Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Kvant spol.s.r.o. Bratislava s DPH 08.02.2011
Faktúra 1007748701 telefonné hovory 58,02 s DPH 09.03.2022 SLovak telekom . a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra 1022032150 výkon zodpovednej osoby 72,00 s DPH 02.03.2022 Osobnyudaj s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.03.2022 02.03.2022
Faktúra 602200041 učebné pomôcky 189,40 s DPH 2021156 02.03.2022 AbiiCOm s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.03.2022 02.03.2022
Faktúra 2214300016 teplo vyučtovanie 3 863,74 s DPH 07.03.2022 VEOLIA Energia Východné Slovensko s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 07.03.2022 07.03.2022
Faktúra 2268868 prenájom rohože 369,04 s DPH 07.03.2022 Lindstrom s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 07.03.2022 07.03.2022
Objednávka 67 odborná prehliadka 56,28 s DPH 21.02.2022 Výťahy Východ s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 21.02.2022
Faktúra 2202013 odborná prehliadka výťahu 56,28 s DPH 67 07.03.2022 Výťahy Východ s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra 1222201272 zlačivá 455,96 s DPH 07.03.2022 ŠEVT a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra 220001 propagačné materiály 405,00 s DPH 2021153 09.03.2022 Ing. Marián Geci Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 10.03.2022 10.03.2022
Faktúra 122001839 internet 117,00 s DPH 02.03.2022 MCOM-NET s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.03.2022 02.03.2022
Faktúra 2290299345 odber elektriny 2 732.41 s DPH 10.03.2022 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 10.03.2022 10.03.2022
Faktúra 2290298185 odber elektriny 658,01 s DPH 10.03.2022 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 10.03.2022 10.03.2022
Objednávka 2021154 premietanie planetárium 109,50 s DPH 01.03.2022 Občianske združenie Astrom Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 01.03.2022
Faktúra 20220027 premietanie planetárium 109,50 s DPH 2021154 10.03.2022 Občianske združenie Astronómia pre všetkých Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 10.03.2022 10.03.2022
Faktúra 7220975 zber a odvoz kuchynského odpadu 144,00 s DPH 14.03.2022 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 14.03.2022 14.03.2022
Objednávka 2021156 učebné pomôcky 189,40 s DPH 01.03.2022 AbiiCOm s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 01.03.2022
Objednávka 2021155 udržbarský materiál 70,57 s DPH 01.03.2022 KOVTEX s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 01.03.2022
Faktúra 22003889 toaletný papier + mydlo 145,20 s DPH 01.03.2022 ILLE-Papier-Service SK,spo Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.03.2022 02.03.2022
Faktúra 8121138120 odber plynu 1 279,00 s DPH 02.03.2022 SPP Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.03.2022 02.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2592