• Triedne aktívy - usmernenie

  Vážení rodičia,

  Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 sa rodičovské združenie odporúča konať dištančnou formou.

  Nakoľko sa zajtra 1.10.2020 majú konať triedne aktívy, chcem vás požiadať, vzhľadom na opatrenia súvisiace s COVID-19, aby ste uprednostnili formu pohovoru s triednym učiteľom (telefonicky, poprípade mailom), pred osobným pohovorom (samozrejme za dodržania prísnych hygienických opatrení).

 • Dva roky v programe Zelená škola

  Dva roky v programe Zelená škola

  Hoci sa to nezdá, sú to už dva roky, čo sa naša škola zapojila do eko-programu Zelená škola. Teraz môžeme s radosťou konštatovať, že toto rozhodnutie sme neoľutovali. Vďaka Zelenej škole sme vytvorili tím detí a dospelých, ktorým záleží na zdravom životnom prostredí a sú ochotní preňho niečo urobiť. Zvolili sme si prioritnú tému Zeleň a ochrana prírody, preskúmali vplyv školy na životné prostredie v danej oblasti, naplánovali zmeny, realizovali aktivity, priebežne sledovali a hodnotili ich plnenie, učili sa byť priateľskí k životnému prostrediu, informovali o našich aktivitách a pozývali k nich našich spolužiakov, kolegov, rodičov, obyvateľov Hanušoviec a naše spoločné hodnoty sme vyjadrili v eko-kódexe školy. Teraz nastal čas hodnotenia. Pozrite sa spolu s nami, ako sa naša škola zmenila, napríklad aj na webe: https://zshanusovce.edupage.org/text14/ alebo ešte lepšie naživo. O našu radosť z dobre vykonanej práce sa budeme môcť podeliť aj v utorok 29.9.2020, kedy okolo obeda privítame hodnotiacu návštevu z programu Zelená škola a snáď budeme odmenení aj medzinárodným certifikátom a vlajkou siete Eco-Schools.

 • 17. 9. 2020

  Aktualizovali sme modul Krúžky

 • Oznam – rúška na školách

  Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

  Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl v rámci vyučovania.

  Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú prvý stupeň základných škôl. Ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame.

  Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

   

 • Otvárame 4.oddelenie ŠKD

  Dňa 16.9. 2020 /streda/ sa začína prevádzka 4.oddelenia ŠKD, a to pre žiakov II.stupňa, ktorých zákonní zástupcovia oň prejavili záujem.

  Do 20.9.2020 zatiaľ bude prevádzka ŠKD bez ranného schádzania.

  O ďalšom postupe a podmienkach prevádzky ŠKD vás budeme priebežne informovať.

  riaditeľka školy

 • OZNAM

  Vážení rodičia

  Na základe nariadenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou Vám oznamujeme, že vyučovanie v 4.a triede na našej základnej škole je prerušené, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19.

  Výučba v tejto triede bude prebiehať dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov a triedneho učiteľa.

  Pre ostatných žiakov prebieha výučba tak ako doteraz, za zvýšených hygienických opatrení.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy udeľuje žiakom v pondelok dňa 14.9.2020 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Všetci žiaci sú v tento deň automaticky odhlásení z obedov.

 • Informácie k začiatku školského roka 2020/2021

  Vážení rodičia, milé deti,

  blíži sa začiatok školského roka a súčasná epidemiologická situácia na Slovensku prináša mnoho zmien. V súvislosti s nariadeniami vyšších inštitúcii Vás žiadame,  aby ste sa riadili nasledovnými pokynmi.

  Organizácia prvého dňa v škole - 2. september 2020

  1. Ruší sa tradičné, slávnostné privítanie žiakov na začiatku školského roka.

  2. Žiaci 1. ročníka prídu pred druhý vchod budovy školy, kde ich budú čakať triedni učitelia. Vstup do budovy školy je povolený len s rúškom na tvári. Do školy smie so žiakom 1. ročníka vstúpiť len jeden zákonný zástupca.

  3. Žiaci 5. ročníka sa zhromaždia pred prvým vchodom budovy školy, kde ich budú čakať triedni učitelia. Vstup do budovy školy je povolený len s rúškom na tvári.

  4. Žiaci 2. až 9. ročníka sa budú zhromažďovať pred hlavným vchodom budovy školy, a od 7:45 budú vchádzať do školy, v primeraných odstupoch, s rúškom na tvári. Pri vstupných dverách si žiak dezinfikuje ruky, žiakovi bude odmeraná teplota a skontrolovaný zadravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré odovzdá svojmu triednemu učiteľovi v triede. Bez podpísaného zdravotného dotazníka a vyhlásenia zákonného zástupcu žiakovi nebude umožnený vstup do budovy školy.

  5. Vyučovanie 2.9.2020 bude do 09:40 hod.

  7. Strava v školskej jedálni sa 2. septembra pre žiakov nebude pripravovať.

  8. ŠKD v tento deň nebude.

  9. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční pre žiakov 0. - 9. ročníka v triedach pod vedením triednych učiteľov so začiatkom o 8.10 hod. Žiaci si so sebou prinesú prezuvky alebo návleky. 

  10. Odporúčame zákonným zástupcom prečítať Dodatok k prevádzkovému poriadku s detailnejšími informáciami, ktorý platí do 14. septembra, prípadne do odvolania.


  Aktuálne opatrenia pri nástupe žiakov do ZŠ:

  Povinnosti žiakov a rodičov

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Dodatok k prevádzkovému poriadku

  Pri vstupe a pobyte v škole sa všetky osoby riadia pokynmi vydanými za účelom prevencie šírenia choroby COVID-19.

 • Školská jedáleň - prihlasovanie stravy

  Školská jedáleň - prihlasovanie stravy

  Vedúca ŠJ oznamuje rodičom žiakov, aby si žiaci ZŠ, ktorí sa budú stravovať, doniesli dňa 2.9.2020 čip na stravovanie. Je potrebné ho preregistrovať do vyšieho ročníka. Ďakujem.

  Vedúca ŠJ.

  zapisny_listok_stravnika.pdf


 • Záver školského roka - oznam

  Vážení rodičia,

  vedenie Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou vám oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 bude prebiehať 30.6.2020 v triedach s triednym učiteľom v čase 8.00 - 9.40 hod.

 • Dopravné !!

  Dopravné !!

  Dopravné za 1-6/2020

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu Hanušovce nad Topľou, že dopravné sa bude vyplácať od štvrtka 25.6.2020 od 11.00 hod. do štvrtka 2.7.2020 od 8.00 hod. vždy  do 13.00 hod..

 • Školská jedáleň - prihlasovanie na stravu v ŠJ

  Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že prihlasovanie a odhlasovanie na obedy do konca školského roka v školskej jedálni je možné len do piatka 19.6.2020 do 14.00 hod.

 • Oznam pre žiakov 6.-9.ročníka - Nástup do školy

  Vedenie Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že vyučovanie v škole sa pre žiakov 6.-9.ročníka obnovuje od 25.6.2020.

  Povinnosťou žiaka je priniesť si dve rúška a balík hygienických vreckoviek. V spoločných priestoroch žiaci nosia rúško. V prvý deň nástupu žiaci do školy donesú so sebou čestné vyhlásenie o zdravotnom stave.

  Po dlhšom čase sa nám opäť ponúka možnosť, aby sme pocítili chod bežného života v škole tak, ako sme boli zvyknutí. Čas strávený v škole bude pre vás príležitosťou pred prázdninami stretnúť sa so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, ale aj s triednymi učiteľmi, či vyučujúcimi. Tieto dni strávené v škole od 25.6.2020 využijeme na výmenu učebníc, upratanie skriniek a tried, kontrolu pridelených úsekov v okolí školy, aby sme s čistým svedomím mohli odísť na prázdniny.

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ od 22.júna 2020 do konca školského roka

 • Záujem o Školský klub detí v školskom roku 2020/2021

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

  Ponúkame Vám možnosť prihlásiť svoje dieťa do Školského klubu detí v školskom roku 2020/2021, ak ste ešte túto možnosť nevyužili a neprihlásili dieťa do ŠKD. V prípade záujmu vypíšte prosím prihlášku. Vypísanú prihlášku môžete doručiť emailom na adresu:

  zshanusovce@zshanusovce.sk  

  alebo odoslať prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu ZŠ do 24. 6. 2020.  

  O prijatí Vášho dieťaťa do ŠKD rozhodne riaditeľka základnej školy.

  Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru.

 • Oznam rodičom žiakov 6. - 9.ročníka.

  Vážení rodičia!

  Na stránke našej školy je spustené "Zisťovanie záujmu" o obnovené vyučovanie pre žiakov 6. - 9.ročníka. Prosím o odhlasovanie, či Vaše dieťa má resp. nemá záujem nastúpiť do školy od 22.júna 2020. Hlasovanie bude spustené do nedele 14.6.2020 do 20.00 hod.

  Poprípade záujem/nezáujem o nástup do školy nahláste triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa (takisto do nedele 14.6.2020).

  RNDr. Verčimáková N., riaditeľka školy

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základnej škole od 1.júna 2020 do konca školského roku 2019/2020

 • Otvorenie školy

  Vážení rodičia,

  na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že naša škola obnovuje prevádzku pre 0. - 5. ročník od 1. 6. 2020. Obnovenie prevádzky bude pri zabezpečení všetkých potrebných opatrení.

  Prevádzka školy bude od 7.30 do 16.00 hod. Zabezpečené je stravovanie v školskej jedálni a popoludňajšia činnosť ŠKD.

  Je potrebné, aby žiak v prvý deň nástupu do školy doniesol vypísané VYHLASENIE.

 • Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy

  Aktuálne informácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov oľadom prihlašok a prijímacích skúšok: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

 • Oznam - objednané knihy

  Vážení rodičia, milí naši žiaci

  Oznamujeme vám, že knihy, ktoré ste si objednali u svojich triednych učiteľov, alebo u p.uč. Mgr. Anny Pohlodovej, na vás už nedočkavo čakajú v škole. Preto si ich môžte vyzdvihnúť u svojich triednych učiteľov, keď si prídete po úbory a hygienické vrecúška.

  Ešte raz pripomínam prísne hygienické pravidlá - ochranné rúška, rukavice, dvojmetrové odstupy. Ďakujeme vopred za ich dodržiavanie.

  RNDr. Verčimáková Natália, riaditeľka školy

 • Oznam pre rodičov a žiakov

  Vyzdvihnutie si úborov a hygienických vrecúšok

  Vážení rodičia,

  nakoľko prezenčná forma výčby bola prerušená 13.3.2020, vtedy pôvodne na dva týždne, úbory a hygienické vrecúška vašich detí zostali v škole. Viacerí z vás sa však pýtali, či by nebolo možné vyzdvihnúť úbory a vrecúška zo školy. Preto, vám týmto oznamujem, že

  vyzdvihnúť úbory a hygienické vrecúška zo školy je možné nasledovne:

  I.stupeň - 29.4.2020:

             0.ročník, 1.ročník - 8.00 hod.

             2.ročník - 9.00 hod.

             3.ročník - 10.00 hod.

             4.ročník - 11.00 hod.

  II.stupeň:

       5.ročník - 4.5.2020

       6.ročník - 5.5.2020

       7.ročník - 6.5.2020

       8.ročník - 7.5.2020

       9.ročník - 11.5.2020.

  Bližšie informácie vám poskytnú vaši triedni učitelia.

  Samozrejme, ak prídete vyzdvihnúť úbory a vrecúška do školy, nezabudnite na dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel - ochranné rúško, zdržiavanie sa v areáli školy čo najkratší čas. Za pochopenie vám v mene všetkých zamestnancov základnej školy Ďakujem.

  RNDr. Verčimáková Natália, riaditeľka školy

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria