Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Piatok 26. 2. 2021

Počet návštev: 6297078

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • V sobotu 27.februára 2021 sa v areále Základnej školy na Štúrovej ulici č.341 uskutoční už po tretíkrát v tomto mesiaci testovanie žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov škôl a školských zariadení na COVID-19. Testovanie je určené prednostne pre vyššie spomínané skupiny.

  Čas testovania: 8.00 h - 12.00 h

  13.00 h - 17.00 h

  Prestávka: 12.00 h - 13.00 h.

  Orientačné rozdelenie času na Testovanie:

  8.00 - 9.30: zamestnanci Základnej školy

  9.30 - 10.30: zamestnaci Materskej školy, ZUŠ, ďalších školských zariadení

 • Oznamujeme rodičom a žiakom ZŠ, že od 22.2.2021 do 26.2.2021 sú jarné prázdniny.

  Jar síce ešte na dvere neklope, pani Zima stále usilovne pracuje na snehovej nádielke a mrazíkoch, ale jarné prázdniny sú už tu. Vítame ich s otvorenou náručou a radosťou.

  Aj tieto jarné prázdniny nech všetci prežijeme v plnom zdraví, tento čas využijme na pobyt v prírode, na oddych pri dobrej knihe alebo pri príprave zdravého a chutného jedla, aby sme nabrali nové sily do ďalšej práce, ktorá nás po ich skončení čaká.

 • Prerušená prezenčná výučba na I.stupni

  Vážení rodičia!

  Vzhľadom na výsledky sobotňajšieho testovania na COVID-19 a konzultácie s RÚVZ vo Vranove nad Topľou, sa od pondelka 15.2.2021 prerušuje prezenčná výučba na I.stupni. Vyučovanie bude pokračovať dištančnou formou.

  Za pochopenie ďakujeme

 • Dátum nástupu do školy: 10. 2. 2021 (streda)

  Pred nástupom žiaka do školy:

  • Rodič, ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti musí mať test na COVID 19, nemá byť starší ako 7 dní.
  • Rodič vyplní tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie dieťa v deň nástupu do školy. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude dieťa pustené do školy.
  • Ak si tlačivo nemáte možnosť vytlačiť, tlačivá budú k dispozícii na vstupoch do budovy školy dňa 10.2.2021.
  • Skontrolujte, či je Vaše dieťa zd
 • Obnovenie prezenčnej výučby na I.stupni od 10.2.2021

  Vážení rodičia, milí žiaci!


  Na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou sa v stredu (10.februára 2021) obnovuje prezenčná výučba na I.stupni základnej školy.


  Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny test zákonného zástupcu žiaka nie starší ako 7 dní.

  Rodič vyplní a podpíše tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie dieťa v deň nástupu do školy (je možné ho podať aj elektronicky cez edupage), tiež kópiu negatívneho testu jedného zákonného zástupcu, resp. potvrdenie o výnimke z testovania (iba k nahliadnutiu, škole ho neodovzdávate).

 • Vážení rodičia!

  Na základe konzultácií s RÚVZ vo Vranove nad Topľou, od zajtra 9.2.2021 znova otvárame školský klub pre žiakov zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

  Režim školského klubu a zadelenie detí do jednotlivých skupín zostáva nezmenené.

  Je však potrebné ráno doniesť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je k stiahnutiu (aj tu) CestnePrehlasenieI.st.docx, ale aj kópiu negatívneho testu, resp. potvrdenie o výnimke z testovania (len k nahliadnutiu, neodovzdávate ho škole !!!).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria