Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 7201827959 Poplatok za mobilný telefón 12,66 s DPH 23.02.2012 SLovak Telekom
Faktúra 7202725119 FP 12050/Slovak Telekom-tel.hovory 77,65 s DPH 19.03.2012 T-Mobile Slovak Telekom,a. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 122012 FP 12043/Bačišin-revízia el.inštalácie 449,00 s DPH 3 14.03.2012 Bačišin Peter ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 12005486 FP 12044/Verlag Dashofer-Smernice,predp 46,79 s DPH 2012010 14.03.2012 VERLAG DASHOFER vydavateľs ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 20120011 FP 12045/Molitoris-nahradné súčiastky 281,24 s DPH 2012011 14.03.2012 Molitoris Ján Mgr. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 20120013 FP 12046/Molitoris-tonery 793,95 s DPH 2012012 14.03.2012 Molitoris Ján Mgr. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 20120014 FP 12047/Molitoris-tonery 328,97 s DPH 2012013 14.03.2012 Molitoris Ján Mgr. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 201204 FP 12048/M+S STAV-rekonš.WC chlapci 2.p 3 531,50 s DPH 2012008 14.03.2012 M+S STAV s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 1211430010 FP 12049/Dalkia s.r.o.-teplo 5 901,34 s DPH IV.10 15.03.2012 Dalkia Východné Slovensko, ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 1202034636 FP 12051/Sl.pošta-Vychovávateľ,Zvesti 15,00 s DPH 19.03.2012 Slovenská pošta a.s. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 90171798 FP 12041/VVaK-prečistenie kanalizácie 310,49 s DPH 2012001 12.03.2012 Východoslovenská vodárensk ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 21200867 FP 12052/APL plus,s.r.o.-šk.potreby HN 2 158,00 s DPH 2012015 19.03.2012 APL plus, s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 2115725759 FP 12053/VVS a.s.-vodné,stočné 1 388,46 s DPH 90000013331PO2008 26.03.2012 Východoslovenská vodárensk ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 72003040035 FP 12054/Slovak telekom-tel.hovory 12,66 s DPH 26.03.2012 T-Mobile Slovak Telekom,a. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 20120015 FP 12055/Molitoris-predlžovací kábel 118,97 s DPH 2012017 29.03.2012 Molitoris Ján Mgr. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 20120196 FP 12056/MAPA Slovakia Trade-atlas 72,45 s DPH 2012016 30.03.2012 MAPA Slovakia Trade, s.r.o ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 20120038 FP 12057/Kovtex s.r.o.-čistiace prostri 532,04 s DPH 30.03.2012 KOVTEX s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 1213603 FP 12058/Lindstrom-prenájom rohoží 50,90 s DPH 01.04.2012 Lindstrom s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 808041 FP 12042/ILLE-Papier-papier,mydlo 83,04 s DPH 13.03.2012 ILLE-Papier-Service SK,spo ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra 412030019 FP 12040/Poradca podnikateľa-FS 19,98 s DPH 12.03.2012 Poradca podnikateľa, spol. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/1024