Navigácia

Partners

Sobota 29. 11. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom na deň 28. november 2014 (piatok) riaditeľské voľno. Dôvod: Psychologický výcvik pedagogických a odborných zamestnancov podľa § 55 Zákona č. 317/2009.       Základná umelecká škola bude v prevádzke.        /ED/

 • 5. 11. 2014

  Do galérie Úcta k starším 29.10.2014 boli pridané fotografie.

 • Nadácia PO CAR ocenila nášho žiaka

  Ohodnotiť umelecký výkon je pre porotu vždy veľmi náročná úloha, najmä vtedy, ak téma výtvarnej súťaže osloví viac ako 200 mladých autorov. Úlohou pre deti  bolo prostredníctvom štetca, či ceruzky odpovedať na otázku „Čo alebo kto podľa mňa najlepšie reprezentuje môj kraj?“ Boli sme milo prekvapení, porota ocenila 12 najlepších prác a medzi nimi prácu nášho žiaka Daniela Vidumského / 9.B /  Nadácia PO CAR venuje každému z výhercov finančný dar 100,-Eur na podporu jeho školskej, či umeleckej činnosti a rovnakú sumu získa aj žiakov učiteľ výtvarnej výchovy, ktorý ho do súťaže prihlásil.   /ADVAC/

 • Vyhodnotenie zberu gaštanov

  1. miesto:    Laura Lea Klimčová VII.B           34,5 kg
  2. miesto:    Alexander Gdovin IV.A              15,5 kg
  3. miesto:    Marek Baloga VIII.C 11 kg   

   

  Usilovné deti nazbierali celkom 162,53 kg gaštanov.

 • 15. 10. 2014

  Do galérie EXIT Tour 15.10.2014 boli pridané fotografie.

 • Príspevok rodičov.

  Príspevok rodičov do rodičovského združenia v tomto školskom roku:

  1. dieťa - 6€
  2. dieťa a ďalšie 3€ (platí aj pre siroty)
 • EXIT TOUR - 15. októbra 2014 pre žiakov aj pre rodičov

  EXIT TOUR - 15. októbra 2014 pre žiakov 7.-9. ročníka od 8.00 do 13.30 hod. a pre rodičov žiakov 7.-9. ročníka od 16.00 do cca 17.30 hod..

  Je to hudobno-výchovný program, ktorý pôsobí nielen na  Slovensku, ale aj v Poľsku a Česku, kde sa zapojilo 168 škôl. Prináša kvalitné prednášky, koncerty, ktoré spĺňajú preventívny program pútavou formou na oblasť medziľudských vzťahov, závislostí, AIDS, šikany, kyberšikany ...  Podporuje tiež komunikáciu v anglickom jazyku, pretože prednášajúci sú aj angličania, ktorí majú tlmočníkov. Organizátorom EXIT Tour na Slovensku je Tréningové centrum Kompas v Žiline, ktoré sa venuje práci s mládežou a rôznym projektom ako napríklad KECY - konverzačné anglické tábory, konferencie pre pracovníkov s mládežou atď.. Tento projekt je koncipovaný tak, aby naplnil požiadavky ministerstva školstva. Je veľkou príležitosťou ukázať mladej generácii kladné životné hodnoty a umožniť tým, aby zažili veľmi zaujímavý a výnimočný deň v ich živote. Popoludní sú do školy srdečne pozvaní aj rodičia, aby im boli pútavou formou poskytnuté informácie ako rozprávať s ich deťmi na rôzne spomínané témy. Náklady spojené na túto akciu zabezpečuje pre našu školu OZ Hanušáčik pri ZŠ Hanušovce n.T..

 • Zber gaštanov

  Milí žiaci, aj vy radi zbierate gaštany?

  Občianske združenie Hanušáčik pri z ZŠ Hanušovce nad Topľou vyhlasuje zber gaštanov. Spetrite si jesenné prechádzky zbieraním gaštanov. Olúpané a vysušené plody odovzdajte pánovi školníkovi pri kotolni vždy ráno do 8.00 hod. v týždni od 13. do 17. októbra 2014. Najaktívnejších zberačov čakajú odmeny. Nazbierané gaštany budú odovzdané Poľovníckemu združeniu Lipiny Hanušovce nad Topľou, ktoré ich potom odvezie zvieratám do našich lesov.

 • 6. Národný zraz Mladej Matice

  MATICA SLOVENSKÁ  - MLADÁ MATICA Vás pozýva na podujatie 6. Národný zraz Mladej Matice pri príležitosti 70. výročia vypuknutia SNP 1944. Klub vojenskej histórie a Mladá Matica dňa 11. októbra 2014 /sobota/ o 13.30 hod.pred Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou predstaví verejnosti v dobových uniformách udalosti vypuknutia SNP a kapitoly zo života povstaleckého veliteľa Ľudovíta Kukorelliho.

 • Čítame s Osmijankom

  Početná skupina zvedavcov z krúžkov:  Hravé učenie, Pátrači, Turisticko-športový krúžok a Všetkovedko sa rozhodla dňa 30. septembra 2014 vycestovať po stopách Osmijanka  do Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Dôvodom sa stala celoslovenská výstava, ktorá prezentovala najlepšie literárne aj výtvarné spracovanie súťažných úloh 11.ročníka súťaže Čítame s Osmijankom. Nádherné prostredie knižnice umocnené pútavým čítaním a priblížením postavy Osmijanka pani knihovníčkou Bc. Elenou Kladnou zanechalo v detských srdiečkach len tie najkrajšie spomienky a odhalilo cestičku poznania a múdrosti ukrytú v knihe.           Mgr. Viera Vrlíková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341
 • 057/4452340

Fotogaléria