Navigácia

 • Dôležitý oznam pre rodičov žiakov z Pavloviec a Podlipník

  Na základe Smernice č. 7/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25.6.2009,  ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov je potrebné, aby žiaci z Pavloviec a Podlipník od dnešného dňa zbierali cestovné lístky, použité na dopravu do školy a späť za každý  mesiac. Lístky odovzdajú v obálke s označením mena a triedy sekretárke vždy prvý deň nasledujúceho mesiaca. Cestovné sa im bude vyplácať len vo výške odovzdaných cestovných lístkov.  Bližšie informácie na sekretariáte školy, prípadne u riaditeľa školy.    /ED/

   

 • Láska Zeleného štvrtku ,
  viera Veľkého piatku ,
  nádej Bielej soboty
  a víťazstvo Veľkonočnej nedele ,
  nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

  Pokojné Veľkonočné sviatky.        /ED/

 • Oznam

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom 5.,6.,7. a 8. ročníka na deň 15.4.2015 /streda/ riaditeľské voľno. Dôvod: Testovanie 9  2015.  /RŠ/

 • Testovanie 9

  Riaditeľstvo ZŠ Hanušovce oznamuje všetkým žiakom 9. ročníka, že Testovanie 9 2015 sa uskutoční v stredu 15.4.2015. Účasť na testovaní je povinná!   /RŠ/

 • Veľkonočná burza

  Pozývame Vás na Veľkonočnú burzu OZ Hanušáčik, ktorá sa koná v dňoch od 30.3. do 1.4.2015.

 • Výročná členská schôdza OZ HANUŠÁČIK

  Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu OZ HANUŠÁČIK, ktorá sa bude konať dňa 7.4.2015 o 13.00 hod. v Svadobke Bystré.

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Výročná správa o hospodárení za rok 2014
  3. Správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2014
  4. Návrh plánu činnosti OZ na rok 2015
  5. Návrh rozpočtu OZ na rok 2015
  6. Diskusia
  7. Uznesenie
  8. Záver  s kultúrnym programom a občerstvením          /ED/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 26.3.2015 sa uskutoční obvodové kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

 • Burza kníh

  Dňa 25.3. 2015 sa bude konať burza kníh. Výťažok bude venovaný OZ Hanušáčik.

 • Matematická súťaž

  Dňa 23. marca 2015 sa uskutoční školské kolo matematickej súťaže - Matematický klokan. Zúčastnia sa ho žiaci 1. stupňa.

 • Európa v škole

  Európa v škole - 62. ročník výtvarnej súťaže - naši žiaci uspeli v obvodovom kole, a to Gabriel Horvát zo IV.A triedy v II. kategórii 3. miesto a Miriam Sopoligová z VIII.C triedy v III. kategórii 2. miesto. Tešíme sa s nimi a blahoželáme.   /ADVAC/

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

       Po získaní 1. miesta v I. kategórii v regionálnom kole prednesu povestí Šaliansky Maťko, ktoré sa konalo 29.1.2015 v HZK vo Vranove n/T,

            Zuzana Eštvaníková, žiačka III.A, postúpila do krajského kola.

           

        V piatok 20.2. 2015  v Prešove naša Zuzka zaujala svojím  prednesom povesti porotu krajského kola, a tá jej pri hodnotení udelila Diplom za kultivovaný prejav v I. kategórii.             Ďakujeme za reprezentáciu a k úspechu blahoželáme        Mgr. A. Rišková         

 • Európa v škole

  Aj v tomto školskom roku 2014/15 sa naši žiaci zapojili do 62. ročníka projektu/súťaže  Európa v škole. Predstavujem Vám víťazné práce školského kola, ktoré postupujú do okresného kola.

                      

          Miriam Sopoligová 8.c          Zuzana Gazdová 8.c          Gabriel Horvát 4.a

 • Talenty 2015

  Naše žiačky sa dňa 8.2.2015 zúčastnili speváckej súťaže Talenty 2015 v Dlhom Klčove. Súťažili v kategórii Ľudová pieseň. Juliana Mária Janočková /I.A/ sa umiestnila v bronzovom pásme a Daniela Janočková /IX.A/ sa umiestnila v zlatom pásme. Žiačkám srdečne blahoželáme.   /MIRTE/
   

 • Pozvánka

 • Naši žiaci privítali nový rok 2015 originálnymi kolážami

            

 • 27. 1. 2015

  Do galérie Mikulášsky turnaj 2014 boli pridané fotografie.

 • 27. 1. 2015

  Do galérie Vianočná burza 2014 boli pridané fotografie.

 • 27. 1. 2015

  Do galérie ŠKD - Úcta k starším boli pridané fotografie.

 • 27. 1. 2015

  Do galérie Strelecká súťaž 2015 boli pridané fotografie.

 • Oznam - chrípkové prázdniny

  O Z N A M

       Vzhľadom na to, že stúpol počet žiakov s chrípkovým a respiračným ochorením a po dohode s RÚVZ vo Vranove nad Topľou

     vyhlasujem

                  od 27. 1. do 2.2.2015 /vrátane/   c h r í p k o v é       p r á z d n i n y.

  Nástup na vyučovanie bude 3.2.2015 – utorok.

   Odpisy vysvedčení budú žiakom vydané 3.2.2015.

            Mgr. Miroslav Petrov,  riaditeľ školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341
 • 057/4452340

Fotogaléria