Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Piatok 24. 1. 2020

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 4936955

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Chrípkové prázdniny!!!

  Z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení u žiakov ZŠ vyhlasuje riaditeľka školy po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva chrípkové prázdniny od 21. januára 2020 do 27. januára 2020.

  Nástup žiakov na vyučovanie v utorok 28. januára 2020.

 • V dňoch 23.12.2019 - 7.1.2020 majú všetci žiaci vianočné prázdniny. Vyučovanie sa začne 8.1.2020 (v stredu).

 • Oznamujeme rodičom, že dopravné sa bude vyplácať od 17.12. 2019 od 10.00 hod. do 15.00 hod. až do štvrtka 19.12.2019 denne od 8.00 hod. do 15.00 hod..

  Dovoľujeme si vás pozvať na Vianočnú burzu, ktorá sa koná v týchto dňoch vo vestibule školy.

 • Do galérie Technická olympiáda 2019 boli pridané fotografie.

  Dňa 28.11.2019 sa v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. Žiaci absolvovali písomný test a praktickú výrobu drevených výrobkov. Kristián Biroš získal 2. miesto v kategórii 5. – 7. ročník. Rastislav Hric a Radoslav Balog získali 2. miesto v kategórii 8. a 9. ročník.

 • Žiaci 9. ročníka sa oboznámili s možnosťou duálneho vzdelávania priamo u vybraných zamestnávateľov v regióne, videli praktické ukážky práce a následné produkty. Najprv navštívili pivovar vo Veľkom Šariši a následne spološnosť SPINEA v Prešove, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom presných ložiskových reduktorov. Žiakov poučili o bezpečnosti pred vstupom do každej prevádzky školení pracovníci, ktorí ich následne aj sprevádzali a poskytli potrebné informácie. Počas exkurzie bol prítomný aj regionálny koordinátor pre duálne vzdelávanie, ktorý zabezpečil bezplatnú prepravu autobusom pre žiakov.

 • Zber starých použitých zubných kefiek

  Ak máš doma starú použitú zubnú kefku, ktorá už neplní svoj účel, nevyhadzuj ju, ale prines do školy!

  Kefka tak neskončí na skládke či v spaľovni odpadov, bude zrecyklovaná.

  Za každých 200 vyzbieraných kefiek akejkoľvek značky škola získa od spoločnosti CURAPROX set košov na triedenie odpadu – žltý na plast a modrý na papier.

  Prinesené kefky vhoď do príslušných košov na dolnej chodbe pri ekologickej nástenke. Tu môžeš odovzdať aj použité batérie a žiarivky.

  Ďakujeme, že myslíš na životné prostredie.

 • Súťaž

  Kolégium Zelenej školy vyhlasuje SÚŤAŽ o najlepšie výtvarné stvárnenie ekokódexu na tému Zeleň a ochrana prírody.

  EKOKÓDEX je umelecké znázornenie hodnôt našej školy, návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu.

  Vašou úlohou je vytvoriť plagát veľkosti maximálne A2, ktorého súčasťou bude nasledovný text: Poznávame prírodu. Chránime všetko živé. Sadíme zeleň a staráme sa o ňu. Staviame úkryty pre živočíchy. Čistíme naše okolie. Do súťaže sa môžete zapojiť ako jednotlivci, skupiny či celé triedne kolektívy. Práce odovzdávajte do 9. decembra p. uč. Václavkovej. Stanú sa súčasťou výstavy Ako to vidíme my. Z nich potom hlasovaním vyberiete víťazný návrh, ktorý bude našim školským ekokódexom.

 • Do galérie ŠKD - Mesiac úcty k starším 29.10.2019 boli pridané fotografie.

  Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravili žiaci tretieho oddelenia pod vedením Heleny Verčimákovej besiedku s progrogramom a občerstvením pre svojich starých rodičov.

 • Dňa 19. novembra sa naši žiaci 4. ročníka zúčastnili turnaja vo vybíjanej najmladších žiakov vo Vranove nad Topľou. Zmerali si sily so žiakmi Vranovského okresu. Získali 3. miesto a boli ocenení pohárom a diplomom.

 • Žiaci z krúžkov Voľnočasové aktivity a Vševedko prežili skrásnu sobotu v Bardejovských Kúpeľoch. Na kyslíkovej dráhe relaxovali a merali si sily na rôznych stanovištiach. Overovali si svoje znalosti z ochrany životného prostredia a separácie odpadov na náučnej tabuli.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria