Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Kvant spol.s.r.o. Bratislava s DPH 08.02.2011
Faktúra 22102963 učebné pomôcky 238,76 s DPH 2021093 30.09.2021 APL plus s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 30.09.2021 30.09.2021
Objednávka 2021101 lavice 1 240,82 s DPH 01.10.2021 SAFAL s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 01.10.2021
Faktúra 20210030 lavice 1 240,81 s DPH 2021100 05.10.2021 SAFAL s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05.10.2021 05.10.2021
Objednávka 2021100 lavice 1 240,82 s DPH 01.10.2021 SAFAL s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 01.10.2021
Faktúra 20210029 lavica, katedra, skrinka 750,00 s DPH 2021099 05.10.2021 SAFAL s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05.10.2021 05.10.2021
Objednávka 2021099 lavica, katedra, skrinka 750,00 s DPH 01.10.2021 SAFAL s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 01.10.2021
Faktúra 20210028 skrinky 750,00 s DPH 2021098 05.10.2021 SAFAL s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05.10.2021 05.10.2021
Objednávka 2021098 skrinky 750,00 s DPH 01.10.2021 SAFAL s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 01.10.2021
Faktúra 20210027 nízke skrinky 750,00 s DPH 2021097 05.10.2021 SAFAL s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05.10.2021 05.10.2021
Objednávka 2021097 nízke skrinky 750,00 s DPH 01.10.2021 SAFAL s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 01.10.2021
Faktúra 20210026 nízke skrinky 750,00 s DPH 2021096 05.10.2021 SAFAL s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 05.10.2021 05.10.2021
Objednávka 2021096 nízke skrinky 750,00 s DPH 01.10.2021 SAFAL s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 01.10.2021
Faktúra 2021196 dodávka a montáž elektriskej inštalácie 722,42 s DPH 2021/2 30.09.2021 Jozef kočiško Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 30.09.2021 30.09.2021
Faktúra 20210184 udržbarsky materiál 139,51 s DPH 2021/1 30.09.2021 KOVTEX s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 30.09.2021 30.09.2021
Objednávka 2021/1 udržbársky materiál 139,51 s DPH 06.09.2021 KOVTEX s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 06.09.2021
Objednávka 2021093 učebné pomôcky 239,00 s DPH 24.09.2021 APL plus s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 24.09.2021
Objednávka 2021095 lavice 3 100,00 s DPH 01.10.2021 SAFAL s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 01.10.2021
Faktúra 20210102 koberce 406,00 s DPH 2021092 29.09.2021 Miroslav LABANC LENSPLOD Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 29.09.2021 29.09.2021
Objednávka 2021092 koberce 406,00 s DPH 24.09.2021 Miroslav LABANC LENSPLOD Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 24.09.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2189