Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 34 nákup prostriedkov do kuchyne 816,18 s DPH 23.09.2021 Kokoruďová magdaléna - REPROS Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 2021126 kontrola a oprava hasiacích prístrojov 467,52 s DPH 02.06.2021 Jozef hurný Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.06.2021
Objednávka 2021034 revízia kotolne a jej časti 1 100,00 s DPH 30.04.2021 Jozef Kočiško Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 2021034 revízia kotolne a jeje zariadení 1 100,00 s DPH 2021034 07.06.2021 Jozef kočiško Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 08.06.2021
Faktúra 8668578940 odber plynu 1 279,00 s DPH 07.06.2021 SPP Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 08.06.2021
Faktúra 2111430048 vyučtovacia fa dodávka tepla 624,63 s DPH 07.06.2021 VEOLIA Energia Východné Slovensko s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 07.06.2021
Faktúra 2101016 montáž rezacieho kotúča 42,00 s DPH ŠJ/27 07.06.2021 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 07.06.2021
Objednávka ŠJ/27 montáž rezacieho kotúča 42,00 s DPH 17.05.2021 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 121003779 iinternet 117,00 s DPH 02.06.2021 MCOM-NET s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.06.2021
Faktúra 70914469 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 02.06.2021 Komenský, s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 16.06.2021
Faktúra 2021127 kontrola a oprava hasiacích prístrojov s DPH 02.06.2021 Jozef hurný Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.06.2021
Faktúra 1007748701 telefonné hovory 30,18 s DPH 04.06.2021 SLovak telekom . a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 04.06.2021
Faktúra 2021316 likvidácia odpadu 120,00 s DPH 02.06.2021 Anna Krištanová Ekologické služby Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.06.2021
Objednávka 2021047 štrk, cement 150,56 s DPH 01.06.2021 ŠPD Bystré s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 221164571 odber elektriny 726,00 s DPH 14.05.2021 Slovakia Energy s.r,o, Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 02.06.2021
Faktúra 182021 oprava chladiarenskej skrine 172,08 s DPH ŠJ/26 31.05.2021 Miroslav Kulman Chladiaren Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 31.05.2021
Objednávka 26/ŠJ oprava chladiacej skrine 172,08 s DPH 14.05.2021 Miroslav Kulman Chladiaren Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Objednávka 2021046 materiál 195,30 s DPH 07.05.2021 KOVTEX s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Objednávka 2021045 učebnice 779,80 s DPH 07052021 ORBiS PICTUS ISTROPOLITANA spol.s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 2100401418 učebnice 779,80 s DPH 2021045 28.05.2021 ORBiS PICTUS ISTROPOLITANA spol.s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 31.05.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1842