Navigácia

 • Krajské kolo geografickej olympiády

  Dňa 20.4.2016 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády, kde našu školu úspešne reprezentovala žiačka 6.a Nina Anna Hliboká. Vo svojej kategórii obsadila výborné 3. miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme.

   

 • Štúrov Zvolen 2016

  Pribúda malých rečníkov

  Dňa 19.4.2016 sa v klubovni našej  školy uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen. S radosťou môžeme konštatovať, že záujem o súťaž z roka na rok rastie a pribúdajú nám  malí nádejní rečníci . V 1. kategórii 4.-6. ročník /reprodukcia textu/ súťažilo až 11 žiakov.

  Víťazkou sa stala Adriána Pasternáková zo 6. ročníka a bude reprezentovať našu školu na okresnom kole súťaže v HZOS vo Vranove 5.5.2016.  Držíme palce !           Mgr. Anna Makáňová

 • Zápis detí do 1. ročníka

 • Občianske združenie HANUŠÁČIK pri ZŠ Hanušovce n. T.

  OZ Hanušáčik oznamuje všetkým svojim členom, že výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 8.4.2016 (piatok) o 14:00 hod. v zborovni tunajšej školy.

  Program

  1. Otvorenie
  2. Výročná správa o hospodárení za rok 2015
  3. Správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2015
  4. Návrh plánu činnosti OZ na rok 2016
  5. Návrh rozpočtu OZ na rok 2016
  6. Diskusia
  7. Uznesenie
  8. Záver
 • Testovanie 9-2016

  Dňa 6. apríla 2016 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9-2016. Deviataci budú testovaní z učiva predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra v čase od 8:00 do 11:00. Je potrebné, aby boli v škole najneskôr o 7:45 a mali so sebou tieto pomôcky: kalkulačku, uhlomer, kružidlo, pravítko, ceruzku a (večné) pero píšuce na modro.

  Žiakom 5. – 8. ročníka ZŠ udelil riaditeľ školy na tento deň riaditeľské voľno. Žiaci 1. stupňa ZŠ sa učia riadne podľa rozvrhu.

 • Dopravné žiakov za 1-3/2016

  Oznamujeme rodičom, že dopravné žiakov za január až marec 2016 sa bude vyplácať v termíne od 1.4.2016 od 11.00 hod. do 14.00 hod. a od 4.4.2016 do 8.4.2016.   /ED/

 • Geografická a dejepisná olympiáda

  Dňa 4. 2. 2016 sa vo Vranove n. T. uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády, kde našu školu úspešne reprezentovali žiačky Nina Anna Hliboká zo 6.a – získala postupové 2. miesto a Radka Juríková z 5.b – obsadila výborné 3. miesto. Víťazkám srdečne blahoželáme a Nine prajeme veľa šťastia v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 20. apríla.

  Dňa 9. 2. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády, kde sa úspešne umiestnili aj naši žiaci z 8.a. Damián Drap obsadil postupové 2. miesto a Rastislav Ďurica získal pekné 4. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme a Damiánovi prajeme veľa šťastia v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 31. marca.

   

   

          

 • Olympiáda v ANGLICKOM JAZYKU - 1.miesto DENISA PILÁTOVÁ

  Dňa 13.1.2016 sa uskutočnilo obvodové kolo olympiády v anglickom jazyku vo Vranove n/T., kde naša žiačka Denisa Pilátová (9.C) získla 1. miesto a tým postúpila do krajského kola v Prešove, ktoré sa uskutoční 10.2.2016. Víťazke srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v krajskom kole.

  -JK-

 • Dopravné

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich do ZŠ z obcí patriacich do školského obvodu, že dopravné za mesiace september až december 2015 sa bude vyplácať od 16.12.2015 od 13.00 hod. do 21.12.2015.    /ED/

 • Geografická olympiáda

  Dňa 4. 2. 2016 sa vo Vranove n.T. uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády, kde našu školu úspešne reprezentovali žiačky Nina Anna Hliboká zo 6.a – získala postupové 2. miesto a Radka Juríková z 5.b – obsadila 3. miesto. Víťazkám srdečne blahoželáme a Nine prajeme veľa šťastia v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 20. apríla.

 • Veľkonočná burza

  Milí rodičia, priatelia školy, milí žiaci,

  pozývame Vás na Veľkonočnú burzu, ktorá sa uskutoční vo vestibule základnej školy

  v dňoch od 21. do 23.3.2016.

 • Jarné prázdniny

  V čase od 15. februára do 19. februára 2016 majú žiaci Prešovského a Košického kraja jarné prázdniny.

   Tak si tých 9 dní oddýchnite a vráťte sa 22. februára 2016 opäť do školy.    /ED/

 • Oznámenie k výsledku volieb

  Vzhľadom na to, že sa volieb zúčastnilo iba 87 rodičov, 2. kolo volieb sa bude konať v piatok 12.2.2016 od 7.00 do 16.30 hod..

  riaditeľ školy

 • Voľby do rady školy

  V roku 2016 uplynie funkčné obdobie členom Rady školy pri Základnej škole Hanušovce nad Topľou. V tejto súvislosti je potrebné zvoliť nových členov rady školy. Voľby nových členov rady školy sa uskutočnia dňa 8.2.2016 od 7.00 hod. do 16.30 hod. v budove ZŠ. Za rodinu môže voliť len 1 rodič, aj keď má viac detí v škole.

  V prípade, že sa na voľbách nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, nová voľba sa uskutoční 12.2.2016 od 7.00 hod. do 16.30 hod. V opakovanej voľbe sa nadpolovičná väčšina nevyžaduje. O prípadnej opakovanej voľbe budete informovaní prostredníctvom žiakov ZŠ a webovej stránky školy.

  Z rodičov sa volia 4 členovia rady školy a to tak, že sa zakrúžkuje číslo kandidáta pri mene, ktorému chcete dať svoj hlas a vhodíte volebný lístok do urny určenej na voľby.

  Na rodičovskom združení, ktoré sa konalo dňa 25.1.2016, boli navrhunutí títo kandidáti do rady školy:

  1. Ľubomír Baran  /policajt/

  2. Ľubomír Dzurko  /Babie/

  3.PaedDr. Silvia Hrehová /riaditeľka MŠ Hanušovce/

  4.Elena Hricová  /rod. Lipčáková/

  5.Kachmanová Katarína  /rod. Krupová/

  6.Kovalčíková Iveta   /rod. Baranová - účtovníčka v Spojenej  škole Hn/T/

  7.Oľga Lattová    /rod. Mikitová/

  8.Jana Magová

  9.Gabriel Piršč  /policajt/

  10.Mgr. Júlia Sochová   / rod. Velebírová, učiteľka/

  11.Mgr. Ľuboš Sopoliga   /špeciálny pedagóg v Spojenej škole Hn/T/

   

   

   

 • Fašiangy, turíce, Veľká Noc príde .......

                           

 • Strelecká súťaž

  Dňa 23.1.2016 v sobotu sa v telocvični Základnej školy Hanušovce nad Topľou bude konať Súťaž v streľbe zo vzduchových zbraní o Pohár primátora mesta Hanušovce nad Topľou.

  od 8.30 hod. - 9.00 hod. registrácia súťažiacich

  od 9.00 hod. - začiatok súťaže.

  Predbežný záujem nahláste prosím na tel. č. 057/4452340. /sekretariát ZŠ/

   

 • Pozývame vás

 • Výsledky 2. kola volieb zástupcov rodičov do rady školy

  2. kolo volieb zástupcov rodičov do rady školy sa konalo 12.2.2016. Voľby prebiehali tajným hlasovaním, ktorého sa zúčastnilo 112 právoplatných voličov. Z 11 kandidátov boli zvolení títo rodičia:

  1. Baran Ľubomír - 54 hlasov

  2. Mgr. Ľuboš Sopoliga - 45 hlasov

  3. Jana Magová - 40 hlasov

  4. Iveta Kovalčíková - 32 hlasov.       /RŠ/

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341
 • 057/4452340

Fotogaléria