• Riaditeľské voľno - 18.máj 2022

     • Riaditeľka Základnej školy udeľuje žiakom 6. - 9.ročníka bežných tried dňa 18.mája 2022 riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5.

      Pre žiakov I.stupňa a žiakov špeciálnych tried elokovaného pracoviska prebieha riadna výučba.

      Žiaci 6. - 9.ročníka sú v tento deň z obeda automaticky vyhlásení.

      Žiaci 5.ročníka, ktorí v deň testovania nemajú záujem o obed, sú povinní z obeda sa vyhlásiť sami.

     • Mladší žiaci s pohárom

     • Vážení priatelia,

      dňa 5. mája 2022 sa uskutočnilo okresné kolo už 23. ročníka populárneho turnaja McDonalds cup v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl. Podľa pravidiel súťaže sa hrá na ihrisku 40 x 20 m, vždy 4 + 1, pričom musí byť z družstva na ihrisku vždy jedno dievča. Na futbalovom ihrisku MFK  Vranov bolo po dlhej pandemickej dobe cítiť príjemnú futbalovú atmosféru! Našim chlapcom a dievčatám sa podarilo vybojovať krásne 2. miesto. V skupine sme vyhrali so  Zámutovom 5:3, s Čaklovom 4:2, a v skupine o 1. miesto so Sídliskom II 5:2 a nakoniec proti ZŠ Lúčna sme prehrali  1:5. Družstvo ZŠ Hanušovce prišla povzbudiť aj naša bývalá žiačka Melánia Glodová - reprezentantka Slovenska žiačok U15- teda žiačok do 15 rokov, ktorá v nedávnom medzištátnom zápase Slovensko – Maďarsko 8:0 vsietila 2 góly!!! Bodaj by mala Hanušovčanka Melánia svojich nasledovníkov z týchto žiakov a žiačok, ktorí našu školu a mesto vzorne a slušne reprezentovali: Filip Čebra, Elissa Čebrová, Marek Gašpar, Katarína  Gašparová, Richard  Hermanovský, Kristián Jabčanka , Martin Mihalčín, Richard Puľo, Patrik Rusín a Samuel Szép.  Všetkým žiakom držíme palce aj v ďalších súťažiach a k úspechu gratulujeme !

      Mgr. Pavol Minár           

     • Vesmír očami detí 2022

     • V mesiaci apríl sa konala výtvarná súťaž v okresnom kole pod názvom ,,Vesmír očami detí 2022". Z celkového počtu 63 prác boli porotou vybrané práce našich dvoch žiačok, pričom postupujú do celoslovenského kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Žiačke V.B triedy Kataríne Anderkovej (10 r.) a žiačke zo VII.C Zoji Václavkovej (13 r.) držíme palce.

     • Memoriál brigádneho generála Ľ.Kukorelliho

     • Memoriálu sa môžu zúčastniť len registrovaní súťažiaci.

      Registrácia bude prebiehať v piatok ráno v čase  9.00 hod vo vestibule základnej školy.

      BEZ REGISTRÁCIE NEBUDE MOŽNÉ ZÚČASTNIŤ SA MEMORIÁLU !!!

     • Slávik Slovenska 2022

     • Dňa 28.4.2022 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnil jubilejný 30. ročník súťaže Slávik Slovenska 2022. Po dvojročnej prestávke sa súťaže zúčastnila aj žiačka našej školy Slávka Jurková z 3.C triedy. Tá uspela a na súťaži obsadila pekné 3.miesto. Slávke gratulujeme a dúfame, že na budúci rok budeme mať súťažiacich viac. Určite zabojujeme zas. Veľké poďakovanie patrí tiež hudobnému doprovodu zo ZUŠ Hanušovce, pani učiteľke Lucii Gdovinovej.

      Mgr. Anna Ivaničová

     • Súťaž

     • Prvé dva pracovné listy sú pre žiakov 1. stupňa, ďalšie dva pre žiakov 2. stupňa

     • Matematický klokan

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Matematický klokan.

      V apríli sa 41 žiakov 1. až 4. ročníka a 62 žiakov 5. až 9. ročníka zúčastnilo medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Vyskúšali si svoje vedomosti v matematike. Ako to dopadlo? Počkáme si ešte na výsledky.

     • Vyhodnotenie súťaže Modernejšia škola

     • V mesiaci marec sa uskutočnila súťaž s názvom  ,,MODERNEJŠIA ŠKOLA“,   kedy žiaci našej školy mali možnosť prejaviť svoje schopnosti v audiovizuálnom priestore – natočiť video, urobiť animáciu alebo prezentáciu všetkého, čo sme vďaka finančným dotáciám z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky;  ZŠ Hanušovce n/T; Výboru rodičovského združenia pri ZŠ Hanušovce n/T  zrealizovali. Súťaž bola finančne sponzorovaná Občianskym združením Hanušáčik.

      Na 1. mieste sa umiestnila Fiľová Sabína zo VI.C triedy, 2. miesto obsadila Molitorisová Karin zo VI.C triedy a 3. miesto získala Václavková Zoja zo VII.C triedy. Výhercom srdečne blahoželáme!

     • Testovanie 5 2022

     • Testovanie 5 sa v školskom roku 2021/2022 uskutoční 18. mája 2022 (streda).

      Informovanie rodičov a žiakov: Testovanie T5 – 2022

      • Dňa 18.5.2022 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka T5-2022. Piataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Test z matematiky píšu v čase: 8.20 – 9.20 h (60 minút), test zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 10.05 – 11.05 hod. (60 minút).

       Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu test z matematiky v čase: 8.20 – 9.35 h (75 minút) a zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 10.20 – 11.35 h (75 minút).

      • Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro. 

      • Nepovolené pomôcky: rysovacie pomôcky, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra, mobilné telefóny ani iné technické zariadenia.

       Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7.45 hod! 

       Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T5-2022 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 5.

    • 22.apríl - Deň Zeme
     • 22.apríl - Deň Zeme

     • V piatok  22. apríla si svet pripomenie deň Zeme. Ekologicky motivovaný sviatok upozorňuje ľudí na vplyv znečistenia životného prostredia. Je to príležitosť upriamiť pozornosť detí na našu planétu, prírodu a životné prostredie a ich ochranu.

      Pri tejto príležitosti sa aj žiaci našej zapoja do odstraňovania znečistenia okolia školy, mesta Hanušovce nad Topľou, ale aj priľahlých obcí - Ďurďoš, Pavlovce, Remeniny.

      Žiaci zo spomínaných obcí budú pod dozorom pedagogického dozoru upratovať svoju obec, a to nasledovne:

      Ďurďoš - zraz 8.00 h. pred OcÚ - p.Gumanová

      Pavlovce - zraz 8.30 h. pred MŠ (Jednota) - p.Kočišová, Palpašová, Peterová

      Remeniny - zraz 9.00 h pred OcÚ - p.Molitoris.

      Žiaci, ktorí nepôjdu na obed: Z obeda je potrebné sa na piatok odhlásiť!!!

       

      Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty! Ako to môžeme urobiť? Medzinárodná platforma Earth Day odporúča zaviesť do každodenného života pár zmien. Napríklad obmedzme používanie plastov, šetrime vodu, jedzme lokálne potraviny, v záhradách používajme prírodné hnojivá, zapojme sa do dobrovoľníckych činností, k úcte a láske k planéte veďme svojich najbližších... A najmä nezabúdajme, že každý deň môže byť dňom Zeme!