PaedDr. Viera Hodošková

O mne

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE:

   PREŠOVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta humanitných a prírodných vied


<>>

<>APROBÁCIA:>

<><>>                                   geografia - občianska výchova >

Zaujímavé citáty:

            "Nestačí vedieť, musíme tiež vedomosti používať"


                                                                                     Goethe


"Nevšímavosť, ale i odpor žiaka voči istému predmetu sa nerodí s dieťaťom, ale väčšinou ju spôsobí učiteľova osobnosť, zvyky, zmýšľanie a spôsob vyučovania."

                                                                                                 Hronec

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria