Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Kvant spol.s.r.o. Bratislava s DPH 08.02.2011
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 199/2018 Vybavenie učebne pre projekt „Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole“ – odborná literatúra s DPH 03.04.2019 11.04.2019 31.05.2019 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 03.04.2019
VO: Súhrnná správa Súhrná správa za 2. štvrťrok_2019 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s DPH 02.07.2019 02.07.2019
Zmluva Dohoda o poskytovaní stravy s DPH 19.06.2017 Spojená škola Spojená škola RNDr. Natália Verčimáková 19.06.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 199/2018 Vybavenie učebne pre projekt „Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole“ – školenie v oblasti myšlienkovej mapy s DPH 14.08.2019 21.08.2019 30.08.2019 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 14.08.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 199/2018 Vybavenie učebne pre projekt „Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole“ – školenie v oblasti čitateľskej gramotnosti s DPH 23.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 23.05.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 199/2018 Vybavenie učebne pre projekt „Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole“ – ubytovanie k 2-dňovému sústredeniu s DPH 23.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 23.05.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 199/2018 Vybavenie učebne pre projekt „Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole“ – výpočtová technika s DPH 17.04.2019 30.04.2019 30.05.2019 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 17.04.2019
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2018 s DPH 07.01.2019 07.01.2019
VO: Súhrnná správa 3/2019 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s DPH 02.10.2019 07.08.2020
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2018 s DPH 05.10.2018 05.10.2018
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018 s DPH 02.07.2018 02.07.2018
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2018 s DPH 04.04.2018 04.04.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 199/2018 Vybavenie učebne pre projekt „Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole“ – nábytok s DPH 01.04.2019 09.04.2019 31.05.2019 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 01.04.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 199/2018 Vybavenie učebne pre projekt „Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole“ – licencia na softvér Interaktívne tituly s DPH 25.03.2019 02.04.2019 30.04.2019 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 25.03.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu - Určenie PHZ - Nábytok s DPH 19.03.2019 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 19.03.2019
VO: Súhrnná správa Súhrná správa za 1. štvrťrok_2019 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s DPH 02.04.2019 02.04.2019
VO: Súhrnná správa 1/2020 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s DPH 03.04.2020 07.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu - Určenie PHZ - Výpočtová technika s DPH 13.03.2019 Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 13.03.2019
Faktúra 112128837 potraviny 46,66 s DPH 19.04.2012 Nowaco ŠJ 17.06.2012
zobrazené záznamy: 1-20/2592