• Zloženie RŠ

    • Zloženie RŠ :

      

     Predseda: Mgr. Anna Hliboká Čurliková

     Podpredseda: Mgr. Ľuboš Sopoliga

     Členovia: Mgr. Dáša Vargová

                    Mária Hláčová

                    Iveta Kovalčíková

                   Oľga Lattová

                    Elena Hricová

                    RNDr. Hedviga Rusinková

                    Mgr. Ján Hanzo

                    MVDr. Ján Čurlik

                    Martin Tkáč