Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Štúrova 341 Hanušovce nad Topľou
Adresa školyŠtúrova 341
Telefón057/4452340
E-mailzshanusovce@stonline.sk
WWW stránkazshanusovce.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Miroslav Petrov   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 552

Počet tried: 25

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33323333225
počet žiakov586058417075726454552
z toho ŠVVP 3425388235
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJ1ANJ2ANJBIODEJDEJsDrámaEkolsETVETVsFrancúzsky jazykFRJFYZFYZs
I.A               
I.B               
I.C               
II.A               
II.B               
II.C               
III.A1,63              
III.B1,74              
III.C2              
IV.A1,86              
IV.B1,85              
V.A 2,41  2,361,91         
V.B 2,3  2,542         
V.C 1,78  2,261,91         
VI.A 2,15  2,72,19       2,26 
VI.B 2,13  2,922,38       2,42 
VI.C 2,5  2,752,54       2,75 
VII.A 2,24  2,682,48       3,04 
VII.B 2,58  2,632,67       2,83 
VII.C 2,3  2,612,43       2,87 
VIII.A 2,86  3,13,05       3,24 
VIII.B 1,85  2,252,1       2,3 
VIII.C 2,36  2,682,41       2,64 
IX.A 1,961,33 2,071,86       2,36 
IX.B 2,712 2,351,96       2,62 

TriedaGEOHUVHUVsCHEMCHEMsINVINFMATMATsMODNAVNAVsNEJNEJ 1NEJ 2
I.A 1     1,7       
I.B       1,89       
I.C       1,45       
II.A       2       
II.B       1,9       
II.C       2,33       
III.A       2,05       
III.B       2,21       
III.C       2,26       
IV.A       2,38       
IV.B       2,45       
V.A2,59      2,68       
V.B2,88      3,29       
V.C2,74      2,65       
VI.A2,48      2,78       
VI.B2,83      2,79       
VI.C3      2,96       
VII.A2,76  2,56   2,84      2,6
VII.B2,63  2,42   2,96      2,54
VII.C2,78  2,43   2,87      2,43
VIII.A2,95  2,9   3,57      2,38
VIII.B2  2,05   2,6      1,73
VIII.C2,45  2,5   3,09      1,85
IX.A1,89  2,04   2,68     22,14
IX.B2,08  2,58   3,15     2,332,33

TriedaNEJsOBNOBVOBVsPEPPOPPoPsPPPVPrPRIPRIsPJVPRVRAZ
I.A        1    1,8 
I.B             1,78 
I.C             1,5 
II.A             1,86 
II.B             1,9 
II.C             2,28 
III.A          1,89    
III.B          2,16    
III.C          1,95    
IV.A          1,86    
IV.B          2    
V.A               
V.B               
V.C               
VI.A               
VI.B               
VI.C               
VII.A               
VII.B               
VII.C               
VIII.A               
VIII.B               
VIII.C               
IX.A               
IX.B               

TriedaRUJRUJ2RJsSJLSprSprávca sieteSprávca sieteSprávca sieteSprávca sieteSprávca sieteSprávca sieteSprávca sieteSprávca sieteSPSSVP
I.A   1,71          
I.B   2,111,06          
I.C   1,551          
II.A   2,11          
II.B   2,051          
II.C   2,331,11          
III.A   21          
III.B   2,321,05          
III.C   2,371,05          
IV.A   2,571          
IV.B   2,351          
V.A   2,771,14          
V.B   3,131,33          
V.C   2,871          
VI.A   2,931          
VI.B   2,961,13          
VI.C   3,131,29          
VII.A   2,921,2          
VII.B   2,711,21          
VII.C   2,571          
VIII.A 3,25 3,331,5          
VIII.B 2,44 2,51,1          
VIII.C 2 2,861          
IX.A 1,27 2,461          
IX.B 2,4 3,121          

TriedaŠKD 1ŠKD 2ŠKD 3SPAJŠPTAJTCHVTCHVsTECHTSVTEVTEVsTVsTHTRH
I.A         1     
I.B               
I.C               
II.A               
II.B               
II.C               
III.A               
III.B               
III.C               
IV.A               
IV.B               
V.A               
V.B               
V.C               
VI.A               
VI.B               
VI.C               
VII.A               
VII.B               
VII.C               
VIII.A               
VIII.B               
VIII.C               
IX.A               
IX.B               

TriedaTVDVLAVLAsVYUVPVýchovné poradenstvoVýchovné poradenstvoVýchovné poradenstvoVýchovné poradenstvoVýchovné poradenstvoVýchovné poradenstvoVýchovné poradenstvoVýchovné poradenstvoVVsVYV
I.A              1
I.B               
I.C               
II.A               
II.B               
II.C               
III.A 2,05             
III.B 2,16             
III.C 2,42             
IV.A 2,05             
IV.B 2,15             
V.A               
V.B               
V.C               
VI.A               
VI.B               
VI.C               
VII.A               
VII.B               
VII.C               
VIII.A               
VIII.B               
VIII.C               
IX.A               
IX.B               

