Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Štvrtok 29. 10. 2020

Počet návštev: 5651293

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Vážení rodičia

  Na základe nariadenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou Vám oznamujeme, že vyučovanie na I.stupni našej základnej školy je prerušené do štvrtka 29.10.2020 z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19.

  Výučba bude prebiehať v týchto dňoch dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov. Žiaci z obeda odhlásení.

  Nástup žiakov do školy je v utorok 3.11.2020 s podpísaným vyhlásením o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu (k stiahnutiu na stránke školy).

 • Riaditeľstvo v Hanušovciach nad Topľou oznamuje žiakom a rodičom, že od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude, v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR, prebiehať vyučovanie v 5. - 9. ročníku DIŠTANČNOU FORMOU (prostredníctvom Edupage a MS Teams). Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu - všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Zadanie učiva dostanú žiaci pravidelne v súlade s rozvrhom hodín.

  Vyučovanie v 1. - 4. ročníku a činnosť ŠKD bude prebiehať v nezmenenom režime. Školská jedáleň bude pre žiakov 1. - 4. ročníka v prevádzke. Žiaci druhého stupňa budú z obedov automaticky odhlásení.

 • Žiacka školská rada vyhlasuje týždeň zdravia a farieb od štvrtka 22.10.2020 do stredy 28.10.2020. Účasť je pre každého žiaka dobrovoľná. Každému pracovnému dňu prislúcha jedna farba. Podľa nej žiaci zvolia farbu oblečenia a pripravia si ovocie, zeleninu iné zdravé jedlo na desiatu v týchto farbách:

  Štvrtok 22.10.2020 - modrá farba (inšpirácia: pite vodu, jedzte slivky, čučoriedky, modré hrozno ...)

  Piatok 23.10.2020 – žltá a oranžová farba (inšpirácia: mrkva, pomaranč, nektárinka, žltá paprika, tekvica, pomarančová šťava, oranžové paradajky, med, žlté jablko ...)

 • Vážení rodičia

  Na základe nariadenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou Vám oznamujeme, že vyučovanie v 5.a triede v pondelok 19.10.2020 na našej základnej škole je prerušené, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19.

  Výučba v tejto triede bude prebiehať v tento deň dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov a triednej učiteľky. Žiaci 5.a, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, z obeda v tento deň odhlásení.

  Nástup žiakov do školy je v utorok 20.10.2020 s podpísaným vyhlásením o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu (k stiahnutiu na stránke školy).

 • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že využívanie telocviční v priestoroch ZŠ je do konca októbra prerušené na základe návrhov a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19. Za pochopenie ďakujeme.

 • V súvislosti s ochorením COVID-19 od 2.10.2020 pokračujeme v týchto opatreniach:

  • pri príchode žiaka do vestibulu školy žiakovi bude odmeraná teplota, následne si žiak dezinfikuje ruky,
  • zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (k dispozícii na stiahnutie v sekcii AKTUÁLNE na pravej strane),
  • pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (v
 • chcem sa Vám všetkým poďakovať za veľkú snahu dodržiavať preventívne opatrenia, aby sme sa všetci mohli čo najdlhšie vzdelávať v škole, aby sme všetci boli zdraví. Každý z nás by chcel športovať, cestovať, súťažiť, stretávať sa s priateľmi či s rodinou. Žiaľ, aktuálna situácia to neumožňuje a my sa musíme aj naďalej správať zodpovedne. Nosením rúška chránime seba, aby sme neohrozili našich rodičov, starých rodičov.

  Preto pokračujeme v nastavených preventívnych opatreniach proti šíreniu COVID-19.

 • Vážení rodičia,

  Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 sa rodičovské združenie odporúča konať dištančnou formou.

  Nakoľko sa zajtra 1.10.2020 majú konať triedne aktívy, chcem vás požiadať, vzhľadom na opatrenia súvisiace s COVID-19, aby ste uprednostnili formu pohovoru s triednym učiteľom (telefonicky, poprípade mailom), pred osobným pohovorom (samozrejme za dodržania prísnych hygienických opatrení).

  Výbor RZ sa uskutoční v pondelok 5.10.2020 o 15.30 h.

 • Dva roky v programe Zelená škola

  Hoci sa to nezdá, sú to už dva roky, čo sa naša škola zapojila do eko-programu Zelená škola. Teraz môžeme s radosťou konštatovať, že toto rozhodnutie sme neoľutovali. Vďaka Zelenej škole sme vytvorili tím detí a dospelých, ktorým záleží na zdravom životnom prostredí a sú ochotní preňho niečo urobiť. Zvolili sme si prioritnú tému Zeleň a ochrana prírody, preskúmali vplyv školy na životné prostredie v danej oblasti, naplánovali zmeny, realizovali aktivity, priebežne sledovali a hodnotili ich plnenie, učili sa byť priateľskí k životnému prostrediu, informovali o našich aktivitách a pozývali k nich našich spolužiakov, kolegov, rodičov, obyvateľov Hanušoviec a naše spoločné hodnoty sme vyjadrili v eko-kódexe školy. Teraz nastal čas hodnotenia. Pozrite sa spolu s nami, ako sa naša škola zmenila, napríklad aj na webe: https://zshanusovce.edupage.org/text14/ alebo ešte lepšie naživo. O našu radosť z dobre vykonanej práce sa budeme môcť podeliť aj v utorok 29.9.2020, kedy okolo obeda privítame hodnotiacu návštevu z programu Zelená škola a snáď budeme odmenení aj medzinárodným certifikátom a vlajkou siete Eco-Schools.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria