Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica s DPH 08.02.2011
Faktúra faktury ŠJ_11_2012 s DPH 30.11.2012 ŠJ pri ZŠ
Faktúra správa faktúry_09_2012 s DPH 03.09.2012 ŠJ pri ZŠ
Faktúra faktúry_10_2012 s DPH 31.10.2012
Faktúra správa faktúry_10_2012 s DPH 31.10.2012 ZŠ Hanušovce n. T.
Objednávka objednávky_10_2012 s DPH 31.10.2012 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa Súhrná správa za 3. štvrťrok 2017 s DPH 02.10.2017
Zmluva Školská jedáleň ochranná DDD s DPH 25.09.2012 HATTECH ŠJ
Zmluva Dodávka, kontrola, opravy a plnenie hasiac.prístr. s DPH 05.12.2012 Jozef Hurný
Faktúra faktury ŠJ_10-2012 s DPH 31.10.2012
Objednávka objednavky ŠJ_10_2012 s DPH 31.10.2012
Faktúra faktury ZŠ_11_2012 s DPH 30.11.2012 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra Faktúra šj_09_2012 s DPH 27.09.2012 ŠJ pri ZŠ
Faktúra správa faktúry ZŠ_11_2012 s DPH 30.11.2012 ZŠ Hanušovce n. T.
Objednávka objednávky ZŠ_11_2012 s DPH 30.11.2012
Objednávka správa objednávky ZŠ_11_2012 s DPH 30.11.2012 ZŠ Hanušovce n. T.
Objednávka správa objednávka_11_2012 s DPH 30.11.2012
Faktúra faktúry ZŠ_12_2012 s DPH 03.01.2013 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra správa faktúr ZŠ_12_2012 s DPH 03.01.2013 ZŠ Hanušovce n. T.
Objednávka objednávky ZŠ_12_2012 s DPH 03.01.2013 ZŠ Hanušovce n. T.
zobrazené záznamy: 1-20/1666