Navigácia

Pondelok 18. 12. 2017

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 3743405

Kalendár

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Oznamujeme rodičom a žiakom dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu Hanušovce nad Topľou, že dopravné za mesiace november a december 2017 sa bude vyplácať od pondelka 18.12. 2017 do štvrtka 21.12.2017 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod..

 • Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom v ŠJ, že odhlasovať z obeda sa môžu len do 18.12.2017 do 8.00 hod..

 • Do galérie Pasovanie prvákov za členov školskej knižnice boli pridané fotografie.

  Školská knižnica

  Napriek tomu, že prváci ešte čítať nevedia, prijali pozvanie do našej školskej knižnice a 20. septembra boli pasovaní za jej čitateľov. Knižnicu navštívili žiaci 1.a so svojím triednym pánom učiteľom Mgr. M. Balogom. AP

 • Riaditeľ školy udeľuje žiakom 6.-9.ročníka na deň 22. november 2017 (streda) riaditeľské voľno.

  Dôvod: Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2017.

 • Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu ZŠ Hanušovce, že dopravné žiakov za mesiac október 2017 sa bude vyplácať od pondelka 13.11.2017 do stredy 15.11.2017 od 8.00 hod. do 15.00 hod..

  /ED/

 • Informovanie  rodičov a žiakov k T 5-2017

  Dňa 22.11.2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka T 5-2017. Piataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy  pre 1.stupeň ZŠ ISCED 1. Test z matematiky píšu v čase od 8,20 hod do 9,20 hod. (60 minút), test zo slovenského jazyka  od 10,05 hod. do 11,05 hod.(60 minút). Povolené pomôcky – pero, ktoré píše namodro. Nepovolené pomôcky –  pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny . Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7,45 hod!  Podrobné informácie na www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

 •  

         Od 1. novembra 2017 na žiadosť rodičov a žiackej školskej rady sa menia v školskom poriadku dĺžky prestávok.

   

   

  Hodina

      Z v o n e n i e

          

   

   

    l.       

     8.00    -    8.45 h

  prestávka  10 min.

    2.   

     8.55    -     9.40 hod.

  prestávka  10 min.

    3.

     9.50   -   10.35 hod.

 • Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu ZŠ Hanušovce, že dopravné žiakov za mesiac september 2017 sa bude vyplácať od stredy 11.10.2017 od 13.00 hod., ďalšie dni do 13.10.2017  od 8.00 hod. do 15.00 hod..

  Pre rodičov nových žiakov informácia - dopravné sa vypláca v kancelárii ZŠ /sekretariát/ po predložení občianskeho preukazu.  Prosíme rodičov o rešpektovanie času vyplácania dopravného. Ďakujeme.          /ED/

 • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že poplatky za stravovanie žiakov v školskej jedálni sa platia na účet -

  IBAN SK10 0200 0000 0016 3648 7058. Do poznámky uviesť meno a triedu žiaka.

  Poplatok za žiaka I. stupňa je 20 € a žiaka II. stupňa 22 €.

  Telef. a mobil. číslo na vedúcu ŠJ:  057-488 2630     0911 158 842

 • Slávnostné otvorenie školského roka bude 4.9.2017 o 8.00 hod.na zadnom dvore. V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie v budove školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria