Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Štúrova 341 Hanušovce nad Topľou
Adresa školyŠtúrova 341
Telefón057/4452340
E-mailzshanusovce@zshanusovce.sk
WWW stránkazshanusovce.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Miroslav Petrov   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 570

Počet tried: 27

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333333226
počet žiakov585661576269757049557
z toho ŠVVP 1231541320
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJ1ANJ2ANJsBIODEJDEJsDrámaEkolsETVETVsFrancúzsky jazykFRJFYZFYZs
0. ročník               
I.A               
I.B               
I.C               
II.A               
II.B               
II.C               
III.A2,14              
III.B1,67              
III.C2,16              
IV.A1,94              
IV.B1,95              
IV.C1,84              
V.A1,95   2,271,86         
V.B2,33   2,522,05         
V.C2,45   2,452,15         
VI.A2,68   2,912,59       2,55 
VI.B2,76   3,142,73       3,14 
VI.C2,42   2,792,46       2,58 
VII.A2,32   2,482,4       2,8 
VII.B2,58   2,633,25       2,92 
VII.C2,88   2,883,12       2,96 
VIII.A2,21   2,212,29       2,42 
VIII.B2,32   2,592,36       2,64 
VIII.C2,22   2,652,04       2,61 
IX.A2,63   2,172,54       2,46 
IX.B2,08   1,922,12       2,2 

TriedaGEOHUVHUVsCHEMCHEMsINVINFKOIMATMATsMODNAVNAVsNEJNEJ 1
0. ročník        1,69      
I.A        2,26      
I.B        1,85      
I.C        2,11      
II.A        1,85      
II.B        1,71      
II.C        1,89      
III.A        2,29      
III.B        2,35      
III.C        2,58      
IV.A        2,17      
IV.B        2,47      
IV.C        2,37      
V.A2,32       2,5      
V.B2,43       2,62      
V.C2,55       2,5      
VI.A2,73       2,82      
VI.B2,95       3,68      
VI.C2,71       3,04      
VII.A2,68  2,16    2,92    2,2 
VII.B3  2,63    3    2,75 
VII.C3,19  2,65    3,15    2,65 
VIII.A2,46  2,42    2,67    2 
VIII.B2,64  2,64    3,18    2,32 
VIII.C2,65  2,48    2,91    2,39 
IX.A2,75  2,29    2,75    1,81 
IX.B2,56  2,16    2,64    2,19 

TriedaNEJ 2NEJsOBNOBVOBVsPEPPOPPoPsPPPVPrPRIPRIsPJVPRV
0. ročník               
I.A              2,11
I.B              1,75
I.C              2,11
II.A              2,1
II.B              1,94
II.C              1,42
III.A           1,9   
III.B           2,2   
III.C           2,26   
IV.A           2,06   
IV.B           2,26   
IV.C           2,16   
V.A               
V.B               
V.C               
VI.A               
VI.B               
VI.C               
VII.A               
VII.B               
VII.C               
VIII.A               
VIII.B               
VIII.C               
IX.A               
IX.B               

TriedaRAZRUJRUJ2RJsSJLSprSVPŠKD 1ŠKD 2ŠKD 3ŠKSPAJŠpeciálny pedagógTAJTCHV
0. ročník    1,541         
I.A    2,321         
I.B    1,851         
I.C    2,161         
II.A    1,91         
II.B    2,121,12         
II.C    1,681         
III.A    2,521         
III.B    2,451         
III.C    2,631,21         
IV.A    2,061         
IV.B    2,371,11         
IV.C    2,471,05         
V.A    2,591,09         
V.B    2,811,14         
V.C    2,851         
VI.A    3,231         
VI.B    3,51,23         
VI.C    2,921         
VII.A    2,841,08         
VII.B    3,251,17         
VII.C    3,121,15         
VIII.A    2,751         
VIII.B    2,681,05         
VIII.C    2,741,26         
IX.A 1,88  2,751,08         
IX.B 2,22  2,521         

TriedaTCHVsTECHTSVTEVTEVsTVsTHTRHTVDVLAVLAsVYUVPVVsVYV
0. ročník               
I.A               
I.B               
I.C               
II.A               
II.B               
II.C               
III.A         1,9     
III.B         2,4     
III.C         2     
IV.A         2,11     
IV.B         2,26     
IV.C         2,21     
V.A               
V.B               
V.C               
VI.A               
VI.B               
VI.C               
VII.A               
VII.B               
VII.C               
VIII.A               
VIII.B               
VIII.C               
IX.A               
IX.B               

