• Nadpis

    • Funkcia

     Titul, Meno, Priezvisko

      

     predseda

      Mgr. Monika Molitorisová

      Učiteľka I.st.

     podpredseda

      Mgr. Slávka Jurková

      Rodič

     pedagogickí zamestnanci

      Mgr. Anna Makáňová

      Učiteľka II.st.

     ostatní zamestnanci

      Jana Homová

      Kuchárka

     zástupcovia rodičov

      Peter Butala

      Mgr. Ľuboslava Čebrová

      Mgr. Zuzana Kaňuková

      Rodič

     zástupca zriaďovateľa

      RNDr. Hedviga Rusinková

      Mgr. Ján Hanzo

      MVDr. Ján Čurlik, PhD.

      Martin Tkáč

      Poslanec MsZ