Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202111402 časopis - kniha 85,82 s DPH 21.06.2021 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 21.06.2021 21.06.2021
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2017 s DPH 03.04.2017 02.10.2017
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2018 s DPH 04.04.2018 04.04.2018
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018 s DPH 02.07.2018 02.07.2018
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2018 s DPH 05.10.2018 05.10.2018
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2018 s DPH 07.01.2019 07.01.2019
Faktúra 2153235 prenájom rohoží 185,65 s DPH 05.03.2021 Lindstrom s.r.o. Trnava Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 09.03.2021 08.03.2021
Objednávka 2021233 stavebné práce pre ZŠ 1 600,00 s DPH 16.09.2022 Delicias s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 16.09.2022
Zmluva 028/2017 200,00 s DPH 04.12.2017 Nadácia TV JOJ Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 05.12.2017
Zmluva 2 triedy s DPH 28.08.2014 28.8.2014 ZUŠ 02.09.2014
Faktúra 11411110122 AGfoods SK s.r.o. Moyzesova 10 Pezinok 258,91 s DPH 30.03.2011 Agfoods ŠJ
Objednávka 2011058 ALDA Vranov nad Topľou 1 522,75 s DPH 12.10.2011 Alda
Zmluva APL 21100833 s DPH 23.03.2011
Faktúra 21103351 APL Strojnícka 10 Prešov 1 892,40 s DPH 18.10.2011 Apl
Objednávka APL plus Strojnícka 10 Prešov 2 290,80 s DPH 10.03.2011 APL
Faktúra 21100833 APL plus s.r.o. Strojnícka 10 Prešov 2 290,80 s DPH 21.03.2011 APL
Objednávka 2011007 ASC Svoradova 7/1 Bratislava 99,00 s DPH 08.02.2011 ASC
Faktúra 9121003250 ASC Agenda 519,00 s DPH 21.06.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 21.06.2021 21.06.2021
Objednávka 2011008 ASC Svoradova 7/1 Bratislava 195,00 s DPH 08.02.2011 ASC
Faktúra 90-1-0000719 ASC Svoradova 7/1 Bratislava 195,00 s DPH 17.02.2011 ASC
zobrazené záznamy: 1-20/2189