Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktúry ZŠ_06_2020 s DPH 30.06.2020 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ_05_2020 s DPH 29.05.2020 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ_04_2020 s DPH 30.04.2020 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ_03_2020 s DPH 31.03.2020 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva penájom chodby - výpredaj 200,00 s DPH 28.02.2020 Ashop spol.s.r.o. Ashop RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra Faktúry_02_2020 s DPH 28.02.2020 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva Prenájom priestorov podľaodobratejstravy s DPH 20.02.2020 Iveta Kovalčíková Kovalčíková RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ_01_2020 s DPH 31.01.2020 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva 01/20 Prenájom zariadenia - tlačiareň EPSON 307.50mesačne s DPH 24.01.2020 PC profi RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva Office 365 2.50zaučiteľ.konto s DPH 05.12.2019 PC profi RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva zabezpečovanie mliečnych výrobkov s DPH 29.11.2019 Rajo a.s. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva spracovanie osobných údajov s DPH 29.11.2019 Rajo a.s. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva spracovanie osobných údajov s DPH 29.11.2019 Rajo a.s. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Objednávka objednávky_11_2019 s DPH 29.11.2019 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ_11_2019 s DPH 29.11.2019 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva Prenájom priestorov 200,00 s DPH 04.11.2019 Ashop spol.s.r.o. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva Prenájom priestorov 200,00 s DPH 04.11.2019 Ashop spol.s.r.o. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ZŠ_10_2019 s DPH 31.10.2019 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Objednávka objednávky_10_2020 s DPH 31.10.2019 ZŠ Hanušovce n. T. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Zmluva Škola v prírode 4 220,00 s DPH 25.10.2019 CERES Slovakia s.r.o. RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/1024