Navigácia

Štvrtok 26. 4. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 3940810

Kalendár

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • 12. apríla sa žiačka 8.a triedy Nina Anna Hliboká zúčastnila krajského kola geografickej olympiády, kde spomedzi 35 riešiteľov obsadila výborné 4. miesto. Postúpila tak do celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 18. - 19. mája v Bratislave. Nine srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 • Od pondelka 9. 4. 2018 môžete žiakov školy odhlásiť z obedov v školskej jedálni aj prostredníctvom internetu s prihlasovacími údajmi do elektronickej žiackej knižky. Týmto heslom sa môžete prihlásiť aj do mobilnej aplikácie Edupage, ktorú si pre váš smartfón či tablet môžete stiahnuť z http://mobile.edupage.org/

  Ak máte akékoľvek otázky, alebo nemáte prihlasovacie údaje, kontaktujte, prosím, priamo spravca@zshanusovce.sk

 • O Z N A M

  Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí školského veku riaditeľstvo školy pristúpilo od 14.3.2018 do odvolania k týmto opatreniam:

  1. Skracujú sa všetky vyučovacie hodiny zo 45 minút na 40 minút.
  2. Rušia sa hromadné akcie žiakov a ruší sa činnosť všetkých krúžkov.
  3. Od 26.3. do 27.3.2018 sa vo všetkých triedach ruší 6.vyučovacia hodina.
  4. Odporúčame rodičom, aby zvážili pobyt detí v ŠKD.

  riaditeľ ZŠ

 • Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcim z obcí patriacich do školského obvodu, že dopravné za mesiace január až marec sa bude vyplácať od stredy 4. apríla do piatku 6. apríla 2018.

 • O Z N A M

  Riaditeľ školy udeľuje

  na deň 28. marec 2018

  všetkým žiakom

  riaditeľské voľno.

  Dôvod: Začiatok prázdnin

  a oslavy Dňa učiteľov.

  Žiaci nastúpia na vyučovanie

  v stredu 4.4.2018.

 • O Z N A M

  Riaditeľ školy udeľuje na deň 21. marca 2018 žiakom 0. – 8. ročníka

  riaditeľské voľno.

  Dôvod: Testovanie 9 2018

  Žiaci nastúpia na vyučovanie vo štvrtok 22.3.2018

 • Milí rodičia budúcich prváčikov,

  v našej základnej škole sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky uskutoční dňa 18. a 19. apríla 2018 v čase od 10:00 do 12:00 hod..

 • Vážení kolegovia, členovia OZ

  Srdečne Vás všetkých pozývame na výročnú členskú schôdzu OZ HANUŠÁČIK dňa 21.3.2018 o 12,30 hodine do zborovne ZŠ Hanušovce n.T.

  Program výročnej členskej schôdze

  1. Otvorenie – PaedDr. Viera Hodošková
  1. Privítanie prítomných členov OZ
  2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Oboznámenie s programom – doplnenie, schválenie členmi OZ
  1. Výročná správa o hospodárení za rok 2017 – Mgr. Ján Molitoris
  2. Správa revíznej komisie o hospodá
 • O Z N A M riaditeľa školy

  Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí školského veku riaditeľstvo školy pristúpilo od 14.3.2018 do odvolania k týmto opatreniam:

  1. Skracujú sa všetky vyučovacie hodiny zo 45 minút na 40 minút.
  2. Rušia sa hromadné akcie žiakov a ruší sa činnosť športových a turistických krúžkov. riaditeľ ZŠ

  Zvonenie počas skráteného vyučovania:

  1. 8.00 - 8.40 hod. prestávka 10 min.

 • O Z N A M - doučovanie

  Oznamujeme rodičom, že doučovanie žiakov 9. ročníka počas jarných prázdnin:

  - v pondelok 26.2.2018 matematika od 9.00 hod. do 12.30 hod.

  - vo štvrtok 1.3.2018 slovenský jazyk a literatúra od 9.00 hod. do 12.30 hod..

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria