Navigácia

 • Výplata dopravného žiakov

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu, že dopravné žiakov za mesiace apríl až jún 2017 sa bude vyplácať od 26.6.2017 od 13.00 hod., ďalšie dni do 30.6.2017  od 8.30 hod. do 15.00 hod..  /ED/

 • Z m e n a !!!!

  Oznamujeme rodičom, že vzhľadom na nepriaznivé počasie dňa 23.6.2017 sa neuskutočnilo účelové cvičenia žiakov v prírode. Z tohto dôvodu sa presúva na utorok  27.6., príp. stredu 28.6. podľa aktuálnej  predpovede počasia.          /RŠ/

 • 20. 6. 2017

  Do galérie Marec - mesiac knihy boli pridané fotografie.

 • 20. 6. 2017

  Do galérie Zdravá výživa boli pridané fotografie.

 • 8. 6. 2017

  Do galérie Medzinárodný deň detí 2017 boli pridané fotografie.

 • 31. 5. 2017

  Do galérie Dopravná výchova 2017 boli pridané fotografie.

 • 19. 5. 2017

  Do galérie Veľkonočná burza 2017 boli pridané fotografie.

 • Víťazi okresného aj krajského kola McDonald´s Cupu

  Viac informácií najdete tu: https://presov.korzar.sme.sk/c/20535063/sancu-zazit-hamsika-v-neapole-zivia-v-hanusovciach-nad-toplou.html#ixzz4hNXXDlPq

  Najlepším hráčom turnaja sa stala naša Melánia Glodová:

 • 12. 5. 2017

  Do galérie Zápis prvákov 2017 boli pridané fotografie.

 • 12. 5. 2017

  Do galérie Slávik Slovenska 2017 boli pridané fotografie.

 • 12. 5. 2017

  Do galérie Slávik Slovenska 2016 boli pridané fotografie.

 • 12. 5. 2017

  Do galérie Rómska pieseň 2017 boli pridané fotografie.

 • Štúrov Zvolen – pribúdajú nám nové talenty

  4. mája 2017 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove uskutočnilo okresné kolo súťaže v rétorike – ŠTÚROV ZVOLEN . Našu školu v 1. kategórii reprezentovala Júlia Voľanská zo 4.b. Získala čestné uznanie za umelecký dojem v reprodukcii textu. Srdečne blahoželáme !

  Mgr. Anna Makáňová

 • 44. ročník behu mjr. Kukorelliho - pozvánka

                                         P R O P O Z Í C I E

  44. ročníka  Memoriálu mjr. Kukorelliho v Hanušovciach nad Topľou

  _________z príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny_______

  Miesto:                 Základná škola Hanušovce nad Topľou

  Dátum:                 9. máj 2017    /utorok/                                            

  Usporiadateľ:      ZŠ Hanušovce n.T., MsÚ Hanušovce n.T.

  P r o g r a m :       08.00 hod.  -  prezentácia   

                                 09.00 hod.  -  kladenie vencov

                                 09.15 hod.  -  slávnostné otvorenie

                                 09.20 hod.  -  štart I. kategórie

                              12.10 hod.   -  vyhodnotenie 44. ročníka cestného behu

                              P o k y n y    p r e   ú č a s t n í k o v :

  • cestovné hradí vysielajúca organizácia
  • občerstvenie hradí usporiadajúca organizácia/je potrebné nahlásiť početpretekárov na tel. č. 4452340príp. mobil č. 0911445234/.

  K a t e g ó r i e :

  I.  kategória:                 l. a 2. ročník chlapci   nar. od 1.9.2008 do 31.8.2010  300 m

                                       1. a 2. ročník dievčatá nar. od 1.9.2008 do 31.8.2010 300 m   

                                       3. a 4. ročník chlapci   nar. od 1.9.2006 do 31.8.2008 500 m

                                       3. a 4. ročník dievčatá nar. od 1.9.2006 do 31.8.2008 500 m                 

  II. kategória:                mladšie žiačky    nar. od 1.9.2004 do 31.8.2006        1.500 m

                                       mladší žiaci        nar. od 1.9.2004 do 31.8.2006        1.500 m

                                       staršie žiačky      nar. od 1.9.2002 do 31.8.2004        1.500 m

                                       starší žiaci           nar. od 1.9.2002 do 31.8.2004        1.500 m

                                       mladšie dorastenky nar. od 1.9.1998 do 31.8.2002    1.500 m

                                       mladší dorastenci    nar. od 1.9.1998 do 31.8.2002    1.500 m

                                                   

 • Úspešný Hviezdoslavov Kubín

  Žiačky našej školy zaznamenali úspech na okresnom kole HK, ktoré sa konalo 30. marca 2017 v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove.V prednese poézie sa Barbora Balogová z 9.a umiestnila na 3. mieste a Zuzana Eštvaníková z 5.c na 2. mieste. Recitátorkám srdečne blahoželáme !

  Mgr. Anna Makáňová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341
 • 057/4452340

Fotogaléria