Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica s DPH 08.02.2011
Faktúra Faktúry ZŠ_09_2019 s DPH 30.09.2019 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva spracovanie osobných údajov s DPH 29.11.2019 Rajo a.s. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva spracovanie osobných údajov s DPH 29.11.2019 Rajo a.s. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva dodatok č. 5 Prenájom priestorov s DPH 02.07.2019 Základná umelecká škola RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva Prenájom priestorov 200,00 s DPH 04.11.2019 Ashop spol.s.r.o. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva Škola v prírode 4 220,00 s DPH 25.10.2019 CERES Slovakia s.r.o. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva Prenájom priestorov 400,00 s DPH 27.09.2019 K-discont s.r.o. p.Kleberc RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva Prenájom telocvične bezplatne s DPH 27.09.2019 Športový klub PELIKÁN Jozef Pankuch RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva Prenájom telocvične bezplatne s DPH 27.09.2019 Športový klub PELIKÁN Jozef Pankuch RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok Servisný prenájom rohoží 3.75razza2týždne s DPH 01.10.2019 Lindstrom RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva 01/20 Prenájom zariadenia - tlačiareň EPSON 307.50mesačne s DPH 24.01.2020 PC profi RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 3 k dohode Dohoda o poskytovaní stravy s DPH 30.09.2019 Spojená škola Spojená škola RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva Prenájom priestorov 400,00 s DPH 06.09.2019 K-discont s.r.o. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ_08_2019 s DPH 30.08.2019 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Objednávka objednávky ZŠ_08_2019 s DPH 30.08.2019 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Objednávka ojednávky_ ZŠ_07_2019 s DPH 31.07.2019 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Objednávka objednávky ZŠ_06_2019 s DPH 28.06.2019 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Objednávka objednávky ZŠ_05_2019 s DPH 31.05.2019 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Objednávka objednávky ZŠ_04_2019 s DPH 30.04.2019 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/1666