Navigácia

 • Oznámenie k výsledku volieb

  Vzhľadom na to, že sa volieb zúčastnilo iba 87 rodičov, 2. kolo volieb sa bude konať v piatok 12.2.2016 od 7.00 do 16.30 hod..

  riaditeľ školy

 • Voľby do rady školy

  V roku 2016 uplynie funkčné obdobie členom Rady školy pri Základnej škole Hanušovce nad Topľou. V tejto súvislosti je potrebné zvoliť nových členov rady školy. Voľby nových členov rady školy sa uskutočnia dňa 8.2.2016 od 7.00 hod. do 16.30 hod. v budove ZŠ. Za rodinu môže voliť len 1 rodič, aj keď má viac detí v škole.

  V prípade, že sa na voľbách nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, nová voľba sa uskutoční 12.2.2016 od 7.00 hod. do 16.30 hod. V opakovanej voľbe sa nadpolovičná väčšina nevyžaduje. O prípadnej opakovanej voľbe budete informovaní prostredníctvom žiakov ZŠ a webovej stránky školy.

  Z rodičov sa volia 4 členovia rady školy a to tak, že sa zakrúžkuje číslo kandidáta pri mene, ktorému chcete dať svoj hlas a vhodíte volebný lístok do urny určenej na voľby.

  Na rodičovskom združení, ktoré sa konalo dňa 25.1.2016, boli navrhunutí títo kandidáti do rady školy:

  1. Ľubomír Baran  /policajt/

  2. Ľubomír Dzurko  /Babie/

  3.PaedDr. Silvia Hrehová /riaditeľka MŠ Hanušovce/

  4.Elena Hricová  /rod. Lipčáková/

  5.Kachmanová Katarína  /rod. Krupová/

  6.Kovalčíková Iveta   /rod. Baranová - účtovníčka v Spojenej  škole Hn/T/

  7.Oľga Lattová    /rod. Mikitová/

  8.Jana Magová

  9.Gabriel Piršč  /policajt/

  10.Mgr. Júlia Sochová   / rod. Velebírová, učiteľka/

  11.Mgr. Ľuboš Sopoliga   /špeciálny pedagóg v Spojenej škole Hn/T/

   

   

   

 • Fašiangy, turíce, Veľká Noc príde .......

                           

 • Olympiáda v ANGLICKOM JAZYKU - 1.miesto DENISA PILÁTOVÁ

  Dňa 13.1.2016 sa uskutočnilo obvodové kolo olympiády v anglickom jazyku vo Vranove n/T., kde naša žiačka Denisa Pilátová (9.C) získla 1. miesto a tým postúpila do krajského kola v Prešove, ktoré sa uskutoční 10.2.2016. Víťazke srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v krajskom kole.

  -JK-

 • Strelecká súťaž

  Dňa 23.1.2016 v sobotu sa v telocvični Základnej školy Hanušovce nad Topľou bude konať Súťaž v streľbe zo vzduchových zbraní o Pohár primátora mesta Hanušovce nad Topľou.

  od 8.30 hod. - 9.00 hod. registrácia súťažiacich

  od 9.00 hod. - začiatok súťaže.

  Predbežný záujem nahláste prosím na tel. č. 057/4452340. /sekretariát ZŠ/

   

 • Pozývame vás

 • Dopravné

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich do ZŠ z obcí patriacich do školského obvodu, že dopravné za mesiace september až december 2015 sa bude vyplácať od 16.12.2015 od 13.00 hod. do 21.12.2015.    /ED/

 • Vianočné prázdniny a riaditeľské voľno

  Vianočné prázdniny začínajú žiakom 23. decembra a končia 8. januára 2016. Vyučovanie v novom roku začína až 11. januára 2016.  Riaditeľ školy udelil na deň 8. január 2016 riaditeľské voľno.  /ED/

 • Pozvánka - Vianočná burza

  Pozývame Vás na "Vianočné trhy 2015" s ponukovu vianočných výrobkov a vianočného punču, ktoré budú od 18. decembra 2015 do 22.12.2015 vo vestibule našej škole. Výťažok z predaja bude venovaný Občianskemu združeniu Hanušáčik pri ZŠ Hanušovce nad Topľou.    /ED/ 

 • OZNAM

  Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom, zamestnancom školy, cudzím stravníkom, že odhlasovať sa z obedov za mesiac december 2015 je možné len do 15.12.2015 do 8.00 hod. ráno.

   

 • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - školské kolo

  Dňa 8.12.2015 prebehlo na našej škole školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V dvoch súťažných kategóriách (1A- žiaci 5.,6. a 7. ročníka a 1B -8. a 9. ročníka) sa spolu zúčastnilo 15 žiakov a žiačiek. Víťazom mladšej kategórie 1A sa stal Kristián Kočiš žiak 7.A triedy a staršiu kategóriu- 1B vyhrala Denisa Pilátová žiačka 9.C.

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa štatia na obvodovom kole vo Vranove n/T, kde nás budú reprezentovať v januári 2016.

    -JK-

   

   

 • Testovanie 5-2015

  Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční dňa 25. novembra 2015 (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

  Cieľom testovania je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Poskytne škole spätnú väzbu, ako pripravila žiakov na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a bude vstupnou informáciou pre učiteľov na 2. stupni pre zlepšovanie vzdelávania žiakov a skvalitňovanie vyučovania. Zároveň bude slúžiť na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov v celoštátnom meradle. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Žiaci píšu 60-minútové testy, a to z matematiky v čase od 8.20 hod. do 9.20 hod. a zo slovenského jazyka a literatúry od 10.05 hod. do 11.05 hod.. Účasť žiakov 5. ročníka na Testovaní 5-2015 je povinná.

   

   

  Riaditeľ školy na tento deň - 25. novembra 2015 (streda) - udeľuje žiakom 6., 7., 8. a 9. ročníka riaditeľské voľno.

  Žiaci 1. stupňa budú mať riadne vyučovanie.     /ED/

 • Výber rodičovských príspevkov

  Oznamujeme rodičom, že výška rodičovského príspevku zostala nezmenená.

  1. dieťa: 6 €   2. a ďalšie dieťa:  3 €     sirota a polosirota: 3 €    žiaci so ZŤP:  3 €

  Príspevok vyberajú triedni učitelia a potrebné je vyplatiť ho najneskôr do 10.11.2015.

   

 • Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia hepatitídy typu A

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou rozhodol, aby do školských zariadení boli v zmysle zákona č. 355/2001 Z.z. § 24 odst. 6 umiestnené deti, ktoré sú zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemajú nariadené karanténne opatrenia. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá dieťaťu ošetrujúci lekár.

   

 • Dopravné - oznam

  Dopravné žiakov z obcí patriacich do našeho školského obvodu sa vypláca nasledovne:

  25.6.  a 26.6. od 13.00 hod.          29.6. od 8.00 hod. do 13.00 hod.   a od 1.7. do 3.7.2015 v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod.

 • Oznámenie - riaditeľské voľno zrušené!!!!!!!!

  Riaditeľ školy  oznamuje žiakom a rodičom žiakov  ZŠ, že riaditeľské voľno na na deň 9. október 2015 /piatok/ sa ruší.

  Žiaci budú mať riadne vyučovanie.     riaditeľ školy

   

             

 • Oznam pre rodičov žiakov

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na vzniknutú situáciu výskytu infekčného ochorenia nie je možné uskutočniť zasadnutie rodičovského združenia v triedach. Prosíme vás, aby ste sa v prípade potreby kontaktovali s triednym učiteľom telefonicky, mailom alebo osobne v škole v popoludňajších hodinách. Za pochopenie ďakujeme. 

  Mgr. Miroslav Petrov, riaditeľ školy

 • Ďakujeme sponzorom A. Džomeková - Kvety Orchidea, S. van Nuil - Topľawood a J. Lukáčová - JuliArt, ktorí prispeli na realizáciu kvetinového záhonu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341
 • 057/4452340

Fotogaléria