Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Sobota 8. 8. 2020

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 5474087

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Vážení rodičia,

  vedenie Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou vám oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 bude prebiehať 30.6.2020 v triedach s triednym učiteľom v čase 8.00 - 9.40 hod.

 • Dopravné !!

  Dopravné za 1-6/2020

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu Hanušovce nad Topľou, že dopravné sa bude vyplácať od štvrtka 25.6.2020 od 11.00 hod. do štvrtka 2.7.2020 od 8.00 hod. vždy do 13.00 hod..

 • Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že prihlasovanie a odhlasovanie na obedy do konca školského roka v školskej jedálni je možné len do piatka 19.6.2020 do 14.00 hod.

 • Vedenie Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že vyučovanie v škole sa pre žiakov 6.-9.ročníka obnovuje od 25.6.2020.

  Povinnosťou žiaka je priniesť si dve rúška a balík hygienických vreckoviek. V spoločných priestoroch žiaci nosia rúško. V prvý deň nástupu žiaci do školy donesú so sebou čestné vyhlásenie o zdravotnom stave.

  Po dlhšom čase sa nám opäť ponúka možnosť, aby sme pocítili chod bežného života v škole tak, ako sme boli zvyknutí. Čas strávený v škole bude pre vás príležitosťou pred prázdninami stretnúť sa so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, ale aj s triednymi učiteľmi, či vyučujúcimi. Tieto dni strávené v škole od 25.6.2020 využijeme na výmenu učebníc, upratanie skriniek a tried, kontrolu pridelených úsekov v okolí školy, aby sme s čistým svedomím mohli odísť na prázdniny.

 • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

  Ponúkame Vám možnosť prihlásiť svoje dieťa do Školského klubu detí v školskom roku 2020/2021, ak ste ešte túto možnosť nevyužili a neprihlásili dieťa do ŠKD. V prípade záujmu vypíšte prosím prihlášku. Vypísanú prihlášku môžete doručiť emailom na adresu:

  zshanusovce@zshanusovce.sk

  alebo odoslať prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu ZŠ do 24. 6. 2020.

  O prijatí Vášho dieťaťa do ŠKD rozhodne riaditeľka základnej školy.

  Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru.

 • Vážení rodičia!

  Na stránke našej školy je spustené "Zisťovanie záujmu" o obnovené vyučovanie pre žiakov 6. - 9.ročníka. Prosím o odhlasovanie, či Vaše dieťa má resp. nemá záujem nastúpiť do školy od 22.júna 2020. Hlasovanie bude spustené do nedele 14.6.2020 do 20.00 hod.

  Poprípade záujem/nezáujem o nástup do školy nahláste triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa (takisto do nedele 14.6.2020).

  RNDr. Verčimáková N., riaditeľka školy

 • Vážení rodičia,

  na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že naša škola obnovuje prevádzku pre 0. - 5. ročník od 1. 6. 2020. Obnovenie prevádzky bude pri zabezpečení všetkých potrebných opatrení.

  Prevádzka školy bude od 7.30 do 16.00 hod. Zabezpečené je stravovanie v školskej jedálni a popoludňajšia činnosť ŠKD.

  Je potrebné, aby žiak v prvý deň nástupu do školy doniesol vypísané VYHLASENIE.

 • Aktuálne informácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov oľadom prihlašok a prijímacích skúšok: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

 • Vážení rodičia, milí naši žiaci

  Oznamujeme vám, že knihy, ktoré ste si objednali u svojich triednych učiteľov, alebo u p.uč. Mgr. Anny Pohlodovej, na vás už nedočkavo čakajú v škole. Preto si ich môžte vyzdvihnúť u svojich triednych učiteľov, keď si prídete po úbory a hygienické vrecúška.

  Ešte raz pripomínam prísne hygienické pravidlá - ochranné rúška, rukavice, dvojmetrové odstupy. Ďakujeme vopred za ich dodržiavanie.

  RNDr. Verčimáková Natália, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria