Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202100015 nákup kníh 38,40 s DPH 2021007 05.03.2021 Perfekt a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05.03.2021 04.03.2021
Faktúra 22030513 čistiace potreby 556,63 s DPH 2021160 24.03.2022 Kokoruďová magdaléna - REPROS Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 25.03.2022 25.03.2022
Faktúra 1007748703 telefonné hovory 26,23 s DPH 21.01.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.01.2021 27.01.2021
Faktúra 2913016587 elektrická energia 257,50 s DPH 15.01.2021 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra Faktúry 12-2020 s DPH 31.12.2020 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 21.01.2021
Faktúra Faktúry 11-2020 s DPH 30.11.2020 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 21.01.2021
Faktúra Faktúry 10-2020 s DPH 30.10.2020 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 03.11.2020
Faktúra Faktúry 9-2020 s DPH 30.09.2020 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.10.2020
Faktúra Internet Mall Slovakia s.r.o. mikroskopy 976,70 s DPH 2021158 17.03.2022 Internet Mall SLovakia s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 18.03.2022 18.03.2022
Faktúra 1007748703 telefonné hovory 24,58 s DPH 24.03.2022 SLovak telekom . a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 25.03.2022 25.03.2022
Faktúra 2200015 svetelná tabuľa 696,00 s DPH 2021161 25.03.2022 Mgr. Marián Klimčík MK ŠPORT Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 25.03.2022 25.03.2022
Faktúra 2913031543 elektrická energia 39,47 s DPH 15.01.2021 Slovakia Energy s.r.o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.01.2021 27.01.2021
Faktúra 20220301 učebné pomôcky 60,00 s DPH 2021162 25.03.2022 Renáta Verčimáková Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 25.03.2022 25.03.2022
Faktúra 2204779 učebné pomôcky 481,94 s DPH 25.03.2022 LiLLZ s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 25032022 25.03.2022
Faktúra 220172 konzultácie k IM 30,00 s DPH 2021164 27.03.2022 Ing. erika Kuszová Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 28.03.2022 28.03.2022
Faktúra 202201 uniakryl 48,00 s DPH 2021165 28.03.2022 Sabová Eva Ing. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 28.03.2022 28.03.2022
Faktúra 220945 maliarske potreby 189,56 s DPH 2021166 28.03.2022 RENOVAJA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 28.03.2022 28.03.2022
Faktúra 22005987 dezinfekcia ruk 69,84 s DPH 29.03.2022 ILLE-Papier-Service SK,spo Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 30.03.2022 30.03.2022
Faktúra Faktúry_ZŠ_07_2020 s DPH 31.07.2020 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 31.07.2020
Faktúra 2203000457 čitačka čípov 150,00 s DPH 68 29.04.2022 SOFT -Gl s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 30.03.2022 30.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2189