• Profil školy

        • Základná škola Hanušovce nad Topľou patrí k jednej z najväčších škôl vo vranovskom okrese. V súčasnosti navštevuje tunajšiu základnú školu 646 žiakov / 23 integrovaných žiakov/. V škole  vyučuje 68 pedagógov, 7 vyučujúcich náboženstva, 14 asistentov v  12 triedach  0. až 4. ročníka, na  druhom  stupni  v 15  triedach a v šiestich špeciálnych triedach. Škola ja zameraná hlavne na výučbu cudzích jazykov a regionálnu výchovu.