Navigácia

 • Krúžky v školskom roku 2014/205

  Loptové hry

  Tvorivá slovenčina

  Florbal

  Karate

  Spevácko-tanečný krúžok

  Mladý DJ

  Slovenčina hrou

  Muzikál – tanec

  Krúžok voľnočasových aktivít

  Jazykový krúžok /9.roč./

  Biblický krúžok, Počítačová zručnosť

  Krúžok slovenského jazyka

  Počítačová zručnosť

  Všetkovedko

  Športové hry

  Turisticko-športový krúžok

  Technický krúžok

  Pátrači

  Ateliérik

  Cykloturistický krúžok

  Strelecký krúžok

  Cyklo-turisti

  Zábavné čítanie

  Spevácko-tanečný krúžok

  Športový krúžok

  Z každého rožka troška

  Zdravá výživa

  Folklórny krúžok

  Počítačový krúžok, Strelecký krúžok

  Angličtina hrou

  Zábavné čítanie

  Futbalový krúžok

  Z rozprávky do rozprávky

  Šikovné ruky

  Loptové hry

  Hravé učenie

  Počítačový krúžok, Spevácko-tanečný

   

  Za kultúrou

   

  Domáce práce

   

  Pohybové hry

   

  Ateliérik

   

  Všetko čo nás baví

   

  Domáce práce

   

  Mozaika

   

  Kaleidoskop

   

  Matematika netradične

   

        projekt PRINED       ZŠ

   

 • Originálne hudobné nástroje

  Originálne hudobné nástroje
  Prvé hodiny hudobnej výchovy sme sa so šiestakmi preniesli do praveku. Rozprávali sme si o vzniku hudby, prvých hudobných nástrojoch. Deti dostali domácu úlohu: vymyslieť a vytvoriť primitívny hudobný nástroj, ale z novodobých recyklo materiálov. Výsledok bol očarujúci, ohlušujúci,originálny. Poriadne sme si to užili :D kapela hrala z vesela
  .    /ADVAC/

          

 • Perokresba školy Michala Bosáka 2013/2014

  Spoločnosť Michala Bosáka organizovala Eurocentral Regionálnu súťaž /Perokresba školy Michala Bosáka". Porota ocenila prácu našej žiačky Kataríny Kundrátovej a tak sme boli pozvaní na záverečný ceremoniál dňa 4. septembra 2014 do Bosákovej banky v Prešove.  /ADVAC/

           

 • Oznam pre stravníkov v ŠJ

  Vedúca školskej jedálne pri Základnej škole Hanušovce nad Topľou oznamuje žiakom a rodičom,  že od 16. septembra 2014 je opäť v prevádzke školská kuchyňa. Na stravovanie je možné prihlásiť sa už od dnešného dňa /10.9.2014/ u vedúcej ŠJ.   /ED/

 • Dôležitý oznam

  Z dôvodu rekonštrukcie kuchyne základnej školy nebude poskytovaná žiakom, ani učiteľom strava. Predpokladaný termín ukončenia je 5. septembra 2014. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom žiakov a našej webovej stránky.

  Za porozumenie ďakujeme. Vedenie ZŠ Hanušovce      

 • Hurá do školy!!

  Oznamujeme žiakom a ich rodičom, že začiatok školského roka 2014/2015

  bude 2.septembra 2014  /utorok/ o 8.00 hod..      /ED/


   

 • Triednictvo v novom školskom roku

  V školskom roku 2014/2015 bude triednictvo nasledovné:

  I.A - Mgr.  Anna Sabová

  I.B -  Mgr. Monika Molitorisová

  I.C - Mgr. Daša Vargová

   

   

  V.A - RNDr. Natália Verčimáková    

  V.B - RNDr. Martina Mihalčinová    

  V.C - Mgr. Adela Čebrová

   

   

 • 27. 6. 2014

  Do galérie Ocenení žiaci 2013/2014 boli pridané fotografie.

  Mesto Hanušovce nad Topľou dňa 25.6.2014 ocenilo 61 našich žiakov medailou a diplomom za reprezentáciu v rôznych súťažiach.

  Oceňovanie sa konalo v priestoroch Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou.

   

 • Maľujte s Primalexom

  V 2. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže "Maľujte a fotografujte s Primalexom" sa v kategórii Maľba a koláž na tému "Čarovný motýľ vo farbách Primalex" umiestnila žiačka našej školy Tamarka Sochová (II.A) medzi ocenenými prácami od 4.-50. miesta z 306 zapojených škôl a s viac ako 5000 zaslaných kreatívnych prác. Výhrou pre všetkých ocenených je balíček písacích potrieb v hodnote 30 € a 200 € pre školu na nákup farieb z predajní Primalex podľa vlastného výberu. Našej úspešnej výherkyni srdečne blahoželáme. Mgr. A. Rišková a trieda II.A.

 • Dopravné žiakov

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu, že dopravné za mesiace apríl až jún 2014 sa bude vyplácať od 24. júna /utorok/ od 13.30 hod.. Ostatné dní od 8.00 hod. do 15.00 hod..

 • Detský výtvarný Vranov 2014

  DETSKÝ VÝTVARNÝ VRANOV 2014

  Slávnostná vernisáž a vyhodnotenie z XXII. ročníka okresnej súťaže detskej výtvarnej tvorby

   „DETSKÝ VÝTVARNÝ VRANOV 2014 „ sa konalo 10. júna 2014 v priestoroch výstavnej

  siene Hornozemplínského  osvetového strediska vo Vranove nad Topľou

  Do súťaže sa zapojilo spolu 33 škôl - 12 MŠ, 19 ZŠ a 2 ZUŠ. Celá súťažná kolekcia obsahovala

  345 výtvarných prác prevažne v maliarskej technike.  Hodnotenie prebiehalo v kategórii MŠ bez rozdielu veku, v kategórii ZŠ a ZUŠ v troch

  vekových skupinách /od 6 do 9 rokov, od 10 do 12 rokov a od 13 do 15 rokov/.

  Pri hodnotení boli udelené DIPLOMY oceneným prácam bez umiestnenia a HLAVNÉ CENY

  najlepším prácam, bez rozdielu výtvarných techník.

  Vyhrali sme hlavnú cenu: Miriam Sopoligová  a kol. a veľa, veľa diplomov:

   Pavol Smik, Oliver Václavek, Michal Kolesár, Martin Baran, Fabián Redžepovič, Lýdia

   Frajtková, Natália Molitorisová,  Angelika Beňová, Ivana Bratková .