Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Streda 1. 4. 2020

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 5101930

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

  Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka.

  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

 • Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Konkrétne zadania, domáce úlohy a pod. sú v kompetencii učiteľa.

  Podľa najnovšieho výskumu CVTI SR, ktorý bol zverejnený v roku 2020 a týka sa používania internetu v domácom prostredí, má až 96,6 % žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom prostredí a 93,6 % žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva.

 • Vážení rodičia, milí žiaci.

  Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR a v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy COVID-19 (koronavírus), vydávam nasledujúce pokyny pre všetkých žiakov Základnej školy Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou:

  Žiaci školy:

  1. V čase od 16. 3. do 27. 3. 2020 vrátane sa zdržujú v mieste svojho bydliska a zdržiavajú sa v domácom prostredí.

  2. Sú povinní sledovať a spracovávať učivo a domáce úlohy zadané jednotlivými učiteľmi počas celého vyššie uvedeného obdobia tak, aby po návrate do školy mohli plynule pokračovať vo vyučovaní.

 • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 • Po večernom zasadnutí krízového štábu a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva riaditeľka školy týmto oznamuje, že od piatka 13.3.2020 sa prerušuje vyučovanie. Aktuálne informácie je potrebné sledovať na stránke školy.

 • Na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v záujme obmedzenia šírenia koronavírusu prosím rodičov, ktorí boli v priebehu februára/marca 2020 na dovolenke, či služobnej ceste hlavne v Taliansku a v iných rizikových oblastiach (predovšetkým Čína, Japonsko, Južná Kórea, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán, Nemecko), aby svoje deti nechali doma v karanténe 14 dní, triednemu učiteľovi túto informáciu oznámili telefonicky, mailom a konzultovali telefonicky situáciu so svojím detským lekárom.

 • Na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy COVID-19 (koronavírus), vydávam nasledujúce pokyny riaditeľky školy:

  V prípade výskytu koronavírusu ide o nasledujúce prejavy:

  COVID19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:

  1. od miernych (kašeľ, zvýšená teplôt),
  2. cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov) - až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou, vo väčšine pr
 • Žiadame všetkých zákonných zástupcov detí a žiakov a zamestnancov školy, aby sa oboznámili s usmernením MŠVVaŠ a ÚVZSR k prevencii šírenia koronavírusu a tieto usmernenia dôsledne dodržiavali.

  Usmernenie MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/

  Informácie ÚVZSR: http://www.uvzsr.sk/

 • 2.3.2020 - 6.3.2020

  Nástup do školy: 9.3.2020

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria