Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Faktúry ZŠ_09_2016 s DPH 30.09.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 221039660 odber elektriny 734,00 s DPH 12.02.2021 Slovakia Energy s.r,o, Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05.02.2021
Faktúra 221006073 osssber elektriny 759,00 s DPH 15.01.2021 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 11.02.2021
Faktúra 121001486 internet Tornet 117,00 s DPH 02.02.2021 MCOM-NET s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 11.02.2021
Faktúra 7210302 zber a odvoz kuchnského odpadu 48,00 s DPH 09.02.2021 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 11.02.2021
Faktúra 6571246263 poistenie majetku 24,97 s DPH 12.02.2021 Kooperatíva poisťovňa a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 12.02.2021
Faktúra 2913057528 vyučtovanie elektriny 78,58 s DPH 12.02.2021 Slovakia Energy s.r,o, Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 12.02.2021
Faktúra 2219100847 podpora lektron pošty 17,84 s DPH 12.02.2021 NIC Hosting s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 12.02.2021
Faktúra 1007748702 telefonne hovory 158,34 s DPH 17.02.2021 Slovak Telekom as. ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 25.02.2021
Faktúra 202103318 časopis 119,00 s DPH 26.02.2021 RAABE s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 26.02.2021
Faktúra 1007748703 telefonne hovory 26,11 s DPH 26.02.2021 Slovak Telekom as. ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 26.02.2021
Faktúra 210336 nákup tonerov 61,20 s DPH 24.02.2021 PcProfi s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 26.02.2021
Faktúra 20210075 obedy pri testovaní 55,00 s DPH 24.02.2021 Peter SABO ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 26.02.2021
Faktúra 2021109 odvoz odpadu 120,00 s DPH 26.02.2021 Anna Krištanová- Ekologické služby ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 26.02.2021
Faktúra 2101052 nákup kníh 66,70 s DPH 2021008 04.03.2021 Vydavateľstvo Buvik s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05032021
Faktúra 202100015 nákup kníh 38,40 s DPH 2021007 05.03.2021 Perfekt a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05.03.2021
Faktúra 221050727 odber elektriny 262,00 s DPH 12.02.2021 Slovakia Energy s.r,o, Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05.02.2021
Faktúra 221014363 odber elektriny 267,00 s DPH 15.01.2021 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 11.02.2021
Faktúra 2153235 prenájom rohoží 185,65 s DPH 05.03.2021 Lindstrom s.r.o. Trnava Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 09.03.2021
Faktúra 210075 interaktívne cvičenie 399,00 s DPH 03.03.2021 IŠKA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 09.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1666