Navigácia

Utorok 20. 2. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 3840309

Kalendár

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí školského veku a odporúčania detského lekára riaditeľstvo základnej školy vyhlásilo od 14. februára do 21. februára 2018

  ch r í p k o v é p r á z d n i n y

  Nástup žiakov na vyučovanie je 22. februára 2018 /štvrtok/. Mgr. Miroslav Petrov, riaditeľ školy

 • Dňa 21. marca 2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T 9-2018. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky - test v čase od 8.20 do 9.20 hod. (60 minút) a slovenského jazyka a literatúry - test v čase od 10.05 do 11.05 hod. (60 minút). Na matematike je žiakom dovolené používať kalkulačku, uhlomer, kružidlo, pravítko, ceruzku a pero, ktoré píše na modro. Na slovenskom jazyku a literatúre je dovolené používať iba pero, ktoré píše na modro. Počas oboch testov nie je dovolené používať mobilné telefóny, tabuľky, iné študijné materiály a pomôcky. Je potrebné aby žiaci boli v škole najneskôr o 7.45 hod. a mali so sebou vyššie uvedené pomôcky. Základné informácie o testovaní a harmonogram testovania T9-2018 nájdete tu:

 • Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí školského veku riaditeľstvo školy pristúpilo tento týždeň (od 5.2. do 9.2.2018) k týmto opatreniam:

  1. Skracujú sa všetky vyučovacie hodiny z 45 minút na 40 minút.
  2. Rušia sa hromadné akcie žiakov a ruší sa činnosť športových a turistických krúžkov. riaditeľ ZŠ

 • Do galérie Žiacky ples 2018 boli pridané fotografie.

 • Na základe usmernenia pri výskyte prenosného ochorenia "Svrabu" u detí kolektívneho zariadenia zaslaného z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou zo dňa 17.1.2018 riaditeľ základnej školy vydáva pre rodičov nasledujúce pokyny:

  1. Zabezpečiť dôkladné vypranie všetkej bielizne detí v horúcej vode, prípadne ju vyvariť. Vysušenú bielizeň a oblečenie prežehliť.

  2. Deti podozrivé z ochorenia musia ísť ihneď k lekárovi na vyšetrenie.

  3. Preliečené dieťa môže byť prijaté do detského kolektívu až po predložení potvrdenia ošetrujúceho pediatra.

 • Riaditeľ školy udeľuje žiakom na deň 22. december 2017 riaditeľské voľno.

  Dôvod: Zvýšená chorobnosť učiteľov.

  Pekné a požehnané Vianočné sviatky plné radosti, lásky a hlavne zdravia.

  Uvidíme sa opäť 8. januára 2018 /pondelok/.

 • Oznamujeme rodičom a žiakom dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu Hanušovce nad Topľou, že dopravné za mesiace november a december 2017 sa bude vyplácať od pondelka 18.12. 2017 do štvrtka 21.12.2017 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod..

 • Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom v ŠJ, že odhlasovať z obeda sa môžu len do 18.12.2017 do 8.00 hod..

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria