Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica s DPH 08.02.2011
Zmluva č. 755/2013 e-testovanie s DPH 20.06.2013 17.6.2013
Faktúra faktury ŠJ_10-2012 s DPH 31.10.2012
Objednávka objednavky ŠJ_10_2012 s DPH 31.10.2012
Objednávka objednávky ZŠ_11_2012 s DPH 30.11.2012
Objednávka správa objednávka_11_2012 s DPH 30.11.2012
Faktúra faktury ŠJ_02_2013 s DPH 28.02.2013
Faktúra faktury ŠJ_03_2013 s DPH 02.04.2013
Faktúra faktury ŠJ_04_2013 s DPH 03.05.2013
Objednávka objednavky ŠJ_01_2013 s DPH 08.02.2013
Faktúra faktury ŠJ_01_2013 s DPH 08.02.2013
Objednávka objednavky ŠJ_03_2012 s DPH 02.04.2013
Zmluva 657/2013/801 darovanie techniky a softwéru /CJ I.st./ darovacia s DPH 27.06.2013 4.7.2013
Objednávka objednávka šj_09_2012 s DPH 21.09.2012
Zmluva prenájom telocvične s DPH 23.09.2013 Mgr. Kvetoslava Kolesárová
Zmluva prenájom telocvične s DPH 23.09.2013 Karate DOJO Pivovarník
Zmluva prenájom telocvične s DPH 23.09.2013 Jiřina Marcinková
Faktúra faktúry ZŠ_ 10_2013 s DPH 31.10.2013
Zmluva č. 1/NP/1052/2013 Komplexný poradenský systém /VP/ s DPH 29.11.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi na I. polrok 2014/2015 2 500.00 bez DPH 03.03.2014 26.03.2014
zobrazené záznamy: 1-20/1666