• Technická olympiáda 2019

     • Do galérie Technická olympiáda 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 28.11.2019 sa v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo Technickej  olympiády. Žiaci absolvovali písomný test a praktickú výrobu drevených výrobkov. Kristián Biroš získal 2. miesto v kategórii 5. – 7. ročník. Rastislav Hric a Radoslav Balog získali 2. miesto v kategórii 8. a 9. ročník.

     • Exkurzia k zamestnávateľom v regióne zameraná na duálne vzdelávanie 28.11.2019

     • Žiaci 9. ročníka sa oboznámili s možnosťou duálneho vzdelávania priamo u vybraných zamestnávateľov v regióne, videli praktické ukážky práce a následné produkty. Najprv navštívili pivovar vo Veľkom Šariši a následne spološnosť SPINEA v Prešove,  ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom presných ložiskových reduktorov. Žiakov poučili o bezpečnosti  pred vstupom do každej prevádzky školení pracovníci, ktorí ich následne aj sprevádzali a poskytli potrebné informácie. Počas exkurzie bol prítomný aj regionálny koordinátor pre duálne vzdelávanie, ktorý zabezpečil bezplatnú prepravu autobusom pre žiakov.

     • Dopravne a pozvanka na burzu

     • Oznamujeme rodičom, že dopravné sa bude vyplácať od 17.12. 2019 od 10.00 hod.  do 15.00 hod. až do štvrtka 19.12.2019 denne od 8.00 hod. do 15.00 hod.. 

      Dovoľujeme si vás pozvať na Vianočnú burzu, ktorá sa koná v týchto dňoch vo vestibule školy.