Navigácia

Partners

Piatok 19. 12. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Vianočné prianie

 • Vianočné prázdniny

  Informácia k školským prázdninám

   

  Posledný deň vyučovania: 19. december 2014 (piatok)

  Prázdniny: 22. december 2014 - 7. január 2015

  Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2015 (štvrtok)

 • Dopravné 9-12/2014

  Oznamujeme rodičom žiakov patriacich do našeho školskéh obvodu, že dopravné za mesiace september až december 2014  sa bude vyplácať od 16. decembra od 8.00 hod do  19. decembra 2014 do 12.00 hod..     (ED)

 • Príprava vianočnej burzy

  Milí rodičia a priatelia školy,

  naše občianske združenie Hanušáčik pripravuje aj tento rok vianočnú burzu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 15. do 19. decembra vo vestibule školy. Uvítame aj výrobky našich šikovných mamičiek, babičiek, či oteckov a dedkov ako  príspevok nášmu OZ.  Svoje výtvory  môžete odovzdať zástupkyni RŠ PaedDr. Hodoškovej, prípadne na sekretariáte školy p. Dvorskej.´Tešíme sa na stretnutie s Vami v tomto predvianočnom čase.      /ED/

 • iBobor

  Medzinárodná súťaž BOBOR aj na našej škole...gratulujeme

  V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž: Berbas – informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. V minulom školskom roku sa konala  v 30 krajinách a zapojilo sa do nej 734 657 žiakov.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť  záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov a posmeliť ich v kreatívnejšom používaní moderných technológií  pri učení sa . Na Slovensku sa tejto  súťaže zúčastnilo 60 654 súťažiacich z 975 škôl /seniori, juniori, kadeti, benjamínci a bobríci/. V našej škole to bolo 43 žiakov –  bobríkov.  Podľa pravidiel bolo úspešných  týchto 9 žiakov 3.a 4.ročníka  :

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom na deň 28. november 2014 (piatok) riaditeľské voľno. Dôvod: Psychologický výcvik pedagogických a odborných zamestnancov podľa § 55 Zákona č. 317/2009.       Základná umelecká škola bude v prevádzke.        /ED/

 • 5. 11. 2014

  Do galérie Úcta k starším 29.10.2014 boli pridané fotografie.

 • Nadácia PO CAR ocenila nášho žiaka

  Ohodnotiť umelecký výkon je pre porotu vždy veľmi náročná úloha, najmä vtedy, ak téma výtvarnej súťaže osloví viac ako 200 mladých autorov. Úlohou pre deti  bolo prostredníctvom štetca, či ceruzky odpovedať na otázku „Čo alebo kto podľa mňa najlepšie reprezentuje môj kraj?“ Boli sme milo prekvapení, porota ocenila 12 najlepších prác a medzi nimi prácu nášho žiaka Daniela Vidumského / 9.B /  Nadácia PO CAR venuje každému z výhercov finančný dar 100,-Eur na podporu jeho školskej, či umeleckej činnosti a rovnakú sumu získa aj žiakov učiteľ výtvarnej výchovy, ktorý ho do súťaže prihlásil.   /ADVAC/

 • Vyhodnotenie zberu gaštanov

  1. miesto:    Laura Lea Klimčová VII.B           34,5 kg
  2. miesto:    Alexander Gdovin IV.A              15,5 kg
  3. miesto:    Marek Baloga VIII.C 11 kg   

   

  Usilovné deti nazbierali celkom 162,53 kg gaštanov.

 • 15. 10. 2014

  Do galérie EXIT Tour 15.10.2014 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341
 • 057/4452340

Fotogaléria