Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Sobota 8. 5. 2021

Počet návštev: 6643715

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Riaditeľka školy udeľuje žiakom 9.ročníka na pondelok 10. mája 2021 riaditeľské voľno z dôvodu prijímacieho konania na stredné školy.

  Pre žiakov 0. - 8.ročníka pokračuje prezenčné vzdelávanie.

  Do školy nastupujú aj žiaci z tried 1.a, 1. b.

 • Školská jedáleň - online prihlásenie - zmena

  Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že online prihlasovanie a odhlasovanie na obedy na pondelok je možné až do nedele do 14.00 hod. V prípade zabudnutého alebo nefunkčného hesla píšte na spravca@zshanusovce.sk.

  Kontakt na vedúcu školskej jedálne: 0911 158 842

 • Podľa aktuálného rozhodnutia MŠVVaŠ v nadväznosti na regionálny COVID automat pokračuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch ZŠ, okrem tried 1.a, 1.b, ktoré nariadením RÚVZ vo Vranove ned Topľou zostávajú na dištančnom vzdelávaní. Vyučovanie v ZŠ bude prebiehať v súlade s platným rozvrhom hodín.

  V súlade s vyhláškami ÚVZ a regionálnym COVID automatom, nie je potrebný test žiakov 2. stupňa. Na základe informácii MŠVVaŠ nie je tiež potrebný test zákonného zástupcu žiaka v ZŠ.

  Rodič pri nástupe dieťaťa/žiaka do školy 3.5.2021 predkladá: CestnePrehlasenie.docx . Toto tlačivo predkladá tiež po každej neprítomnosti žiaka v škole dlhšej ako 3 dni. Rodičia, ktorí používajú rodičovské konto v Edupage, môžu vyhlásenie podať aj elektronicky.

 • Riaditeľka školy udeľuje žiakom 9.ročníka na pondelok 3.mája 2021 riaditeľské voľno z dôvodu prijímacieho konania na stredné školy.

  Pre žiakov 0. - 8.ročníka (okrem tried 1.a, 1.b) pokračuje prezenčné vzdelávanie.

 • Zajtrajším dňom sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých triedach základnej školy (okrem tried 1.a, 1.b - tieto z dôvodu pozitívneho zamestnanca prechádzajú na 14 dňové dištančné vzdelávanie).

  Nakoľko je ráno pri vstupe potrebné vykonať ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk) a skontrolovať potrebné dokumenty žiaka (negatívny test žiaka, zák.zástupcu, poprípade doklad o platnej výnimke z testovania, čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - kontrolovať sa bude predovšetkým u tých žiakov, ktorí vyhlásenia nepodali elektronicky), žiaci majú presne stanovený vchod a dvere, ktorým vstupujú do budovy. Ráno žiakov bude na stanovenom vstupe čakať triedny učiteľ (kontrola dokumentov) a asistentky (ranný filter).

 • Na základe regionálneho Covid automatu, ktorým sa školy riadia od 26.apríla, prechádza celý II.stupeň od pondelka na prezenčnú výučbu. S radosťou vám teda môžme oznámiť, že žiaci 5.-7.ročníka sa v pondelok 26.4.2021 opäť vrátia do školských lavíc, na čo sa už všetci veľmi tešíme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria