Navigácia

 • Dôležitý oznam

  Z dôvodu rekonštrukcie kuchyne základnej školy nebude poskytovaná žiakom, ani učiteľom strava. Predpokladaný termín ukončenia je 5. septembra 2014. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom žiakov a našej webovej stránky.

  Za porozumenie ďakujeme. Vedenie ZŠ Hanušovce      

 • Hurá do školy!!

  Oznamujeme žiakom a ich rodičom, že začiatok školského roka 2014/2015

  bude 2.septembra 2014  /utorok/ o 8.00 hod..      /ED/


   

 • Triednictvo v novom školskom roku

  V školskom roku 2014/2015 bude triednictvo nasledovné:

  I.A - Mgr.  Anna Sabová

  I.B -  Mgr. Monika Molitorisová

  I.C - Mgr. Daša Vargová

   

   

  V.A - RNDr. Natália Verčimáková    

  V.B - RNDr. Martina Mihalčinová    

  V.C - Mgr. Adela Čebrová

   

   

 • 27. 6. 2014

  Do galérie Ocenení žiaci 2013/2014 boli pridané fotografie.

  Mesto Hanušovce nad Topľou dňa 25.6.2014 ocenilo 61 našich žiakov medailou a diplomom za reprezentáciu v rôznych súťažiach.

  Oceňovanie sa konalo v priestoroch Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou.

   

 • Maľujte s Primalexom

  V 2. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže "Maľujte a fotografujte s Primalexom" sa v kategórii Maľba a koláž na tému "Čarovný motýľ vo farbách Primalex" umiestnila žiačka našej školy Tamarka Sochová (II.A) medzi ocenenými prácami od 4.-50. miesta z 306 zapojených škôl a s viac ako 5000 zaslaných kreatívnych prác. Výhrou pre všetkých ocenených je balíček písacích potrieb v hodnote 30 € a 200 € pre školu na nákup farieb z predajní Primalex podľa vlastného výberu. Našej úspešnej výherkyni srdečne blahoželáme. Mgr. A. Rišková a trieda II.A.

 • Dopravné žiakov

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu, že dopravné za mesiace apríl až jún 2014 sa bude vyplácať od 24. júna /utorok/ od 13.30 hod.. Ostatné dní od 8.00 hod. do 15.00 hod..

 • Detský výtvarný Vranov 2014

  DETSKÝ VÝTVARNÝ VRANOV 2014

  Slávnostná vernisáž a vyhodnotenie z XXII. ročníka okresnej súťaže detskej výtvarnej tvorby

   „DETSKÝ VÝTVARNÝ VRANOV 2014 „ sa konalo 10. júna 2014 v priestoroch výstavnej

  siene Hornozemplínského  osvetového strediska vo Vranove nad Topľou

  Do súťaže sa zapojilo spolu 33 škôl - 12 MŠ, 19 ZŠ a 2 ZUŠ. Celá súťažná kolekcia obsahovala

  345 výtvarných prác prevažne v maliarskej technike.  Hodnotenie prebiehalo v kategórii MŠ bez rozdielu veku, v kategórii ZŠ a ZUŠ v troch

  vekových skupinách /od 6 do 9 rokov, od 10 do 12 rokov a od 13 do 15 rokov/.

  Pri hodnotení boli udelené DIPLOMY oceneným prácam bez umiestnenia a HLAVNÉ CENY

  najlepším prácam, bez rozdielu výtvarných techník.

  Vyhrali sme hlavnú cenu: Miriam Sopoligová  a kol. a veľa, veľa diplomov:

   Pavol Smik, Oliver Václavek, Michal Kolesár, Martin Baran, Fabián Redžepovič, Lýdia

   Frajtková, Natália Molitorisová,  Angelika Beňová, Ivana Bratková .