• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Sme zelená škola ...
     • Volejbalový turnaj pre Červené stužky

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Volejbalový turnaj pre červené stužky.

      Dňa 24.11.2023 sa na našej základnej škole uskutočnil volejbalový turnaj pre kampaň Červené stužky. Turnaj bol určený žiakom 7. až 9. ročníkov. Do športového zápolenia sa zapojili tri zmiešané družstva. Víťazom turnaja a na prvom mieste sa umiestnilo družstvo SMEČ v zložení Sarah Balogová, Viktória Repjaková, Silvia Jurková, Beáta Drobná, Jakub Velčko, Adam Sabol, Ján Jurko, Anna Antónia Albu. Druhé miesto obsadilo družstvo KAPA v zložení Matej Velčko, Imrich Horvát, Karin Vašková, Peter Molitoris, Ema Orečná, Karin Molitorisová, Lukáš Beňo, Karolína Vargová, Ján Andrijko, Noemi Horvátová. Tretie miesto patrilo družstvu MIKASA v zložení Štefánia Tomaščínová, Michaela Mikitová, Terézia Semanová, Vladimír Husivarga, Oľga Karchňaková, Tomáš Kura, Samuel Fiľo, Sabína Fiľová. Rozhodovanie v duchu športového hesla F

     • Na škole máme najlepšieho šachistu vo Vranovskom okrese!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresné kolo v zrýchlenom šachu.

      Dňa 16. 11. 2023 sa v centre voľného času konali školské majstrovstvá okresu Vranov nad Topľou žiakov a žiačok základných škôl v zrýchlenom šachu. Našu školu na turnaji reprezentovala žiačka 9. A triedy Viktória Velčková, ktorá obhájila minuloročný bronz a umiestnila sa tak na konečnom treťom mieste. V kategórii žiakov sa stretlo proti sebe až 36 šachistov z celého okresu. Našu školu najlepšie reprezentoval žiak 8. B triedy Simeon Dan Saraka, ktorý bez straty jediného bodu dominoval vo svojej kategórii a právom si odniesol z turnaja víťazný pohár a medailu za prvé miesto. Pekné umiestnenia dosiahli aj naši ďalší reprezentanti a to Vladimír Hudák z 8. B – 6. miesto, Lukáš Štofan z 9. A – 8. miesto a Šimon Andrijko z 9. C triedy obsadil 11. miesto. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Rodičovské združenia...

      Vážení rodičia...

      Vedenie Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou vás pozýva na konzultácie s triednym učiteľom, ktoré sa uskutočnia v pondelok 27.11.2023, v čase od 14.00 h - 16.00 h.

      Výbor rodičovského združenia sa uskutoční v zborovni základnej školy v pondelok 27.11.2023 o 16:00 hod.

      Tešíme sa na stretnutie s vami

    • Príbeh Biblie „Od tabuľky ku knihe“
     • Príbeh Biblie „Od tabuľky ku knihe“

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Príbeh Biblie „Od tabuľky ku knihe“.

      Jedinečná výstava, poukazujúca na to, ako Biblia – „Kniha kníh“ vznikla a vyvíjala sa až do súčasnej podoby, bola ponúknutá aj našim ôsmakom a siedmakom. Ide o súkromnú zbierku Vranovčana Michala Lapčáka, ktorú žiaci obdivovali v rámci vyučovania v piatok 10.11.2023 v Prešove. Expozícia, spojená s prednáškou samotného lektora, bola zoradená chronologicky od počiatkov písania po modernú knihu – Bibliu, s množstvom historických artefaktov, reprodukcií a originálov. To, čo hodiny dejepisu, literatúry, ale ani konfirmačná príprava na hodinách náboženstva nedokážu obsiahnuť, predostrela táto výstava. Mgr. Peterová, Mgr. Pantlikášová a Mgr. Székely

     • Dušičková výzva

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dušičková výzva.

      V mesiaci október sme na našej škole uskutočnili Dušičkovú výzvu s názvom "Viac lásky, menej plastu". Žiaci jednotlivých tried vytvorili krásne jesenné ekodekorácie s použitím výlučne prírodných, biologicky rozložiteľných materiálov. Avšak, len 3. dekorácie boli výherné. Na 1. mieste sa umiestnila 5.A trieda, na 2. mieste 7.C trieda a na 3. mieste trieda 5.B. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme :)

     • Týždeň zdravia a farieb

      Školský parlament vyhlasuje týždeň zdravia a farieb od pondelka 6.11.2023 do piatka 10.11.2023. Účasť je pre každého žiaka dobrovoľná. Každému pracovnému dňu prislúcha jedna farba. Podľa nej si žiaci zvolia farbu oblečenia a pripravia si ovocie, zeleninu iné zdravé jedlo na desiatu v týchto farbách:

    • Pozvánka na SNOW FILM FEST
     • Pozvánka na SNOW FILM FEST

      Pozývame všetkých priateľov školy, turistov, milovníkov prírody a adrenalínových športov,

      na SNOW FILM FEST v Hanušovciach nad Topľou, ktorý sa nezadržateľne blíži. Uskutoční sa už túto sobotu, 4. novembra 2023. Tentokrát budeme premietať tak trocha netradične, v telocvični Základnej školy, na Štúrovej ulici 341. Vchod do areálu školy, bočnou bránou od supermarketu COOP Jednota. Je to momentálne jediný voľný priestor, v ktorom sa dá postaviť veľké plátno. Dôvodom je kompletná rekonštrukcia vnútorných priestorov kinosály kultúrneho domu.

