Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Kvant spol.s.r.o. Bratislava s DPH 08.02.2011
Faktúra Faktúry ZŠ_09_2016 s DPH 30.09.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 30.09.2016
Objednávka objednávky ZŠ_02_2016 s DPH 29.02.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 29.02.2016
Objednávka objednávky ZŠ_01_2016 s DPH 29.01.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 29.01.2016
Faktúra Faktúry ZŠ_01_2017 s DPH 31.01.2017 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 31.01.2017
Faktúra Faktúry ZŠ_12_2016 s DPH 30.12.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 30.12.2016
Faktúra Faktúry ZŠ_11_2016 s DPH 30.11.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 30.11.2016
Faktúra Faktúry ZŠ_10_2016 s DPH 31.10.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 31.10.2016
Faktúra Faktúry ZŠ_08_2016 s DPH 31.08.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 31.08.2016
Objednávka objednávky ZŠ_04_2016 s DPH 29.04.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 29.04.2016
Faktúra Faktúry ZŠ_07_2016 s DPH 29.07.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 29.07.2016
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 4.štvrťrok_2016 s DPH 01.01.2017 01.01.2017
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 3.štvrťrok_2016 s DPH 10.10.2016 10.10.2016
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 2.štvrťrok_2016 s DPH 04.07.2016 04.07.2016
Faktúra Faktúry ZŠ_06_2016 s DPH 30.06.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 30.06.2016
Faktúra Faktúry ZŠ_05_2016 s DPH 31.05.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 31.05.2016
Faktúra Faktúry ZŠ_04_2016 s DPH 29.04.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 29.04.2016
Objednávka objednávky ZŠ_03_2016 s DPH 31.03.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 31.03.2016
Objednávka objednávky ZŠ_05_2016 s DPH 31.05.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 31.05.2016
VO: Súhrnná správa Súhrná správa za 2. štvrťrok_2015 Súhrnná správa za 2. štvrťork_2015 s DPH 04.07.2015 04.07.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2189