TriedaVYVsZaPZ
I.A   
I.B   
I.C   
II.A   
II.B   
II.C   
III.A   
III.B   
III.C   
IV.A   
IV.B   
V.A   
V.B   
V.C   
VI.A   
VI.B   
VI.C   
VII.A   
VII.B   
VII.C   
VIII.A   
VIII.B   
VIII.C   
IX.A   
IX.B   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A202000
I.B181620
I.C201910
II.A222011
II.B202000
II.C181710
III.A191900
III.B201901
III.C191810
IV.A212100
IV.B202000
V.A232111
V.B242310
V.C232300
VI.A272610
VI.B242400
VI.C242400
VII.A252320
VII.B242310
VII.C232300
VIII.A221651
VIII.B201910
VIII.C222110
IX.A282710
IX.B262600

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A20156978,45156978,4500,00
I.B18157387,39149683,11774,28
I.C20177488,70177488,7000,00
II.A22159475,90159475,9000,00
II.B20151875,90151875,9000,00
II.C18148482,44138376,831015,61
III.A192055108,162055108,1600,00
III.B202219116,792190115,26291,53
III.C19153182,04148879,76432,28
IV.A212308109,902308109,9000,00
IV.B20133966,95133966,9500,00
V.A232995136,142323105,5967230,55
V.B243534147,252697112,3883734,88
V.C232523109,702402104,431215,26
VI.A273819141,443819141,4400,00
VI.B243173132,212865119,3830812,83
VI.C243013125,542840118,331737,21
VII.A253054122,162740109,6031412,56
VII.B243579149,133388141,171917,96
VII.C232690116,962623114,04672,91
VIII.A224308200,753861179,9544720,80
VIII.B202305115,252249112,45562,80
VIII.C222821128,232821128,2300,00
IX.A284008143,143982142,21260,93
IX.B263560136,923560136,9200,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33323333225
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Biblický ECAV0 Mgr. Martin Škarupa
Cestovatelia21 Mgr. Viera Vrlíková
Cykloturisti15 Mgr. Martin Štofan
Cyklo-turistický krúžok0 Mgr. Marek Balog
Florbal 2. stupeň23 Mgr. Lukáš Čebra
Florbalový krúžok 1. stupeň24 Mgr. Marek Balog
Folklórny krúžok0 Bc. Danka Verbovancová
Futbal 2. stupeň24 Mgr. Lukáš Čebra
Futbalový krúžok pre 1. stupeň24 Mgr. Pavol Minár
Hravá angličtina16 Mgr. Anna Baranová
Hravé učenie14 Mgr. Anna Rišková
Internetový krúžok0 Mgr. Ján Molitoris
Jazykový krúžok24 Mgr. Anna Pohlodová
Kaleidoskop0 Mgr. Kvetka Čiková
Karate17 Ing. Ján Pivovarnik
Klub mladých priateľov poľovníctva8 Mgr. Ján Molitoris
Krúžok anglického jazyka0 Mgr. Jana Kaľavská
Krúžok SLJ20 Mgr. Anna Hliboká Čurliková
Krúžok voľnočasových aktivít21 Mgr. Margita Holingová
Loptové hry23 Mgr. Ondrej Sabo
Matematika hrou22 Mgr. Jana Sabová
Matematika netradične24 RNDr. Natália Verčimáková
Mozaika0 Mgr. Katarína Hrehová
Počítačový krúžok 118 Mgr. Anna Sabová
Počítačový krúžok 215 Mgr. Anna Sabová
Pohybové hry19 Mgr. Martin Štofan
Potulky Šarišom24 RNDr. Martina Mihalčinová
Potulky za kultúrou24 Mgr. Adriana Václavková
S angličtinou za poznaním13 Mgr. Jana Kaľavská
Slovenčina v malíčku0 Mgr. Adela Čebrová
Spevácko - tanečný krúžok 1. stupeň16 Bc. Eva Gumanová
Spevácko - tanečný krúžok 2. stupeň13 Bc. Eva Gumanová
Strelecký krúžok7 Zdeno Lukáč
Technický krúžok0 Ing. Stanislav Jurko
Tvorivá slovenčina0 Mgr. Anna Makáňová
Všetkovedko19 Mgr. Monika Molitorisová
Z každého rožka troška0 Mgr. Eva Luterančíková

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslav Petrov

V Hanušovciach nad Topľou, 3. júla 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341
  • 057/4452340

Fotogaléria