.

 • Dopravné

  Oznamujeme rodičom a žiakom dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu Hanušovce nad Topľou, že dopravné za mesiace november a december 2017 sa bude vyplácať od pondelka 18.12. 2017 do štvrtka 21.12.2017 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod..

 • Oznam vedúcej ŠJ

  Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom v ŠJ, že odhlasovať z obeda sa môžu len do 18.12.2017 do 8.00 hod..

 • Pasovanie prvákov za členov školskej knižnice

  Do galérie Pasovanie prvákov za členov školskej knižnice boli pridané fotografie.

  Školská knižnica

  Napriek tomu, že prváci ešte čítať nevedia, prijali pozvanie do našej školskej knižnice a 20. septembra boli pasovaní za jej čitateľov. Knižnicu navštívili žiaci 1.a so svojím triednym pánom učiteľom Mgr. M. Balogom.                                                    AP

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom 6.-9.ročníka na deň 22. november 2017 (streda)   riaditeľské voľno.

   Dôvod: Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2017.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria