Navigácia

 • O Z N A M - chrípkové prázdniny

           Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí školského veku a odporúčania detského lekára riaditeľstvo základnej školy vyhlásilo od 14. februára do 21. februára 2018

                     ch r í p k o v é        p r á z d n i n y

  Nástup žiakov na vyučovanie je 22. februára 2018 /štvrtok/.                   Mgr. Miroslav Petrov, riaditeľ školy

 • Testovanie deviatakov T 9-2018

  Dňa 21. marca 2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T 9-2018. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky - test v čase od 8.20 do 9.20 hod. (60 minút) a slovenského jazyka a literatúry - test v čase od 10.05 do 11.05 hod. (60 minút). Na matematike je žiakom dovolené používať kalkulačku, uhlomer, kružidlo, pravítko, ceruzku a pero, ktoré píše na modro. Na slovenskom jazyku a literatúre je dovolené používať iba pero, ktoré píše na modro. Počas oboch testov nie je dovolené používať mobilné telefóny, tabuľky, iné študijné materiály a pomôcky. Je potrebné aby žiaci boli v škole najneskôr o 7.45 hod. a mali so sebou vyššie uvedené pomôcky. Základné informácie o testovaní a harmonogram testovania T9-2018 nájdete tu: 

  http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/fin_Zakladne_informacie_T9_2018.pdf

  /MŠ/                                                                                                                                                

 • O Z N A M riaditeľa školy

   

           Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí školského veku riaditeľstvo školy pristúpilo tento týždeň (od 5.2. do 9.2.2018) k týmto opatreniam:

  1. Skracujú sa všetky vyučovacie hodiny z 45 minút na 40 minút.
  2. Rušia sa hromadné akcie žiakov a ruší sa činnosť športových a turistických krúžkov.         riaditeľ ZŠ

   

 • Žiacky ples 2018

  Do galérie Žiacky ples 2018 boli pridané fotografie.

 • Strelecká súťaž o pohár primátora mesta 20.1.2018

  Do galérie Strelecká súťaž o pohár primátora mesta 20.1.2018 boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky výcvikový kurz Ždiar 14.-19.1.2018

  Do galérie Lyžiarsky výcvikový kurz Ždiar 14.-19.1.2018 boli pridané fotografie.

 • Upozornenie pre rodičov

  Na základe usmernenia pri výskyte prenosného ochorenia "Svrabu" u detí kolektívneho zariadenia zaslaného z   Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou zo dňa 17.1.2018 riaditeľ základnej školy vydáva pre rodičov nasledujúce pokyny:

  1. Zabezpečiť dôkladné vypranie všetkej bielizne detí v horúcej vode, prípadne ju vyvariť. Vysušenú bielizeň a oblečenie prežehliť.

  2. Deti podozrivé z ochorenia musia ísť ihneď k lekárovi na vyšetrenie.

  3. Preliečené dieťa môže byť prijaté do detského kolektívu až po predložení potvrdenia ošetrujúceho pediatra.

  Riaditeľ školy

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom na deň 22. december 2017 riaditeľské voľno.

  Dôvod:  Zvýšená chorobnosť učiteľov. 

  Pekné a požehnané Vianočné sviatky plné radosti, lásky a hlavne zdravia.

  Uvidíme sa opäť 8. januára 2018 /pondelok/.

 • Dopravné

  Oznamujeme rodičom a žiakom dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu Hanušovce nad Topľou, že dopravné za mesiace november a december 2017 sa bude vyplácať od pondelka 18.12. 2017 do štvrtka 21.12.2017 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod..

 • Oznam vedúcej ŠJ

  Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom v ŠJ, že odhlasovať z obeda sa môžu len do 18.12.2017 do 8.00 hod..

 • Pasovanie prvákov za členov školskej knižnice

  Do galérie Pasovanie prvákov za členov školskej knižnice boli pridané fotografie.

  Školská knižnica

  Napriek tomu, že prváci ešte čítať nevedia, prijali pozvanie do našej školskej knižnice a 20. septembra boli pasovaní za jej čitateľov. Knižnicu navštívili žiaci 1.a so svojím triednym pánom učiteľom Mgr. M. Balogom.                                                    AP

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom 6.-9.ročníka na deň 22. november 2017 (streda)   riaditeľské voľno.

   Dôvod: Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2017.

 • Dopravné za október 2017

   

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu ZŠ Hanušovce, že dopravné žiakov za mesiac október 2017 sa bude vyplácať od pondelka 13.11.2017 do stredy 15.11.2017  od 8.00 hod. do 15.00 hod..

                                                                             /ED/

 • Testovanie žiakov 5. ročníka

  Informovanie  rodičov a žiakov k T 5-2017

  Dňa 22.11.2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka T 5-2017. Piataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy  pre 1.stupeň ZŠ ISCED 1. Test z matematiky píšu v čase od 8,20 hod do 9,20 hod. (60 minút), test zo slovenského jazyka  od 10,05 hod. do 11,05 hod.(60 minút). Povolené pomôcky – pero, ktoré píše namodro. Nepovolené pomôcky –  pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny . Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7,45 hod!  Podrobné informácie na www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

 • Z m e n a zvonenia

   

         Od 1. novembra 2017 na žiadosť rodičov a žiackej školskej rady sa menia v školskom poriadku dĺžky prestávok.

   

   

  Hodina

      Z v o n e n i e

          

   

   

    l.       

     8.00    -    8.45 h

  prestávka  10 min.

    2.   

     8.55    -     9.40 hod.

  prestávka  10 min.

    3.

     9.50   -   10.35 hod.

  prestávka  10 min.

   

    4.

   10.45   -   11.30 hod.

  prestávka  15 min.

    5. 

   11.45   -   12.30 hod. 

  prestávka  10 min.

   

    6.

   12.40   -   13.25 hod. 

  prestávka 30 min.

    7.

   13.55   -   14.40 hod.   

   

   

 • Výplata dopravného žiakov za september 2017

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu ZŠ Hanušovce, že dopravné žiakov za mesiac september 2017 sa bude vyplácať od stredy 11.10.2017 od 13.00 hod., ďalšie dni do 13.10.2017  od 8.00 hod. do 15.00 hod..

  Pre rodičov nových žiakov informácia - dopravné sa vypláca v kancelárii ZŠ /sekretariát/ po predložení občianskeho preukazu.  Prosíme rodičov o rešpektovanie času vyplácania dopravného. Ďakujeme.                                                                               /ED/

 • Platba za stravovanie v ŠJ

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že poplatky za stravovanie žiakov v školskej jedálni sa platia na účet -

  IBAN SK10 0200 0000 0016 3648 7058. Do poznámky uviesť meno a triedu žiaka.

  Poplatok za žiaka I. stupňa je 20 € a žiaka II. stupňa 22 €.

  Telef. a mobil. číslo na vedúcu ŠJ:  057-488 2630     0911 158 842

 • Hurá do školy!!!!

  Slávnostné otvorenie školského roka bude 4.9.2017 o 8.00 hod.na zadnom dvore. V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie v budove školy.

 • Výplata dopravného žiakov

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu, že dopravné žiakov za mesiace apríl až jún 2017 sa bude vyplácať od 26.6.2017 od 13.00 hod., ďalšie dni do 30.6.2017  od 8.30 hod. do 15.00 hod..  /ED/

 • Z m e n a !!!!

  Oznamujeme rodičom, že vzhľadom na nepriaznivé počasie dňa 23.6.2017 sa neuskutočnilo účelové cvičenia žiakov v prírode. Z tohto dôvodu sa presúva na utorok  27.6., príp. stredu 28.6. podľa aktuálnej  predpovede počasia.          /RŠ/

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria