• Profil školy

        • Základná škola Hanušovce nad Topľou patrí k jednej z najväčších škôl vo vranovskom okrese. V súčasnosti navštevuje tunajšiu základnú školu 580 žiakov / 17 integrovaných žiakov/. V škole  vyučuje 37 pedagógov, 8 vyučujúcich náboženstva, 7 asistentov v  13 triedach  0. až 4. ročníka a na  druhom  stupni  v 15  triedach. Škola ja zameraná hlavne na výučbu cudzích jazykov a regionálnu výchovu.