Navigácia

Streda 14. 11. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 4207590

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Oznam

  Riaditeľ školy oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 9.11.2018 (piatok), sa vyučovanie skončí o 12.30 hod.

  z dôvodu prípravy miestností v ZŠ na Komunálne voľby 2018.

 • O Z N A M

  Riaditeľ ZŠ udeľuje žiakom

  základnej školy

  na deň 29. október 2018

  /pondelok/

  riaditeľské voľno.

  Nástup na vyučovanie po jesenných prázdninách v pondelok 5.11.2018.

 • Zelená škola

  Naša škola sa v tomto školskom roku zaregistrovala do programu ZELENÁ ŠKOLA, najväčšieho certifikačno-vzdelávacieho ekoprogramu na svete (Eco-Schools). Vznikol ako reakcia na potrebu zapájať mladých ľudí do ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja na lokálnej úrovni a dnes spája viac ako 40 000 škôl z 53 krajín sveta.

  Cieľom programu je podporiť školské komunity, ktoré budú vytvárať priestor, kde si mladí ľudia spoločne s učiteľmi a rodičmi rozvíjajú prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev.

 • Súťaž

  Kolégium ZELENEJ ŠKOLY vyhlasuje súťaž pri príležitosti Dňa stromov v troch kategóriách:

  1) Fotografická – fotografia stromu (v digitálnej forme)

  2) Výtvarná – zobrazenie stromu ľubovoľnou technikou

  3) Literárna – príbeh alebo báseň o strome

  Najkrajšie práce vybraté kolégiom Zelenej školy budú súčasťou výstavy STROMY NAŠIMI OČAMI. Výhercov v jednotlivých kategóriách vyberiete vy svojím hlasovaním.

  Vaše práce očakávame do piatka 26.10.2018 u p. uč. Hrehovej alebo e-mailom kathre@zshanusovce.edu.sk

 • Platba za stravovanie v ŠJ

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že poplatky za stravovanie žiakov v školskej jedálni sa platia na účet -

  IBAN SK10 0200 0000 0016 3648 7058. Do poznámky uviesť meno a triedu žiaka.

  Poplatok za žiaka I. stupňa je 20 € a žiaka II. stupňa 22 €.

  Telef. a mobil. číslo na vedúcu ŠJ: 057-488 2630 0911 158 842

 • Oznamujeme rodičom, že výplata dopravného bude od 26.6. od 12.00 hod. do 14.00 hod. a od 27.6. do 29.6. vždy od 8.00 hod. do 14.00 hod. . /ED/

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, žiakom a učiteľom, že odhlasovanie z obedov sa končí 21.6.2018 do 8.00 hod.. Po tomto termíne v prípade choroby bude obed vydaný do obedára.

  Zároveň oznamuje, že stravné sa bude vyrovnávať v termíne od 22.6. do 28.6. 2018.

  Prosíme rodičov o dodržanie tohto termínu. /ŠJ/

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria