Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Kvant spol.s.r.o. Bratislava s DPH 08.02.2011
VO: Podlimitná zákazka 99441852 P 120009/Poradca s.r.o.-PaM 54,80 s DPH 03.02.2012 Poradca s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 2122201682 FP 12029/ŠEVT a.s.-kanc.potreby 165,55 s DPH 20.02.2012 ŠEVT a.s. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 221250129 FP 12028/Hobla H-učebné pomôcky 289,20 s DPH 2012007 16.02.2012 HOBLA H Slovensko s.ro. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 1211430003 FP 12027/Dalkia s.r.o.-teplo 5 803,31 s DPH IV.10 14.02.2012 Dalkia Východné Slovensko, ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 805565 FP 12026 805565/FP 14.02.12 83,04 s DPH 306544 14.02.2012 ILLE-Papier-Service SK,spo ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 805576 FP 12025/ILLE-Papier-paier,mydlo, 59,04 s DPH 205726 14.02.2012 ILLE-Papier-Service SK,spo ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 201201 FP 12023/Sabová-šk.potreby,hračky ŠKD 70,82 s DPH 2012005 08.02.2012 Sabová Eva Ing. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 21202113 FP 12022/RAABE-Právny kuriér 119,00 s DPH SK1742 08.02.2012 RAABE Jozef Dr. Slovensko, ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
VO: Podlimitná zákazka 99740945 P 120010/Poradca-VS 2012 57,60 s DPH 03.02.2012 Poradca s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 4735053634 FP 12021/Slovak Telekom-tel.hovory 57,67 s DPH 07.02.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 201202 FP 12031/M+S STAV-rek.WC dievčatá 2.p 4 241,87 s DPH 2012008 21.02.2012 M+S STAV s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 1201179 FP 12020/Lindstrom-prenájom rohoží 50,90 s DPH 7370 06.02.2012 Lindstrom s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 534120020 FP 12019/MY DVA-kinetická stavebnica 144,00 s DPH 2012006 06.02.2012 MY DVA Slovakia, s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
VO: Podlimitná zákazka 1122201550 P 120008/ŠEVT a.s.-kanc.potreby 165,55 s DPH MA37873288KF 02.02.2012 ŠEVT a.s. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
VO: Podlimitná zákazka 12993507 FP 120007/JurisDat-Škola-časopis 20,00 s DPH 1 31.01.2012 JurisDat-M.Medlen ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 201200693 FP 12018/Komenský-virtuálna knižnica 198,72 s DPH VK/08/12/047 31.01.2012 Komenský, s.r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 2122200356 FP 12017/ŠEVT a.s.-vysvedčenia 119,46 s DPH MA37873288KF 30.01.2012 ŠEVT a.s. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 7101200373 FP 12016/IURA EDITION-Manažment školy 54,42 s DPH ZAK0031251 30.01.2012 IURA EDITION,spol. s r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
Faktúra 3701200364 FP 12015/IURA EDITION-Didaktika-periodi 31,46 s DPH ZAK0031251 30.01.2012 IURA EDITION,spol. s r.o. ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 21.06.2012
zobrazené záznamy: 1-20/2189