Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Kvant spol.s.r.o. Bratislava s DPH 08.02.2011
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 2.štvrťrok 2017 s DPH 03.07.2017 03.07.2017
Zmluva Nájom nebytových priestorov s DPH 26.09.2017 Základná umelecká škola Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 09.10.2017
Zmluva súhrnná správa 1. štrvrťrok 2014 s DPH 09.04.2014 09.04.2014
VO: Súhrnná správa súhrnná správa Školská jedáleň 4.štrvrťrok 2013 s DPH 08.01.2014 08.01.2014
VO: Súhrnná správa súhrnná správa 4. štrvrťrok 2013 s DPH 08.01.2014 08.01.2014
VO: Súhrnná správa súhrnná správa 3. štrvrťrok 2013 s DPH 04.10.2013 04.10.2013
Zmluva Súvislá prax študentov s DPH 14.05.2014 Pedagogická a sociálna akadémia 15.05.2014
Zmluva 1442/2013 Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety s DPH 03.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva 12.05.2014
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2017 s DPH 03.04.2017 02.10.2017
Zmluva pedagogická prax študentov s DPH 10.03.2014 Prešovská univerzita v Prešove 08.04.2014
Zmluva darovacia zmluva - traktor s DPH 09.04.2014 Mesto Hanušovce nad Topľou 09.04.2014
VO: Súhrnná správa Súhrná správa za 1. štvrťrok_2019 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s DPH 02.04.2019 02.04.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi na I. polrok 2014/2015 2 500.00 bez DPH 03.03.2014 26.03.2014 03.03.2014
VO: Súhrnná správa Súhrná správa za 2. štvrťrok_2015 Súhrnná správa za 2. štvrťork_2015 s DPH 04.07.2015 04.07.2015
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 1. štvrťork_2016 s DPH 04.04.2016 04.04.2016
Zmluva Mgr. Vladimír Bibel - InfoDigest - Panorama.sk Bratislava s DPH 08.02.2011
VO: Súhrnná správa Súhrná správa za 3. štvrťrok_2015 Súhrnná správa za 3. štvrťork_2015 s DPH 03.10.2015 03.10.2015
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 4. štrvrťrok 2014 Súhrnná správa 4. štvrťrok 2014 s DPH 06.01.2015 06.01.2015
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 1. štvrťrok 2015 Súhrnná správa 1. štvrťrok 2015 s DPH 07.04.2015 07.04.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2189