• Profil školy

        • Základná škola Hanušovce nad Topľou patrí k jednej z najväčších škôl vo vranovskom okrese. V súčasnosti navštevuje tunajšiu základnú školu 6390 žiakov / 26 integrovaných žiakov/. V škole  vyučuje 68 pedagógov, 6 vyučujúcich náboženstva, 14 asistentov v  11 triedach  1. až 4. ročníka, na  druhom  stupni  v 16  triedach a v piatich špeciálnych triedach. Škola ja zameraná hlavne na výučbu cudzích jazykov, regionálnu a športovú výchovu.