Novinky

Pondelok 21. 1. 2019

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 4321079

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Dopravné - oznam

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do nášho školského obvodu, že dopravné za mesiace september až december sa bude vyplácať od utorka 18. decembra do štvrtka 20. decembra 2018 v čase od 8.00 hod. do 14.30 hod..

 • Riaditeľ školy udeľuje žiakom 6.-9. ročníka ZŠ riaditeľské voľno na deň 21. november 2018 (streda).

  Dôvod: Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2018.

  Žiaci 1.- 4. ročníka budú mať riadne vyučovanie.

 • Informovanie rodičov a žiakov

  k T 5-2018

  Dňa 21.11.2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka

  T 5-2018. Piataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy pre 1.stupeň ZŠ ISCED 1. Test z matematiky píšu v čase od 8,20 hod do 9,20 hod. (60 minút), test zo slovenského jazyka od 10,05 hod. do 11,05 hod.(60 minút). Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu test z matematiky v čase od 8.20 hod. do 9,35 hod. a zo slovenského jazyka a literatúry od 10,20 hod. do 11,35 hod..Povolené pomôcky – pero, ktoré píše namodro. Nepovolené pomôcky – pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice, výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny . Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7,45 hod! Podrobné informácie na www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

 • V piatok 16.11.2018 kolégium Zelenej školy vyhlásilo výsledky hlasovania v súťaži Stromy našimi očami.

  1. miesto získali: Ivan Škorpil zo 6.a za fotografiu, Lenka Schubertová z 3.c za maľbu a Martinka Kaňuchová zo 4.b za báseň. Srdečne blahoželáme.

  Správu, mená všetkých víťazov a fotografie ocenených prác a ich autorov si môžete pozrieť v časti Zelená škola/Naše aktivity.

  (autorka maľby a básne na fotografii: Dorotka Hrešová, 4.b)

 • Oznam

  Riaditeľ školy oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 9.11.2018 (piatok), sa vyučovanie skončí o 12.30 hod.

  z dôvodu prípravy miestností v ZŠ na Komunálne voľby 2018.

 • O Z N A M

  Riaditeľ ZŠ udeľuje žiakom

  základnej školy

  na deň 29. október 2018

  /pondelok/

  riaditeľské voľno.

  Nástup na vyučovanie po jesenných prázdninách v pondelok 5.11.2018.

 • Zelená škola

  Naša škola sa v tomto školskom roku zaregistrovala do programu ZELENÁ ŠKOLA, najväčšieho certifikačno-vzdelávacieho ekoprogramu na svete (Eco-Schools). Vznikol ako reakcia na potrebu zapájať mladých ľudí do ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja na lokálnej úrovni a dnes spája viac ako 40 000 škôl z 53 krajín sveta.

  Cieľom programu je podporiť školské komunity, ktoré budú vytvárať priestor, kde si mladí ľudia spoločne s učiteľmi a rodičmi rozvíjajú prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev.

 • Súťaž

  Kolégium ZELENEJ ŠKOLY vyhlasuje súťaž pri príležitosti Dňa stromov v troch kategóriách:

  1) Fotografická – fotografia stromu (v digitálnej forme)

  2) Výtvarná – zobrazenie stromu ľubovoľnou technikou

  3) Literárna – príbeh alebo báseň o strome

  Najkrajšie práce vybraté kolégiom Zelenej školy budú súčasťou výstavy STROMY NAŠIMI OČAMI. Výhercov v jednotlivých kategóriách vyberiete vy svojím hlasovaním.

  Vaše práce očakávame do piatka 26.10.2018 u p. uč. Hrehovej alebo e-mailom kathre@zshanusovce.edu.sk

 • Platba za stravovanie v ŠJ

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že poplatky za stravovanie žiakov v školskej jedálni sa platia na účet -

  IBAN SK10 0200 0000 0016 3648 7058. Do poznámky uviesť meno a triedu žiaka.

  Poplatok za žiaka I. stupňa je 20 € a žiaka II. stupňa 22 €.

  Telef. a mobil. číslo na vedúcu ŠJ: 057-488 2630 0911 158 842

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria