Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica s DPH 08.02.2011
Faktúra Faktúry ZŠ_06_2018 s DPH 29.06.2018 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018 s DPH 02.07.2018
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2018 s DPH 05.10.2018
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2018 s DPH 07.01.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 199/2018 Vybavenie učebne pre projekt „Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole“ – odborná literatúra s DPH 03.04.2019 11.04.2019 31.05.2019 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 199/2018 Vybavenie učebne pre projekt „Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole“ – výpočtová technika s DPH 17.04.2019 30.04.2019 30.05.2019 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
Faktúra Faktúry ZŠ_04_2018 s DPH 30.04.2018 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_05_2018 s DPH 31.05.2018 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Správa faktúr_01_2015 s DPH 02.01.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra Faktúry ZŠ_07_2018 s DPH 31.07.2018 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Správa faktúr_ZŠ_03_2015 s DPH 02.03.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra Faktúry ZŠ_08_2018 s DPH 31.08.2018 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_09_2018 s DPH 28.09.2018 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_10_2018 s DPH 31.10.2018 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_11_2018 s DPH 30.11.2018 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_12_2018 s DPH 28.12.2018 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_01_2019 s DPH 31.01.2019 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_02_2019 s DPH 28.02.2019 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_03_2019 s DPH 29.03.2019 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/1666