Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Kvant spol.s.r.o. Bratislava s DPH 08.02.2011
Objednávka 2021039 zakrývacie práce, stropné svietidla, okná hrubé a jemné výspravky 1 144,00 s DPH 02.04.2021 Palenčík Peter Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 211153 nákup a montáž kamier 669,54 s DPH 2021041 17.05.2021 Pc profi s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 17.05.2021
Objednávka 2021041 nákup a montáž kamier 669,54 s DPH 30.04.2021 Pc profi s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 8282967693 telefonné hovory 150,16 s DPH 17.05.2021 SLovak telekom . a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 17.05.2021
Faktúra 221122878 odber elektriny 687,00 s DPH 12.04.2021 Slôovakia Energy s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 17.05.2021
Faktúra 2913125800 nedoplatok elektriny 176,35 s DPH 14.05.2021 SLovakia Energy s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 14.05.2021
Faktúra 2111430040 vyučtovacia fa dodávka tepla 756,29 s DPH 06.05.2021 VEOLIA Energia Východné Slovensko s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 06.05.2021
Objednávka 23/ŠJ oprava umývačky riadu 175,80 s DPH 22.04.2021 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 2100119 oprava umývačky riadu 175,80 s DPH 23/ŠJ 06.05.2021 ELektrosevis VV s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 06.05.2021
Faktúra 7211481 odvoz kuchynského odpadu 144,00 s DPH 06.05.2021 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 06.05.2021
Faktúra 2913127171 odber elektriny 299,17 s DPH 06.05.2021 Slovakia Energy s.r,o, Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 07.05.2021
Faktúra 032021 zakrývacie práce, stropné svietidla, okná, hrubé a jemné výspravky 1 144,00 s DPH 2021039 27.04.2021 Palenčík Peter Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.05.2021
Faktúra 1007748701 telefonné hovory 30,18 s DPH 04.05.2021 SLovak telekom . a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.05.2021
Objednávka 2021040 časopis GEOGRAFIA 12,00 s DPH 30.04.2021 EPL s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 70914469 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 04.05.2021 Komenský, s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.05.2021
Faktúra 1021042300 výkon zodpovednej osoby 72,00 s DPH 03.05.2021 Osobnyudaj s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.05.2021
Faktúra 328210139 gumový granulát s DPH 2021038 04.05.2021 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.05.2021
Objednávka 2021038 gumový granulát 257,94 s DPH 01.04.2021 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 721905050 nákup stroja na multifunkčné ihrisko 599,00 s DPH 2021037 04.05.2021 THS Kežmarok s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.05.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1842