Navigácia

 • Dôležitý oznam pre rodičov žiakov z Pavloviec a Podlipník

  Na základe Smernice č. 7/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25.6.2009,  ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov je potrebné, aby žiaci z Pavloviec a Podlipník od dnešného dňa zbierali cestovné lístky, použité na dopravu do školy a späť za každý  mesiac. Lístky odovzdajú v obálke s označením mena a triedy sekretárke vždy prvý deň nasledujúceho mesiaca. Cestovné sa im bude vyplácať len vo výške odovzdaných cestovných lístkov.  Bližšie informácie na sekretariáte školy, prípadne u riaditeľa školy.    /ED/

   

 • Európa v škole

  Aj v tomto školskom roku 2014/15 sa naši žiaci zapojili do 62. ročníka projektu/súťaže  Európa v škole. Predstavujem Vám víťazné práce školského kola, ktoré postupujú do okresného kola.

                      

          Miriam Sopoligová 8.c          Zuzana Gazdová 8.c          Gabriel Horvát 4.a

 • Talenty 2015

  Naše žiačky sa dňa 8.2.2015 zúčastnili speváckej súťaže Talenty 2015 v Dlhom Klčove. Súťažili v kategórii Ľudová pieseň. Juliana Mária Janočková /I.A/ sa umiestnila v bronzovom pásme a Daniela Janočková /IX.A/ sa umiestnila v zlatom pásme. Žiačkám srdečne blahoželáme.   /MIRTE/
   

 • Pozvánka

 • Naši žiaci privítali nový rok 2015 originálnymi kolážami

            

 • 27. 1. 2015

  Do galérie Mikulášsky turnaj 2014 boli pridané fotografie.

 • 27. 1. 2015

  Do galérie Vianočná burza 2014 boli pridané fotografie.

 • 27. 1. 2015

  Do galérie ŠKD - Úcta k starším boli pridané fotografie.

 • 27. 1. 2015

  Do galérie Strelecká súťaž 2015 boli pridané fotografie.

 • Oznam - chrípkové prázdniny

  O Z N A M

       Vzhľadom na to, že stúpol počet žiakov s chrípkovým a respiračným ochorením a po dohode s RÚVZ vo Vranove nad Topľou

     vyhlasujem

                  od 27. 1. do 2.2.2015 /vrátane/   c h r í p k o v é       p r á z d n i n y.

  Nástup na vyučovanie bude 3.2.2015 – utorok.

   Odpisy vysvedčení budú žiakom vydané 3.2.2015.

            Mgr. Miroslav Petrov,  riaditeľ školy

 • Pozvánka na súťaž

          

  Mesto Hanušovce nad Topľou a Základná škola Hanušovce nad Topľou

                   usporiadajú

       dňa 24. 1. 2015 (sobota)

         streleckú súťaž zo vzduchových zbraní.    

          Súťaž sa uskutoční v školskej telocvični o 9.00 hod..     

          Kategórie:     - mladší žiaci a žiačky (1.-5. ročník ZŠ)

                        -  starší žiaci a žiačky   (6.-9. ročník ZŠ)

          O občerstvenie je postarané! 

            Prihlásiť sa môžete telefonicky na č. 057/4452340 alebo na emailovú adresu zshanusovce@stonline.sk.

 • Pripomienka - nástup do školy

  Začiatok vyučovania je 8. januára 2015!!!!!

 • Vianočné prianie

 • Vianočné prázdniny

  Informácia k školským prázdninám

   

  Posledný deň vyučovania: 19. december 2014 (piatok)

  Prázdniny: 22. december 2014 - 7. január 2015

  Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2015 (štvrtok)

 • Dopravné 9-12/2014

  Oznamujeme rodičom žiakov patriacich do našeho školskéh obvodu, že dopravné za mesiace september až december 2014  sa bude vyplácať od 16. decembra od 8.00 hod do  19. decembra 2014 do 12.00 hod..     (ED)

 • Príprava vianočnej burzy

  Milí rodičia a priatelia školy,

  naše občianske združenie Hanušáčik pripravuje aj tento rok vianočnú burzu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 15. do 19. decembra vo vestibule školy. Uvítame aj výrobky našich šikovných mamičiek, babičiek, či oteckov a dedkov ako  príspevok nášmu OZ.  Svoje výtvory  môžete odovzdať zástupkyni RŠ PaedDr. Hodoškovej, prípadne na sekretariáte školy p. Dvorskej.´Tešíme sa na stretnutie s Vami v tomto predvianočnom čase.      /ED/

 • iBobor

  Medzinárodná súťaž BOBOR aj na našej škole...gratulujeme

  V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž: Berbas – informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. V minulom školskom roku sa konala  v 30 krajinách a zapojilo sa do nej 734 657 žiakov.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť  záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov a posmeliť ich v kreatívnejšom používaní moderných technológií  pri učení sa . Na Slovensku sa tejto  súťaže zúčastnilo 60 654 súťažiacich z 975 škôl /seniori, juniori, kadeti, benjamínci a bobríci/. V našej škole to bolo 43 žiakov –  bobríkov.  Podľa pravidiel bolo úspešných  týchto 9 žiakov 3.a 4.ročníka  :

  P. č.

  Meno

  Trieda

  Body

  %

  Miesto vSR

  1.

  KarolínaMolitorisová

  3.A

  84

  99

  124.-344.

  2.

  Adam Andrijko

  4.A

  72

  95

  629.-1094.

  3.

  Patrícia Birošová

  4.A

  68

  91

  1139.-1490.

  3.

  Kristína Čabalová

  4.C

  68

  91

  1139.-1490.

  3.

  Peter Drotár

  4.C

  68

  91

  1139.-1490.

  4.

  Juliána Kundrátová

  3.B

  64

  88

  1552.-1891.

  5.

  Július Tobiáš Kolesár

  4.C

  62

  85

  1970.-1990.

  5.

  Filip Paľa

  4.C

  62

  85

  1970.-1990.

  6.

  Stanislav Hudák

  4.B

  60

  83

  1998.-2765.

   

  a  ďalších 32 žiakov v tejto vekovej kategórii dosiahlo menej ako 80 % . Žiaci mali na zodpovedanie 12 otázok 45 minút. Za správne odpovede získali podľa náročnosti 3 až 9 bodov, no aj záporné body, ak odpoveď správna nebola ... Podrobné pravidlá, ale aj možnosť vyskúšať si súťažné úlohy sú dostupné na webe: ibobor.sk  v archíve úloh . ..a preto milí žiaci skúšajte a rozmýšľajte... Úspešným žiakom samozrejme gratulujeme!           Mgr. Pavol Minár

   

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom na deň 28. november 2014 (piatok) riaditeľské voľno. Dôvod: Psychologický výcvik pedagogických a odborných zamestnancov podľa § 55 Zákona č. 317/2009.       Základná umelecká škola bude v prevádzke.        /ED/

 • 5. 11. 2014

  Do galérie Úcta k starším 29.10.2014 boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341
 • 057/4452340

Fotogaléria