Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 03202022 kalendáre 446,40 s DPH 2021129 03202022 SKETCH BA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 13.12.2021 13.12.2021
Objednávka 2021045 učebnice 779,80 s DPH 07052021 ORBiS PICTUS ISTROPOLITANA spol.s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 07.05.2021
Faktúra 534120020 školské potreby 144,00 s DPH 01.01.1970 MY DVA SLOVAKIA 25.04.2012
Faktúra správa faktúr ZŠ_02_2014 s DPH 01.02.204-28.2.2014 ZŠ Hanušovce n. T. 28.02.2014
Faktúra 210215 tačiareň 1,00 s DPH 9..2.2021 Pc Profi s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 11.02.2021 09.02.2021
Faktúra 31144 potraviny 155,64 s DPH 10.12.1999 COOP Jednota ŠJ 26.04.2012
Faktúra 7200323520 Poplatok za mobilné telefóny 75,53 s DPH 23.01.2000 SLovak Telekom 25.04.2012
Faktúra 1240587 potraviny 100,42 s DPH 31.01.2000 DMJ market ŠJ 25.04.2012
Faktúra 1210689 potraviny 249,19 s DPH 03.02.2000 DMJ market ŠJ 26.04.2012
Faktúra 1411210031 potraviny 231,69 s DPH 10.02.2000 AGFOODS ŠJ 26.04.2012
Faktúra 20120087 potraviny 110,30 s DPH 23.02.2000 Marcodia Ing. Jaršinský ŠJ 26.04.2012
Objednávka 201268 školské potreby pre žiakov v HN 2 207,80 s DPH 15.10.2000 APL riaditeľ školy 15.10.2012
Zmluva potraviny s DPH 04.09.2006 COOP Jednota ŠJ 01.09.2011
Zmluva potraviny s DPH 01.05.2007 AG FOODS SK ŠJ 01.09.2011
Zmluva potraviny s DPH 01.05.2007 NOWACO ŠJ 01.09.2011
Zmluva potraviny s DPH 31.08.2010 DMJ Market ŠJ 01.09.2011
Zmluva 1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice s DPH 11.01.2011
Faktúra 111100575 Nowaco Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom 220,66 s DPH 12.01.2011 Nowaco ŠJ
Faktúra 1140128 DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 Vranov nad Topľou 79,09 s DPH 12.01.2011 DMJ ŠJ
Faktúra 1110068 DMJ Market Budovateľská 1288 Vranov nad Topľou 477,59 s DPH 12.01.2011 DMJ Market Vranov ŠJ
zobrazené záznamy: 1-20/2189