Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva DOhoda o prenájme športovísk s DPH 29.06.2017 Mesto Hanušovce - MsÚ MsÚ Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva prenájom chodby - výpredaj 250,00 s DPH 02.06.2017 LANTASTIK spol.s.r.o. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Prenájom priestorov 250,00 s DPH 02.06.2017 Lantastik SK spol.s.r.o. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_05_2017 s DPH 31.05.2017 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Objednávka objednávky ZŠ_05_2017 s DPH 29.05.2017 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Prenájom chodby - predaj 250,00 s DPH 19.05.2017 KA-discont s.r.o. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva prenájom kuchynky 20,00 s DPH 19.05.2017 Danka Janočková Danka Janočková Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Objednávka objednávky ZŠ_04_2017 s DPH 28.04.2017 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_04_2017 s DPH 28.04.2017 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Škola v prírode - žiaci 3. a 4. ročníka pre41žiakov5.600 s DPH 03.04.2017 3.4.2017 Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_03_2017 s DPH 31.03.2017 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Objednávka objednávky ZŠ_03_2017 s DPH 31.03.2017 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Objednávka objednávky ZŠ_02_2017 s DPH 28.02.2017 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_02_2017 s DPH 28.02.2017 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva prenájom priestorov s DPH 21.02.2017 Roman Jašurek - TM Roman Jašurek Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Objednávka objednávky ZŠ_01_2017 s DPH 31.01.2017 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_01_2017 s DPH 31.01.2017 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Prenájom priestorov - predaj 250,00 s DPH 23.01.2017 Roman Jašurek - TM Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
VO: Súhrná správa Súhrnná správa za 4.štvrťrok_2016 s DPH 01.01.2017
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biolog. rozložiteľ.odpadu ŠJ s DPH 01.01.2017 EM-SA s.r.o. ŠJ Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/868

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341
  • 057/4452340

Fotogaléria