     • Sme " Zelená škola "

      Po dvoch rokoch usilovnej práce všetkých žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov našej školy a ostatných zapojených v tomto projekte, sme boli dňa 12.10.2023 na slávnostnej certifikácii Zelenej školy v Košiciach odmenení a naša škola bola zaradená do celosvetovej siete Eco-schools. V spoločnosti ostatných úspešných škôl z celého Slovenska nám bola oficiálne udelená vlajka a certifikát za tému „voda“, ktorej sme sa v našej škole a okolí počas posledných dvoch rokoch intenzívne venovali.

     • Na východe sme opäť prví

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Na východe sme opäť prví.

      Na Fakultu výrobných technológií v Prešove si 27.10.2023 prišli zmerať sily žiaci a žiačky východoslovenskej oblasti v pretláčaní pravou rukou v súťaži pod názvom Silná ruka škôl. V tomto školskom roku sa súťaž konala z organizačných dôvodov v skoršom termíne, pretože sa majstrovstvá Európy 2024 budú konať v Bratislave. Spolu sa uvedenej súťaže zúčastnili žiaci z 32 základných a stredných škôl. Naša škola sa po výborných výkonoch našich žiakov umiestnila v súťaži všetkých zúčastnených škôl opäť na 1. mieste. Školu reprezentovali: Peter Horvát, Alex Verčimák, Ivan Suško, Angela Pankuchová, Sabine Jasmine Dreveňáková, Chartotte Orečná, Slavomír David, Samuel Puľo, Ján Jurko, Žaneta Kočárová, Lilly Jana Porubská, Nikola Jurkaninová, Michaela Tkáčová, Adela Foľtová, Petronela Sabová, Ján Pankuch, Patrik Durkoš, Alex Holoďák a R

     • Bardejov a Bardejovské Kúpele

      Žiaci z krúžkov Všetkovedko a Krúžok voľnočasových aktivít strávili sobotu 7.10.2023 pobytom v prírode. Prešli náučný chodník v Bardejovských kúpeľoch. Na jednom mieste našli zdravie, pohyb, prírodu i oddych. Kyslíková dráha má štrnásť stanovíšť, na ktorých sú pripravené relaxačné a pohybové cvičenia. V lesoch, kde sa kedysi prechádzala aj slávna Sissi si zacvičili aj naši žiaci. Kyslíková dráha spája príjemnú prechádzku s cvičením, ktoré je rehabilitujúce a posilňujúce. Cviky sa striedajú, zamerané sú na rôzne časti tela, majú rozličnú náročnosť. Kto tam ešte nebol, tak tomu toto miesto odporúčame navštíviť.

     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

      Školské kolo, kategória C.

      Dvanásť súťažiacich sa zapojilo v utorok 17. 10. 2023 do školského kola Olympiády zo SJL. Ich znalosti boli preverované v troch oblastiach. Online test sa skladal z 25 otázok a časový limit na jeho zvládnutie bol 30 minút. V druhej písomnej časti žiaci transformovali pripravený text na krátku novinovú správu, dôraz sa kládol na dodržanie témy, žánru, ale tiež na pravopis a gramatiku. V záverečnej ústnej časti súťaže museli súťažiaci zaujať komisiu rečníckym prejavom pri príležitosti otvorenia školskej výstavy na tému: Október – mesiac úcty k starším.

     • VÍTAME JESEŇ

      alebo aj Deň otvorených dverí pre predškolákov z MŠ

      V priebehu troch dní 17.10., 18.10. a 20.10.2023 v dopoludňajších hodinách k nám do školy zavítali predškoláci materskej školy z tried VČIELKY, SOVIČKY a LIENKY. V tomto poradí ich v uvedené dni postupne privítali aj naši tretiaci z A, B, C - triedy, ktorí sa s nimi pri stretnutí v tomto farebnom ročnom období radi podelili o jesenné básničky, pesničky, ba aj o svoje školské lavice. Neskôr ich tretiaci sprevádzali aj do prváckych tried pozdraviť svojich minuloročných kamarátov. Prváci im veľmi radi ukázali ako už vedia písať prvé číslice a písmenká, prečítať prvú slabiku, slovo či vetu, ale aj ako správne sedieť v lavici pri práci. Mohli tiež vidieť ako vytvoriť lepením z malých kúskov šibalského šarkana, pozorovať v školskom jazierku či sa na hladinu vynorí smelá rybka alebo ako si žijú rybičky v dvoch školských akv

     • Odborný seminár ČÍTAČKA S PÍSAČKOU 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Odborný seminár ČÍTAČKA S PÍSAČKOU 2023.

      Hornozemlínska knižnica Vranov nad Topľou realizovala už 15. ročník projektu Čítačka s písačkou, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

      Dňa 19. októbra 2023 sa konal Odborný seminár spojený so slávnostným vyhodnotením regionálnej literárno-výtvarnej súťaže Čítačka s písačkou. Hlavnou hodnotiteľkou literárnych prác bola spisovateľka Alžbeta Verešpejová, výtvarné práce posúdil ilustrátor Miroslav Regitko, ktorý neskôr realizoval tvorivú dielňu s talentovanými žiakmi a interpretáciu hodnotila Alžbeta Madejová.

     • Žiacka šachová liga Vranova

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Žiacka šachová liga Vranova.

      V piatok 20. 10. 2023 sa v popoludňajších hodinách vo Vranove nad Topľou realizovalo prvé kolo žiackej šachovej ligy Vranova. V konkurencii 24 šachistov sa najlepšie umiestnil žiak 8. B triedy Simeon Dan Saraka, ktorý vyhral 6 zo 7 zápasov a získal konečné druhé miesto. Žiak 9. A triedy Lukáš Štofan obsadil piate miesto a žiak 8. B triedy Vladimír Hudák obsadil pekné šieste miesto. Všetkým našim šachistom gratulujeme a držíme im palce do ďalších kôl.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 3. 12. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje