Navigácia

Partners

Pondelok 30. 11. 2015

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 2903133

Kalendár

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Testovanie 5-2015

  Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční dňa 25. novembra 2015 (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

  Cieľom testovania je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Poskytne škole spätnú väzbu, ako pripravila žiakov na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a bude vstupnou informáciou pre učiteľov na 2. stupni pre zlepšovanie vzdelávania žiakov a skvalitňovanie vyučovania. Zároveň bude slúžiť na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov v celoštátnom meradle. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Žiaci píšu 60-minútové testy, a to z matematiky v čase od 8.20 hod. do 9.20 hod. a zo slovenského jazyka a literatúry od 10.05 hod. do 11.05 hod.. Účasť žiakov 5. ročníka na Testovaní 5-2015 je povinná.

 • Výber rodičovských príspevkov

  Oznamujeme rodičom, že výška rodičovského príspevku zostala nezmenená.

  1. dieťa: 6 €   2. a ďalšie dieťa:  3 €     sirota a polosirota: 3 €    žiaci so ZŤP:  3 €

  Príspevok vyberajú triedni učitelia a potrebné je vyplatiť ho najneskôr do 10.11.2015.

   

 • Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia hepatitídy typu A

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou rozhodol, aby do školských zariadení boli v zmysle zákona č. 355/2001 Z.z. § 24 odst. 6 umiestnené deti, ktoré sú zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemajú nariadené karanténne opatrenia. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá dieťaťu ošetrujúci lekár.

 • Dopravné - oznam

  Dopravné žiakov z obcí patriacich do našeho školského obvodu sa vypláca nasledovne:

  25.6.  a 26.6. od 13.00 hod.          29.6. od 8.00 hod. do 13.00 hod.   a od 1.7. do 3.7.2015 v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod.

 • Oznámenie - riaditeľské voľno zrušené!!!!!!!!

  Riaditeľ školy  oznamuje žiakom a rodičom žiakov  ZŠ, že riaditeľské voľno na na deň 9. október 2015 /piatok/ sa ruší.

  Žiaci budú mať riadne vyučovanie.     riaditeľ školy

   

             

 • Oznam pre rodičov žiakov

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na vzniknutú situáciu výskytu infekčného ochorenia nie je možné uskutočniť zasadnutie rodičovského združenia v triedach. Prosíme vás, aby ste sa v prípade potreby kontaktovali s triednym učiteľom telefonicky, mailom alebo osobne v škole v popoludňajších hodinách. Za pochopenie ďakujeme. 

  Mgr. Miroslav Petrov, riaditeľ školy

 • Ďakujeme sponzorom A. Džomeková - Kvety Orchidea, S. van Nuil - Topľawood a J. Lukáčová - JuliArt, ktorí prispeli na realizáciu kvetinového záhonu.

 • 14. 5. 2015

  Do galérie Memoriál mjr. Kukorelliho 2015 boli pridané fotografie.

 • Jablko - citrón

  Dňa 13. mája 2015 sa uskutočnila akcia Policajného zboru SR a poisťovne GENERALI pod názvom "JABLKO - CITRÓN". Zúčastnilo sa jej aj 10 žiakov 5. ročníka našej školy. Vodičom s priestupkom žiaci dávali citróny a tí bez priestupku dostali jablko.   /VIEHO/

             

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341
 • 057/4452340

Fotogaléria