Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Erika Gačová
 
 
RNDr. Natália Verčimáková Verčimáková N Rozvrh
Riaditeľka
nataliaver76@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Anna Ondovová Ondovová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 0. ročník
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: II.D
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: III.BŠ
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
annaondovova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Jarmila Andrijková Andrijková Rozvrh
Asistentka učiteľa
jarmilaandrijkova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Marek Balog Balog Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
marekbalog1@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Slavka Balogová Balogová Slavka Vychovávateľka
slavka.balog@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Baranová Baranová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
andreabaranova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Ing. Iveta Bednárová Bednárová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
ivetabednarova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Lukáš Čebra Čebra Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.A
lukascebra@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Adela Čebrová Čebrová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
pehavceka@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mária Džamová Džamová Rozvrh
Asistentka učiteľa
mariadzamova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Peter Fejerčák Učiteľ
 
 
Mgr. Peter Fejerčák Fejerčák Rozvrh
Učiteľ
p.fejercak@gmail.com
 
 
Bc. Juliana Feriová Feriová Rozvrh
Asistentka učiteľa
julianaferiova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Erika Gačová Gačová Rozvrh
Učiteľka
erikagacova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Jana Grajcárová Grajcárová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.BŠ
janagrajcarova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Bc. Eva Gumanová Gumanová Rozvrh
Asistentka učiteľa
evagumanova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Viera Hirková Hirková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.AŠ
viera217@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Hliboká Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
hliboka@zshanusovce.edu.sk
 
 
PaedDr. Viera Hodošková Hodošková Rozvrh
Učiteľka
vierahodoskova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Margita Holingová Holingová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
gitkaholingova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Katarína Hrehová Hrehová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
kathre@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Adriana Ivančáková Ivančáková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.AŠ
adrianaivancakova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Anna Ivaničová Ivaničová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
annaivanicova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Ing. Marcel Jenčo Jenčo Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.BŠ
marceljenco@zshanusovce.edu.sk
 
 
Ing. Stanislav Jurko Jurko Rozvrh
Učiteľ
stanislavjurko@zshanusovce.edu.sk
 
 
Bc. Gabriela Jurková Jurková G Rozvrh
Vychovávateľka
kisita@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Jana Kaľavská Kaľavská Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
janakalavska@zshanusovce.edu.sk
 
 
Gabriela Kopasová Kopasová Rozvrh
Vychovávateľka
gabrielakopasova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Ján Kosť Kosť Rozvrh
Učiteľ
jankost@zshanusovce.edu.sk
 
 
Bc. Iveta Kovalčíková Kovalčíková Rozvrh
Asistentka učiteľa
ivetakovalcikova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Slavomíra Kožlejová Kožlejová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
slavomirakozlejova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Andrea Kyjovská Kyjovská Rozvrh
Asistentka učiteľa
andreakyjovska@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Monika Lihániová Lihániová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.BŠ
monikalihaniova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Alžbeta Lukáčová Lukáčová Rozvrh
Učiteľka
alzbetalukacova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Eva Luterančíková Luterančíková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
evaluterancikova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Lenka Machová Machová Rozvrh
Asistentka učiteľa
lenkamachova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Anna Makáňová Makáňová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
annamakanova@zshanusovce.edu.sk
 
 
RNDr. Martina Mihalčinová Mihalčinová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
martinamihalcinova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Pavol Minár Minár Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
pavolminar1@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Ján Molitoris Molitoris Rozvrh
Učiteľ
janmoli@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Monika Molitorisová Molitorisová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
monikamolitorisova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Mariana Muravská Muravská Rozvrh
Asistentka učiteľa
marianamuravska@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Mariana Muravská Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Nemcová Nemcová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
annanemcova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Anna Ondovová Ondovová Asistentka učiteľa
anicka.polcova@gmail.com
 
 
Mgr. Svetlana Palpašová Palpašová Školská špeciálna pedagogička
svetlanapalpasova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Jarmila Pantlikášová Pantlikášová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
jarmilapantlikasova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Jana Peterová Peterová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.C
janapeterova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Anna Pohlodová Pohlodová Rozvrh
Učiteľka
annapohlodova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Anna Rišková Rišková Rozvrh
Triedna učiteľka: 0. ročník
annariskova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Ondrej Sabo Sabo Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
ondrejsabo1@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Jana Sabová Sabová Rozvrh
Učiteľka
jana.sabodura@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Sabová Sabová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.C
magdalena.sabova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Pavol Seman Seman Rozvrh
Učiteľ
pavolseman@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Martina Semanová Semanová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
martina.semanova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Bc. Miriam Sopoligová Sopoligová Rozvrh
Asistentka učiteľa
miriamsopoligova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Martin Škarupa Škarupa Rozvrh
Učiteľ
martinskarupa@zshanusovce.edu.sk
 
 
Ľubica Šofranková Šofranková Rozvrh
Asistentka učiteľa
lubicasofrankova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. František Šoganič Šoganič Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.B
frantiseksoganic@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Martin Štofan Štofan Rozvrh
Učiteľ
stofanm@zshanusovce.edu.sk
 
 
ThLic. Martin Telepun Telepún Rozvrh
Učiteľ
martintelepun@zshanusovce.edu.sk
 
 
Otília Tomašková Tomašková Rozvrh
Asistentka učiteľa
otiliatomaskova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Eva Tomčíková Tomčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
evatomcikova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Beáta Töröková Töroková Rozvrh
Asistentka učiteľa
beatatorokova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Adriana Václavková Václavková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
adrianavaclavkova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Zuzana Vagaská Vagaská Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.AŠ
zuzanavagaska@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Daša Vargová Vargová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
vargovadasa@zshanusovce.edu.sk
 
 
Lucia Vargová Vargová Vychovávateľka
luciavargova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Mgr. Lucia Velčková Velčková Rozvrh
Asistentka učiteľa
luciavelckova@zshanusovce.edu.sk
 
 
Bc. Mária Verčimáková Verčimáková Mária Rozvrh
Asistentka učiteľa
vercimakova24@zoznam.sk

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria