• Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom, zamestnancom školy a cudzím stravníkom, že prihlasovať a odhlasovať sa z obedov za mesiac jún 2024 je možné len do 24.6.2024 do 14:00 hod..
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Sme zelená škola ...
    • Didaktické hry v náručí prírody
     • Didaktické hry v náručí prírody

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Didaktické hry v náručí prírody.

      Dňa 24. júna 2024 žiaci 1. stupňa absolvovali didaktické hry v prírode. Cieľom didaktických hier v prírode je vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe a pobyte v prírode. Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia, v ktorom žijeme. Na splnenie týchto úloh sme si vybrali krásne prírodné prostredie v Slanských vrchoch v Pavlovciach. Rozdelili sme sa na dve skupiny. Prvá skupina išla po trase náučného chodníka Tajch a druhá kráčala popri ranči Breziny smerom k Zlatej studni. Počas terénneho vyučovania sme sa veľa dozvedeli o lese a jeho funkciách, o rôznych druhoch stromoch, o tom, že bresty zo slanských vrchov rastú v zámockom parku v Anglicku a oboznámili sme sa aj so životom koní na ranči. Spoločne sme prežili krásny slnečný deň v náručí matky prírody. Vďaka patrí všetkým učiteľom a pe

    • Spoločne pre JAKUBKA
     • Spoločne pre JAKUBKA

      Jakubko bol zdravý 6-ročný chlapček, ktorý miloval pohyb a hlavne futbal. V lete po náhlych zdravotných ťažkostiach bol Jakubkovi diagnostikovaný nádor na mozgovom kmeni. Podstúpil biopsiu v Brne, nakoľko na Slovensku nebola možná. Odobratie vzorky potvrdilo, že sa jedná o zhubný najagresívnejší mozgový nádor, ktorým trpí na Slovensku 1-2 deti ročne.

     • Trinásta komnata - môj sen

      Dňa 05.06.02024 sme sa zúčastnili vyhodnotenia výtvarnej súťaže ,,Trinásta komnata-môj sen“ na tému: ,,Dobre, prezradím Vám to“, ktorá bola spojená s vernisážou a výstavou prác žiakov.

      Súťaž realizuje OZ ZANEBUDKA v spolupráci so Spojenou školou internátnou a je určená pre žiakov ŠZŠ a špeciálnych tried v bežných školách. Bol to už IX. ročník, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci špeciálnych tried a jeden z nich sa aj pekne umiestnil. Do súťaže sa zapojilo 144 škôl a poslaných bolo takmer 700 výtvarných prác. Víťazné práce vyberala odborná porota, ktorej sa zúčatnil aj Mgr. Art. Jozef Poník. Z našej školy 3. miesto v I. kategórií získal Slavomír Džudža z III.BŠ triedy. Výhercovi srdečne blahoželáme a dúfame, že aj naďalej bude svoj výtvarný talent rozvíjať.

     • Tvorivé dielne ÚĽUV Košice

      Žiaci deviateho ročníka sa v rámci hodín výtvarnej výchovy zúčastnili dňa 25.6.2024 tvorivých dielní v regionálnom centre remesiel v Košiciach - ÚĽUV. Aktívne a tvorivo pracovali v štyroch remeselných dielňach. Vyskúšali si prácu s kožou, kde si vyrobili kožený náramok, prácu s hlinou v hrnčiarskej dielni, v textilnej dielni tkali koberček a v drotárskej dielni vytvárali srdiečka z drôtu. Žiaci sa tešili tvorivej práci, zhotovili krásne diela, ktoré si za odmenu mohli odniesť so sebou.

     • Exkurzia v Osvienčime

      V dňoch 20. a 21. júna 2024 sa naši deviataci zúčastnili exkurzie v Poľsku. V prvý deň exkurzie sme navštívili soľnú baňu Vielička. Je to baňa na kamennú soľ a patrí medzi najstaršie na svete, kde ťažba soli prebiehala až do roku 1996. Na druhý deň sme mali možnosť spoznať centrum mesta Krakov, ktoré leží na hornom toku rieky Visla a je charakteristické početnými historickými stavbami, ako je komplex stredovekých a renesančných budov Starého mesta, hrad Wawel a tržnica Sukiennice. V tento druhý deň sme sa taktiež zúčastnili exkurzie v meste Osvienčim, kde bol počas druhej svetovej vojny vybudovaný koncentračný tábor Auschwitz I (Osvienčim) a na druhej strane mesta vyhladzovací tábor Auschwitz II – Birkenau (Brezinka). Všetky miesta, ktoré sme navštívili, sú lokality Svetového dedičstva UNESCO. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

     • Dopravné žiakov

      Oznamujeme rodičom žiakov patriacich do nášho školského obvodu, že dopravné žiakov za 3-6/2024 sa bude vyplácať od stredy 26.6.2024 do štvrtka 4.7.2024 v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.. Prosíme rodičov o dodržiavanie určeného času.

     • English Superstar

      Do fotogalérie bol pridaný nový album English Superstar.

      Druhý ročník súťaže "English Superstar" na našej základnej škole prebehol v piatok 7. júna 2024. V počítačovej miestnosti sa zišli žiaci všetkých ročníkov druhého stupňa, aby si otestovali svoje vedomosti z angličtiny. Súťaž prebiehala online, čo umožnilo spravodlivé a rýchle vyhodnotenie výsledkov. Test pozostával z úloh, ktoré pokrývali učivo celého školského roka. Atmosféra bola plná napätia a sústredenia, no zároveň aj priateľského súťaženia. Víťazi boli odmenení hodnotnými cenami a uznaním za svoju usilovnosť. Pevne veríme, že táto súťaž našich žiakov pozitívne motivovala a dúfame, že sa v budúcom ročníku English Superstar vidíme ešte vo väčšom počte. Víťazi boli vyhodnotení podľa dosiahnutých výsledkov za každý ročník:

     • SLÁVIK SLOVENSKA 2024 - krajské kolo Prešov

      Po veľmi, veľmi dlhom čase sa naša škola môže popýšiť účasťou na krajskom kole speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2024. Súťaž sa uskutočnila 12.6.2024 a to v honosnom prostredí PKO Prešov pod záštitou ABC centra voľného času. V úvode a závere programu zatancoval detský folklórny súbor Rozmarija, sprevádzaný mládežníckou cimbalovou ľudovou hudbou Rozmarija. Našu školu reprezentovala slávica Nelka Kopasová, ktorá vyhrala okresné kolo vo Vranove n.T.

    • Prvácky Medzinárodný deň detí!
     • Prvácky Medzinárodný deň detí!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvácky Medzinárodný deň detí!.

      Myšlienka Medzinárodného dňa detí spočíva vo vyzdvihnutí hodnoty dieťa. Každé dieťa si zaslúži byť prijaté, milované a zažívať príjemné chvíle. Deň plný zábavy a pohody zažili aj žiaci prvých ročníkov. Deti si užívali spoločné hry, súťaže aj relax pri rozprávke. Ďakujeme za krásne spoločne strávený deň pani učiteľkám Mgr. Anna Ivaničová, Mgr. Slavomíra Kožlejová, Mgr. Martina Semanová, Bc. Miriam Sopoligová.

     • Botanikiáda

      Dňa 29.5.2024 sa víťazi školského kola Jakub Jurko a Petronela Bangová z V.C triedy zúčastnili regionálneho kola projektu Botanikiáda v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Tematicky bol tento ročník zameraný na rastliny, ktoré sú súčasťou nášho jedálnička. Botanikiády sa zúčastnili žiaci z viacerých základných škôl, ktorí boli rozdelení do skupín. V týchto skupinách pracovali pod vedením študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Preverili si vedomosti z botaniky, venovali sa rôznym praktickým aj teoretickým úlohám. Taktiež žiaci mali možnosť prehliadnuť si Botanickú záhradu a pozrieť si výstavu motýľov exotických trópov, na ktorú sa veľmi tešili. :) Mgr. Katarína Pavúková

     • Ôsmak v koži zdravotníka

      Dňa 15. mája 2024 sa naše žiačky Noemi Digoňová, Sabina Fiľová a Karin Molitorisová zúčastnili zdravotníckej súťaže Ôsmak v koži zdravotníka na Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého v Prešove. Pre zúčastnených žiakov boli pripravené rôzne zaujímavé aktivity, ktoré preverili ich vedomosti a zručnosti ako budúcich zdravotníkov. Počas súťažno-zábavného dopoludnia prešli deviatimi stanovišťami, ktoré vyžadovali aplikáciu teoretických vedomostí z biológie a praktických zručností z oblasti podávania prvej pomoci. Žiaci taktiež získali skúsenosti so špecifickými zdravotníckymi činnosťami, ako napríklad hygienická starostlivosť o dieťa, či riedenie a príprava liekov. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 18 základných škôl z celého východného Slovenska. Spomedzi všetkých škôl sa naše žiačky umiestnili na krásnom šiestom mieste. Na svoje umiestnenie môžu byť právom hrdé, nakoľko bodové rozdiely

    • Oznam ŠJ
     • Oznam ŠJ

      Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom, zamestnancom školy a cudzím stravníkom, že prihlasovať a odhlasovať sa z obedov za mesiac jún 2024 je možné len do 24.6.2024 do 14:00 hod..

     • Literárny Kežmarok

      Navštíviť región Spiš, spoznať mesto Kežmarok, bývalé slobodné kráľovské mesto, ktoré je jedným z 18 slovenských mestských pamiatkových rezervácií, kochať sa nad 150 000 výtlačkami najstaršej školskej knižnice, spoznať Artikulárny drevený kostol a Nový evanjelický kostol, to bolo našou úlohou počas exkurzie s ôsmakmi dňa 20.5.2024. Tri triedy našich ôsmakov so zatajeným dychom načúvali výklady sprievodcov a nasávali vedomosti a zážitky dýchajúce z historických miest, ktoré sme v Kežmarku navštívili. Na hradnom nádvorí počúvali povesti, v ktorých sa stretáva čierna i biela pani, ale aj o pokladoch pod zemou a tajných chodbách, povesti o hradných pánoch, ktorí majú svoje nesplnené a nešťastné lásky, alebo o tých, ktorí zase dávajú zamurovať svoje ženy či dcéry, ako aj o ďalších, čo utekajú pred nepriateľom na koňoch, preskočia hradnú priekopu a zachránia sa kdesi ďaleko v horách. Tot

     • MDD alebo deti deťom...

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MDD alebo deti deťom....

      Deň detí v réžii všetkých žiakov tretiakov dňa 31. mája 2024 v krásnom prostredí Evanjelickej fary v Hanušovciach nad Topľou sa skutočne vydaril, ba prialo nám aj počasie. Už od príchodu sa všetci spontánne rozbehli po celom areáli. K dispozícii mali lopty, loptičky, tenisové rakety, kolotoč, nechýbala ani volejbalová sieť, kde sa pokúšali hrať volejbal, či skôr prehadzovanú a samozrejme nechýbal ani futbal. A ako by to bolo, keby si nezasúťažili. V tvorivom duchu sa skupinka žiakov pustila do prípravy úloh pre ostatných. Všetko si pripravili a aj zorganizovali. Kamarátov rozdelili na dve skupiny a vysvetlili pravidlá danej úlohy. Následne členovia skupín hľadali po celom areáli ukryté papierové kartičky s obrázkami zvieratiek a osobitne s obrázkami ovocia a zeleniny, ktoré mimochodom sami nakreslili. Na druhej stran

     • Naši žiaci na majstrovstvách Európy

      Od 2. do 12.5.2024 sa v Bratislave po 27 rokoch konali 33. majstrovstvá Európy v pretáčaní rukou s historický najvyššou účasťou športovcov. Do reprezentácie Slovenskej republiky boli nominovaní aj traja žiaci našej školy v kategórii juniorov a prezentovali sa peknými výkonmi. Oliver Kľučár v kategórii do 50 kg ľavou rukou získal 4. miesto, Ján Pankuch v kategórii do 65 kg pravou rukou 6. miesto a René Višňanský v kategórii do 70 kg pravou rukou 4. miesto. Hoci to na cenné kovy ešte tesne nestačilo, tak si chlapci zaslúžia uznanie za náročnú prípravu, ktorú podstúpili. Na finančné náklady spojené s účasťou na majstrovstvách Európy prispela žiakom z časti aj naša základná škola, výbor Rodičovského združenia pri ZŠ Hanušovce a Občianske združenie HANUŠÁČIK.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 14. 7. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje