Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica s DPH 08.02.2011
Zmluva Spracúvanie osobných údajov s DPH 10.10.2018 3.9.2018 Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Spracúvanie osobných údajov s DPH 13.12.2018 12.12.2018 Spojená škola Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Výpredaj - prenájom priestorov s DPH 26.11.2018 26.11.2018 K-discont Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva DBK/18/06/0407 Dodatok k zmluve s DPH 26.06.2018 Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Praktické vyučovanie s DPH 19.10.2018 19.10.2018 Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Výpredaj - prenájom priestorov 200,00 s DPH 27.09.2018 27.9.2018 Ashop Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Výpredaj - prenájom priestorov 200,00 s DPH 20.09.2018 20.9.2018 K-discont Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb - Office 365 s DPH 25.10.2018 25.10.2018 Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Predĺženie zmluvy RAJO s DPH 14.09.2018 E.Dvorská referent Z%S
Zmluva Nájomná zmluva nebytové priestory /automat/ s DPH 14.01.2019 Raslen s.r.o. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva prenájom TV s DPH 14.09.2018 14.9.2018 Mgr. Kolesárová Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva 24ZVS00000762599 distribúcia elektriny s DPH 23.07.2018 Východoslovenská distribučná a.s. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva dohoda o prenájme prenájom športovísk s DPH 29.06.2018 Meto Hanušovce - Komunitné centrum Komunitné centrum Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č. 4 ZUŠ - nájom s DPH 08.06.2018 Základná umelecká škola ZUŠ Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Dodatok ku zmluve - stravovanie SZŠ s DPH 28.05.2018 Spojená základná škola SZŠ Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Prenájom ŠJ 49,28 s DPH 24.05.2018 Mgr. Anna H. Mgr. Anna H. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Objednávka objednávky ZŠ_03_2018 s DPH 28.03.2018 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Objednávka objednávky ZŠ_02_2018 s DPH 28.02.2018 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva 201805201 poskytovanie dôveryhod. služby - vydávanie certifikátov s DPH 21.06.2018 Disig, a.s. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/1372