Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica s DPH 08.02.2011
Objednávka objednávky ZŠ_12_2014 s DPH 01.12.2014 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Zmluva rekonštrukcia sociálneho zariadenia 12 607,62 s DPH 09.06.2015 Ján Velebír - STAVITEĽ
Objednávka objednávky ZŠ_05_2015 s DPH 04.05.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_04_2015 s DPH 01.04.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_03_2015 s DPH 02.03.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_02_2015 s DPH 02.02.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_01_2015 s DPH 02.01.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_11_2014 s DPH 03.11.2014 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra Faktúry_ZŠ_06_2015 s DPH 30.06.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_10_2014 s DPH 01.10.2014 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra Správa faktúr_ZŠ_05_2015 s DPH 04.05.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra Správa faktúr_ZŠ_04/2015 s DPH 01.04.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra Správa faktúr_ZŠ_03_2015 s DPH 02.03.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra Správa faktúr_ZŠ_02_2015 s DPH 02.02.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra Správa faktúr_01_2015 s DPH 02.01.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Zmluva školské mlieko - predĺženie zmluvy s DPH 10.09.2015 Rajo Erika Dvorská referent ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_06_2015 s DPH 30.06.2015 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra Správa faktúr_ZŠ_11_2014 s DPH 03.11.2014 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Zmluva školské ovocie s DPH 21.08.2015 Agromix ŠJ Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/1666