• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno na 17.9.2021 (piatok) žiakom základnej školy v Hanušovciach nad Topľou.

      Nástup žiakov do školy je v pondelok 20.9.2021.

      Nakoľko sa žiaci v piatok nezúčastnia vyučovania, je potrebné v pondelok predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (v záujme šetrenia lesov najlepšie elektronicky)

     • Oznam...

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vo štvrtok 16.9.2021 bude vyučovanie trvať 4 vyučovacie hodiny, z organizačných dôvodov.

      Školská jedáleň bude v prevádzke.

      ŠKD bude fungovať ako po iné dni, aj keď popoludní v obmedzenom režime v dvoch oddeleniach do 15.30 hod. (poprípade podľa potreby)

    • Poplatky v školskej jedálni.
     • Poplatky v školskej jedálni.

      Vážení rodičia,

      od nového školského roka 2021/2022 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu. Zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku, majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa. V prípade, ak si zákonný zástupca dieťaťa nedokáže uplatniť daňový bonus (nezamestnaní, invalidní dôchodcovia,...), môže požiadať o poskytnutie dotácie na stravu – príspevku na stravovanie – vo výške 1,30 €/dieťa/za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania. Nárok na dotáciu k stravovacím návykom Vášho dieťaťa máte, ak doložíte potvrdenie, že ste v hmotnej núdzi alebo Váš príjem je najviac vo výške sumy životného minima, ale aj vtedy, ak si nechcete uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (je potrebné doložiť čestné vyhlásenie).

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 19. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje