Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Štvrtok 1. 10. 2020

Počet návštev: 5550960

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Vážení rodičia,

  Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 sa rodičovské združenie odporúča konať dištančnou formou.

  Nakoľko sa zajtra 1.10.2020 majú konať triedne aktívy, chcem vás požiadať, vzhľadom na opatrenia súvisiace s COVID-19, aby ste uprednostnili formu pohovoru s triednym učiteľom (telefonicky, poprípade mailom), pred osobným pohovorom (samozrejme za dodržania prísnych hygienických opatrení).

 • Dva roky v programe Zelená škola

  Hoci sa to nezdá, sú to už dva roky, čo sa naša škola zapojila do eko-programu Zelená škola. Teraz môžeme s radosťou konštatovať, že toto rozhodnutie sme neoľutovali. Vďaka Zelenej škole sme vytvorili tím detí a dospelých, ktorým záleží na zdravom životnom prostredí a sú ochotní preňho niečo urobiť. Zvolili sme si prioritnú tému Zeleň a ochrana prírody, preskúmali vplyv školy na životné prostredie v danej oblasti, naplánovali zmeny, realizovali aktivity, priebežne sledovali a hodnotili ich plnenie, učili sa byť priateľskí k životnému prostrediu, informovali o našich aktivitách a pozývali k nich našich spolužiakov, kolegov, rodičov, obyvateľov Hanušoviec a naše spoločné hodnoty sme vyjadrili v eko-kódexe školy. Teraz nastal čas hodnotenia. Pozrite sa spolu s nami, ako sa naša škola zmenila, napríklad aj na webe: https://zshanusovce.edupage.org/text14/ alebo ešte lepšie naživo. O našu radosť z dobre vykonanej práce sa budeme môcť podeliť aj v utorok 29.9.2020, kedy okolo obeda privítame hodnotiacu návštevu z programu Zelená škola a snáď budeme odmenení aj medzinárodným certifikátom a vlajkou siete Eco-Schools.

 • 17. 9. 2020

  Aktualizovali sme modul Krúžky

 • Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

  Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl v rámci vyučovania.

  Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú prvý stupeň základných škôl. Ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame.

 • Dňa 16.9. 2020 /streda/ sa začína prevádzka 4.oddelenia ŠKD, a to pre žiakov II.stupňa, ktorých zákonní zástupcovia oň prejavili záujem.

  Do 20.9.2020 zatiaľ bude prevádzka ŠKD bez ranného schádzania.

  O ďalšom postupe a podmienkach prevádzky ŠKD vás budeme priebežne informovať.

  riaditeľka školy

 • Vážení rodičia

  Na základe nariadenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou Vám oznamujeme, že vyučovanie v 4.a triede na našej základnej škole je prerušené, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19.

  Výučba v tejto triede bude prebiehať dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov a triedneho učiteľa.

  Pre ostatných žiakov prebieha výučba tak ako doteraz, za zvýšených hygienických opatrení.

 • Riaditeľka Základnej školy udeľuje žiakom v pondelok dňa 14.9.2020 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Všetci žiaci sú v tento deň automaticky odhlásení z obedov.

 • Vážení rodičia, milé deti,

  blíži sa začiatok školského roka a súčasná epidemiologická situácia na Slovensku prináša mnoho zmien. V súvislosti s nariadeniami vyšších inštitúcii Vás žiadame, aby ste sa riadili nasledovnými pokynmi.

  Organizácia prvého dňa v škole - 2. september 2020

  1. Ruší sa tradičné, slávnostné privítanie žiakov na začiatku školského roka.

  2. Žiaci 1. ročníka prídu pred druhý vchod budovy školy, kde ich budú čakať triedni učitelia. Vstup do budovy školy je povolený len s rúškom na tvári. Do školy smie so žiakom 1. ročníka vstúpiť len jeden zákonný zástupca.

 • Školská jedáleň - prihlasovanie stravy

  Vedúca ŠJ oznamuje rodičom žiakov, aby si žiaci ZŠ, ktorí sa budú stravovať, doniesli dňa 2.9.2020 čip na stravovanie. Je potrebné ho preregistrovať do vyšieho ročníka. Ďakujem.

  Vedúca ŠJ.

  zapisny_listok_stravnika.pdf


 • Vážení rodičia,

  vedenie Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou vám oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 bude prebiehať 30.6.2020 v triedach s triednym učiteľom v čase 8.00 - 9.40 hod.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria