Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 22102467 školské potreby 320,89 s DPH 2021065 22102467 APL plus s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 26.08.2021
Faktúra 202114328 časopis 87,62 s DPH 27.08.2021 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.08.2021
Faktúra 22102463 školské potreby 596,16 s DPH 2021064 26.08.2021 APL plus s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 26.08.2021
Objednávka 31 čipové kľuče 90,00 s DPH 26.08.2021 SOFT-GI s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 20210361 dezinfekcia 528,50 s DPH 2021062 24.08.2021 GAnesh Deluxe ss.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 25.08.2021
Faktúra 2108000872 čipový kľuč 90,00 s DPH 31 24.08.2021 SOFT-GI s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 25.08.2021
Faktúra 2021018720 dezinfekcia na ruky 403,20 s DPH 2021063 24.08.2021 PAPERA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 25.08.2021
Faktúra 2021018687 dezinfekcia 208,50 s DPH 2021061 24.08.2021 PAPERA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 24.08.2021
Faktúra 2205406 prenájom rohože 150,34 s DPH 23.08.2021 Lindstrom s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 23.08.2021
Faktúra 211957 tonery 54,00 s DPH 30 23.08.2021 PcPROfi s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 24.08.2021
Faktúra 1007748703 telefonne hovory 26,00 s DPH 23.08.2021 SLovak telekom . a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 23.08.2021
Faktúra 211956 výpočtová technika 3 027,98 s DPH 2021060 20.08.2021 PcPROfi s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 23.08.2021
Objednávka 2021062 dezinfekcia 528,50 s DPH 19.08.2021 GAnesh Deluxe ss.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Objednávka 2021065 školské pomôcky 320,89 s DPH 19.08.2021 APL plus s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Objednávka 2021064 školské potreby 596,16 s DPH 19.08.2021 APL plus s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Objednávka 2021063 dezinfekcia na ruky 403,20 s DPH 19.08.2021 PAPERA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 1007748702 telefonné hovory 147,26 s DPH 17.08.2021 SLovak telekom . a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 17.08.2021
Faktúra 2101817 univerzálny robot 9 178,80 s DPH 17.08.2021 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 20.08.2021
Faktúra 7212847 odvoz kuchynského odpadu 48,00 s DPH 17.08.2021 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 17.08.2021
Objednávka 30 tonery 54,00 s DPH 16.08.2021 PcPROfi s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/1372