Navigácia

Štvrtok 18. 1. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 3785496

Kalendár

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Na základe usmernenia pri výskyte prenosného ochorenia "Svrabu" u detí kolektívneho zariadenia zaslaného z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou zo dňa 17.1.2018 riaditeľ základnej školy vydáva pre rodičov nasledujúce pokyny:

  1. Zabezpečiť dôkladné vypranie všetkej bielizne detí v horúcej vode, prípadne ju vyvariť. Vysušenú bielizeň a oblečenie prežehliť.

  2. Deti podozrivé z ochorenia musia ísť ihneď k lekárovi na vyšetrenie.

  3. Preliečené dieťa môže byť prijaté do detského kolektívu až po predložení potvrdenia ošetrujúceho pediatra.

 • Riaditeľ školy udeľuje žiakom na deň 22. december 2017 riaditeľské voľno.

  Dôvod: Zvýšená chorobnosť učiteľov.

  Pekné a požehnané Vianočné sviatky plné radosti, lásky a hlavne zdravia.

  Uvidíme sa opäť 8. januára 2018 /pondelok/.

 • Oznamujeme rodičom a žiakom dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu Hanušovce nad Topľou, že dopravné za mesiace november a december 2017 sa bude vyplácať od pondelka 18.12. 2017 do štvrtka 21.12.2017 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod..

 • Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom v ŠJ, že odhlasovať z obeda sa môžu len do 18.12.2017 do 8.00 hod..

 • Do galérie Pasovanie prvákov za členov školskej knižnice boli pridané fotografie.

  Školská knižnica

  Napriek tomu, že prváci ešte čítať nevedia, prijali pozvanie do našej školskej knižnice a 20. septembra boli pasovaní za jej čitateľov. Knižnicu navštívili žiaci 1.a so svojím triednym pánom učiteľom Mgr. M. Balogom. AP

 • Riaditeľ školy udeľuje žiakom 6.-9.ročníka na deň 22. november 2017 (streda) riaditeľské voľno.

  Dôvod: Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2017.

 • Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu ZŠ Hanušovce, že dopravné žiakov za mesiac október 2017 sa bude vyplácať od pondelka 13.11.2017 do stredy 15.11.2017 od 8.00 hod. do 15.00 hod..

  /ED/

 • Informovanie  rodičov a žiakov k T 5-2017

  Dňa 22.11.2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka T 5-2017. Piataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy  pre 1.stupeň ZŠ ISCED 1. Test z matematiky píšu v čase od 8,20 hod do 9,20 hod. (60 minút), test zo slovenského jazyka  od 10,05 hod. do 11,05 hod.(60 minút). Povolené pomôcky – pero, ktoré píše namodro. Nepovolené pomôcky –  pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny . Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7,45 hod!  Podrobné informácie na www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

 •  

         Od 1. novembra 2017 na žiadosť rodičov a žiackej školskej rady sa menia v školskom poriadku dĺžky prestávok.

   

   

  Hodina

      Z v o n e n i e

          

   

   

    l.       

     8.00    -    8.45 h

  prestávka  10 min.

    2.   

     8.55    -     9.40 hod.

  prestávka  10 min.

    3.

     9.50   -   10.35 hod.

 • Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu ZŠ Hanušovce, že dopravné žiakov za mesiac september 2017 sa bude vyplácať od stredy 11.10.2017 od 13.00 hod., ďalšie dni do 13.10.2017  od 8.00 hod. do 15.00 hod..

  Pre rodičov nových žiakov informácia - dopravné sa vypláca v kancelárii ZŠ /sekretariát/ po predložení občianskeho preukazu.  Prosíme rodičov o rešpektovanie času vyplácania dopravného. Ďakujeme.          /ED/

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria