Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Kvant spol.s.r.o. Bratislava s DPH 08.02.2011
Objednávka správa s DPH 17.07.2012 18.07.2012
Faktúra faktúra 1-6 20112 Šj s DPH 02.07.2012 02.07.2012
Faktúra správa faktúry 1-6 2012 Šj s DPH 02.07.2012 02.07.2012
Zmluva objednávky 1-6 2012 Šj s DPH 29.06.2012 02.07.2012
Zmluva zmluva o spolupráci s DPH 30.04.2012 30.3.2012 30.04.2012
Faktúra Faktúry ZŠ_04_2016 s DPH 29.04.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 29.04.2016
Zmluva kúpna zmluva - čipové karty s DPH 23.05.2012 4.6.2012 06.06.2012
Objednávka objednávky za júl 2012 s DPH 17.07.2012 18.07.2012
Zmluva Zmluva o prevzatí ceny č. 021EpŠ12 s DPH 10.07.2012 31.07.2012
Objednávka objednávky 1-6 2012 s DPH 29.06.2012 02.07.2012
Faktúra faktúry došlé júl 2012 s DPH 31.07.2012 31.07.2012
Faktúra Správa faktúr za 7/2012 s DPH 31.07.2012 31.07.2012
Objednávka objednávky 08_2012 s DPH 10.08.2012 20.08.2012
Faktúra faktúry došlé 8/2012 s DPH 31.08.2012 31.08.2012
Objednávka Objednávky ŠJ 08_2012 s DPH 10.08.2012 20.08.2012
Objednávka objednávky ŠJ 08_2012 s DPH 27.08.2012 05.09.2012
Zmluva príspevok na zakúpenie športových potrieb 150,00 s DPH 10.09.2012 Obec Petrovce 14.09.2012
Zmluva zmena podmienok s DPH 28.09.2012 VUB Hanušovce 28.09.2012
Faktúra správa faktúry 1-6 2012 s DPH 29.06.2012 02.07.2012
zobrazené záznamy: 1-20/2189