Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica s DPH 08.02.2011
Faktúra správa faktúr ZŠ_02_2014 s DPH 01.02.204-28.2.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia kuchyne ŠJ ZŠ Hanušovce n/T - stavebné práce a dodanie tovaru - vodovod a kanalizácia 4 000.00 bez DPH 05.05.2014 31.07.2014 ŠJ ZŠ Hanušovce nad Topľou
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rakonštrukcia WC dievčatá 5 000.00 bez DPH 01.04.2014 30.06.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia kuchyne ŠJ ZŠ Hanušovce n/T - stavebné práce a dodanie tovaru - dlažba a obklad 20 000.00 bez DPH 30.05.2014 30.08.2014 ŠJ ZŠ Hanušovce nad Topľou
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia kuchyne ŠJ ZŠ Hanušovce n/T - stavebné práce a dodanie tovaru - elektroinštalácia 6 500,00 bez DPH 30.05.2014 30.08.2014 ŠJ ZŠ Hanušovce nad Topľou
VO: Súhrnná správa súhrnná správa 2. štrvrťrok 2014 s DPH 07.07.2014
Zmluva Príloha č. 4 dohoda o odber tepelnej energie s DPH 07.08.2014 7.7.2014
Zmluva školské ovocie s DPH 25.08.2014 AGROMIX v.o.s., spol s.r.o. ŠJ
Faktúra faktúry ZŠ_12_2013 s DPH 01.12.2013-31.12.2013 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra správa faktúr ZŠ_12_2013 s DPH 01.12.2013-31.12.2013 ZŠ Hanušovce n. T.
Objednávka objednávky ZŠ_12_2013 s DPH 07.01.2014 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr.Miroslav Petrov_riaditeľ
Faktúra faktúry ZŠ_01_2014 s DPH 01.01.2014-31.01.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra faktúry ZŠ_02_2014 s DPH 01.02.2014-28.02.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra faktúry ZŠ_01_2014 s DPH 01.01.2014-31.01.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
Zmluva 1/2013 výpožička obrusov - školské ovocie 588,24 s DPH 15.10.2013 15.10.2013 ŠJ
Faktúra faktúry ZŠ_02_2014 s DPH 28.02.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra faktúry ZŠ_01_2014 s DPH 31.01.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra faktúry ZŠ_12_2013 s DPH 07.01.2014 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra správa faktúr ZŠ_12_2013 s DPH 07.01.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
zobrazené záznamy: 1-20/1028