Navigácia

Partners

Utorok 31. 3. 2015

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 2630063

Kalendár

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Dôležitý oznam pre rodičov žiakov z Pavloviec a Podlipník

  Na základe Smernice č. 7/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25.6.2009,  ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov je potrebné, aby žiaci z Pavloviec a Podlipník od dnešného dňa zbierali cestovné lístky, použité na dopravu do školy a späť za každý  mesiac. Lístky odovzdajú v obálke s označením mena a triedy sekretárke vždy prvý deň nasledujúceho mesiaca. Cestovné sa im bude vyplácať len vo výške odovzdaných cestovných lístkov.  Bližšie informácie na sekretariáte školy, prípadne u riaditeľa školy.    /ED/

 • Láska Zeleného štvrtku ,
  viera Veľkého piatku ,
  nádej Bielej soboty
  a víťazstvo Veľkonočnej nedele ,
  nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

  Pokojné Veľkonočné sviatky.        /ED/

 • Oznam

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom 5.,6.,7. a 8. ročníka na deň 15.4.2015 /streda/ riaditeľské voľno. Dôvod: Testovanie 9  2015.  /RŠ/

 • Testovanie 9

  Riaditeľstvo ZŠ Hanušovce oznamuje všetkým žiakom 9. ročníka, že Testovanie 9 2015 sa uskutoční v stredu 15.4.2015. Účasť na testovaní je povinná!   /RŠ/

 • Veľkonočná burza

  Pozývame Vás na Veľkonočnú burzu OZ Hanušáčik, ktorá sa koná v dňoch od 30.3. do 1.4.2015.

 • Výročná členská schôdza OZ HANUŠÁČIK

  Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu OZ HANUŠÁČIK, ktorá sa bude konať dňa 7.4.2015 o 13.00 hod. v Svadobke Bystré.

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Výročná správa o hospodárení za rok 2014
  3. Správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2014
  4. Návrh plánu činnosti OZ na rok 2015
  5. Návrh rozpočtu OZ na rok 2015
  6. Diskusia
  7. Uznesenie
  8. Záver  s kultúrnym programom a občerstvením          /ED/

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 26.3.2015 sa uskutoční obvodové kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

 • Burza kníh

  Dňa 25.3. 2015 sa bude konať burza kníh. Výťažok bude venovaný OZ Hanušáčik.

 • Matematická súťaž

  Dňa 23. marca 2015 sa uskutoční školské kolo matematickej súťaže - Matematický klokan. Zúčastnia sa ho žiaci 1. stupňa.

 • Európa v škole

  Európa v škole - 62. ročník výtvarnej súťaže - naši žiaci uspeli v obvodovom kole, a to Gabriel Horvát zo IV.A triedy v II. kategórii 3. miesto a Miriam Sopoligová z VIII.C triedy v III. kategórii 2. miesto. Tešíme sa s nimi a blahoželáme.   /ADVAC/

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341
 • 057/4452340

Fotogaléria