Navigácia

Partners

Sobota 7. 3. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Dôležitý oznam pre rodičov žiakov z Pavloviec a Podlipník

  Na základe Smernice č. 7/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25.6.2009,  ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov je potrebné, aby žiaci z Pavloviec a Podlipník od dnešného dňa zbierali cestovné lístky, použité na dopravu do školy a späť za každý  mesiac. Lístky odovzdajú v obálke s označením mena a triedy sekretárke vždy prvý deň nasledujúceho mesiaca. Cestovné sa im bude vyplácať len vo výške odovzdaných cestovných lístkov.  Bližšie informácie na sekretariáte školy, prípadne u riaditeľa školy.    /ED/

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

       Po získaní 1. miesta v I. kategórii v regionálnom kole prednesu povestí Šaliansky Maťko, ktoré sa konalo 29.1.2015 v HZK vo Vranove n/T,

            Zuzana Eštvaníková, žiačka III.A, postúpila do krajského kola.

 • Európa v škole

  Aj v tomto školskom roku 2014/15 sa naši žiaci zapojili do 62. ročníka projektu/súťaže  Európa v škole. Predstavujem Vám víťazné práce školského kola, ktoré postupujú do okresného kola.

                      

 • Talenty 2015

  Naše žiačky sa dňa 8.2.2015 zúčastnili speváckej súťaže Talenty 2015 v Dlhom Klčove. Súťažili v kategórii Ľudová pieseň. Juliana Mária Janočková /I.A/ sa umiestnila v bronzovom pásme a Daniela Janočková /IX.A/ sa umiestnila v zlatom pásme. Žiačkám srdečne blahoželáme.   /MIRTE/
   

 • Pozvánka

 • Naši žiaci privítali nový rok 2015 originálnymi kolážami

            

 • 27. 1. 2015

  Do galérie Mikulášsky turnaj 2014 boli pridané fotografie.

 • 27. 1. 2015

  Do galérie Vianočná burza 2014 boli pridané fotografie.

 • 27. 1. 2015

  Do galérie ŠKD - Úcta k starším boli pridané fotografie.

 • 27. 1. 2015

  Do galérie Strelecká súťaž 2015 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341
 • 057/4452340

Fotogaléria