TriedaVYVsZaPZ
0. ročník   
I.A   
I.B   
I.C   
II.A   
II.B   
II.C   
III.A   
III.B   
III.C   
IV.A   
IV.B   
IV.C   
V.A   
V.B   
V.C   
VI.A   
VI.B   
VI.C   
VII.A   
VII.B   
VII.C   
VIII.A   
VIII.B   
VIII.C   
IX.A   
IX.B   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0. ročník131300
I.A191630
I.B201820
I.C191720
II.A201910
II.B171610
II.C191810
III.A222200
III.B202000
III.C191810
IV.A181800
IV.B202000
IV.C191900
V.A222110
V.B212010
V.C202000
VI.A232120
VI.B221930
VI.C242400
VII.A252500
VII.B242310
VII.C262420
VIII.A242310
VIII.B222020
VIII.C232030
IX.A242400
IX.B252500

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0. ročník132310177,692011154,6929923,00
I.A19185397,53184797,2160,32
I.B20151975,95151975,9500,00
I.C192167116,612110113,44573,17
II.A20197298,60196898,4040,20
II.B171921113,001840108,24814,76
II.C192152113,262138112,53140,74
III.A22166779,38166779,3800,00
III.B202109105,452109105,4500,00
III.C19173391,21161585,001186,21
IV.A182269126,062260125,5690,50
IV.B202681141,112639138,89422,21
IV.C19186398,05185197,42120,63
V.A222752125,092472112,3628012,73
V.B213693175,863160150,4853325,38
V.C202412120,602330116,50824,10
VI.A232978135,362962134,64160,73
VI.B223236147,093048138,551888,55
VI.C243422142,583398141,58241,00
VII.A253655146,203655146,2000,00
VII.B243711154,633269136,2144218,42
VII.C263406131,003169121,882379,12
VIII.A24230095,83230095,8300,00
VIII.B222965134,772848129,451175,32
VIII.C233475151,093264141,912119,17
IX.A243498145,753498145,7500,00
IX.B254037161,484037161,4800,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33333333226
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Biblický ECAV13 Mgr. Martin Škarupa
Cestou za poznaním17 Mgr. Jana Kaľavská
Cestovatelia23 Mgr. Viera Vrlíková
Cykloturisti6 Mgr. Martin Štofan
Cyklo-turistický krúžok0 Mgr. Marek Balog
Florbalový krúžok 1. stupeň24 Mgr. Marek Balog
Florbalový krúžok 2. stupeň21 Mgr. Lukáš Čebra
Folklórny krúžok0 Bc. Danka Verbovancová
Futbalový krúžok 2. stupeň24 Mgr. Lukáš Čebra
Futbalový krúžok pre 1. stupeň24 Mgr. Pavol Minár
Hravá angličtina0 Mgr. Anna Baranová
Hravé učenie21 Mgr. Anna Rišková
Internetový krúžok0 Mgr. Ján Molitoris
Jazykový krúžok0 Mgr. Anna Pohlodová
Karate26 Ing. Ján Pivovarnik
Klub mladých priateľov prírody19 Mgr. Ján Molitoris
Krúžok SLJ24 Mgr. Anna Hliboká Čurliková
Krúžok voľnočasových aktivít24 Mgr. Margita Holingová
Loptové hry23 Mgr. Ondrej Sabo
Matematika hrou0 Mgr. Jana Sabová
Matematika netradične24 RNDr. Natália Verčimáková
Mozaika0 Mgr. Katarína Hrehová
Počítačový krúžok 119 Mgr. Drahoslava Balogová
Počítačový krúžok 20 Mgr. Anna Ivaničová
Pohybové hry18 Mgr. Martin Štofan
Potulky Šarišom23 RNDr. Martina Mihalčinová
Potulky za kultúrou0 Mgr. Adriana Václavková
S angličtinou za poznaním0 Mgr. Jana Kaľavská
Slovenčina v malíčku0 Mgr. Adela Čebrová
Spevácko - tanečný krúžok 1. stupeň24 Bc. Eva Gumanová
Spevácko - tanečný krúžok 2. stupeň21 Bc. Eva Gumanová
Strelecký krúžok8 Zdeno Lukáč
Šachový krúžok24 Mgr. František Šoganič
Technický krúžok15 Ing. Stanislav Jurko
Tvorivá slovenčina18 Mgr. Anna Makáňová
Všetkovedko18 Mgr. Monika Molitorisová
Z každého rožka troška0 Mgr. Eva Luterančíková

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslav Petrov

V Hanušovciach nad Topľou, 19. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria