• Naše aktivity

    • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ZNIŽOVANIA MNOŽSTVA ODPADU

     (The European Week for Waste Reduction - EWWR ) je najväčšou kampaňou na zvýšenie povedomia o predchádzaní vzniku odpadu v Európe. Spája jednotlivcov, školy, podniky, samosprávy, mimovládne organizácie a združenia,  ktoré organizujú aktivity na zvýšenie povedomia o znižovaní odpadu. Každý rok sa zameriava na špecifickú tému, s cieľom predchádzať vzniku odpadu. Tohtoročnou témou sú obaly. Prevencia vzniku obalov je kľúčová pri znižovaní vplyvu obalov na životné prostredie.

     Prebieha od roku 2009, kedy sa konal prvýkrát. Odvtedy prebieha táto akcia každý rok. Zvyčajne sa koná v predposledný alebo posledný týždeň v novembri.

      

     Zapojte sa!

     • Inšpirujte sa našimi tipmi ako predchádzať vzniku odpadov. Zapojte sa spôsobom, ktorý Vám je blízky, dajte vedieť svojim priateľom a rodine a navzájom sa podporujte.
     • Nekupujme zbytočné obaly.
     • Nosme si na nákupy svoje vlastné obaly, napr. textilné vrecká na chlieb, pečivo, zeleninu a ovocie a nakupujme do nich. Skúste si zobrať obal na obed, občerstvenie alebo na potraviny a vypýtajte si do neho tovar.
     • Neplytvajme potravinami.
     • Dôkladne trieďme všetky odpady, ktoré produkujeme.
     • Zapájajme sa a iniciujme akcie zamerané na čistenie prírody od odpadkov. Vyzbieraný odpad vytrieďme do príslušnej nádoby určenej na triedený zber alebo zmesový komunálny odpad.
     • Informujme svoje okolie (rodinu, známych, kolegov...) o Európskom týždni znižovania odpadu a problematike odpadov, zdieľajme informácie na sociálnych sieťach.
     • Iniciujme realizáciu aktivity zameranej na znižovanie množstva odpadu a predchádzanie vzniku odpadu vo svojej práci, v škole, v komunite či v obci, kde bývame.

     Budeme radi ak pri aktivitách na predchádzanie vzniku odpadov nezostanete len počas tohto týždňa, ale stanú sa každodennou súčasťou vášho života.

     Zdroj: https://www.nulaodpadu.sk/tyzden-znizovania-odpadu 

      

     Exkurzia v Zaježovej

     V dňoch 23.-25. októbra 2023 sme mali možnosť zúčastniť sa kurzu k projektu ElektroodpadDopad7 vo vzdelávacom centre Zaježová, ktoré spravuje CEEV Živica. Keďže v najbližších dvoch školských rokoch sa v programe Zelená škola budeme venovať téme Odpad, inšpirovali sme sa mnohými aktivitami, napr. zisťovali sme koľko rôznych elektrospotrebičov každý z nás používa, ktoré z nich sú najmenej potrebné a zbytočne zaťažujú životné prostredie, ďalej sme sa dozvedeli, že väčšina elektroodpadu končí na skládkach a najmä v Afrických krajinách. Taktiež sme navštívili sme firmu Zedko, s.r.o., v Banskej Bystrici, kde ručne rozoberajú a recyklujú rôzne elektrospotebiče. A najviac sa nám páčila úniková hra, v ktorej sme mali za pomoci rôznych úloh „vyslobodiť“ z kontajnera na trajekte mobilný telefón, ktorý by skončil niekde na skládke možno aj v Afrike. Za túto skvelú možnosť ďakujeme.                                                                                                                                              Matej Kraviar a Tobiáš Hudák, 7.B

                                        

     Dušičková výzva

     V mesiaci október sme na našej škole uskutočnili Dušičkovú výzvu s názvom "Viac lásky, menej plastu". Žiaci jednotlivých tried vytvorili krásne jesenné ekodekorácie s použitím výlučne prírodných, biologicky rozložiteľných materiálov. Avšak, len 3 dekorácie boli výherné. Na 1. mieste sa umiestnila 5.A trieda, na 2. mieste 7.C trieda a na 3. mieste trieda 5.B. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme :) 

     Fotoalbum Dušičková výzva 

        

     Modrý piatok

     Dňa 12. mája sme odštartovali dlhodobú akciu modrých piatkov, dní bez balených nápojov. Na chodbe pred jedálňou nás čakal vodný bufet - nádoba s bylinkami ochutenou pitnou vodou, z ktorej nám staršie žiačky a žiaci ochotne načapovali do nami prinesených pohárov či fliaš.

     Zároveň sme mali možnosť zúčastniť sa dotazníkového prieskumu o našich návykoch ohľadom pitného režimu. Aj počas nastávajúcich piatkov chceme naďalej modrým oblečením upozorňovať na problém pitnej vody a nápojom prineseným vo vlastnej viacnásobne použiteľnej fľaši či termoske chrániť životné prostredie.

                    

           

     Výsledky dotazníkového prieskumu o našich návykoch ohľadom pitného režimu:

     Na otázku: Koľko tekutín denne prijmeš? sme zozbierali pomerne vyrovnané odpovede. 29 % žiakov vypije denne 1,5 – 2 l tekutín, 26 % žiakov 1 – 1,5 l tekutín. 24 % z nás pije málo, iba 0,5 – 1 l, no 21 % aj viac ako 2 l.

     Potešiteľné je zistenie v druhej otázke: Aký druh tekutín preferuješ – najčastejšie piješ? Až 42 % žiakov uprednostňuje čistú vodu z vodovodu a 21 % nesladený čaj. Ďalších 15 % si rado dopraje ovocný džús a po 11 % žiakov uviedlo minerálku a sladený nápoj - malinovku.

     Trochu nás prekvapili výsledky v otázke:  Piješ aj nápoje určené pre dospelých? Iba 45 % žiakov uviedlo, že nie. 21 % sa priznalo k pivu, 17 % ku káve, 13 % k energetickým nápojom a 4 % k iným nevhodným nápojom.

     Pri otázke: Odkiaľ pochádza voda, ktorú piješ v škole? sme zistili, že 64 % z nás si nosí nápoj z domu, 15 % si ho kupuje v obchode a 8 % v školskom automate. Iba 13 % žiakov pije vodu napustenú priamo zo školského vodovodu.

     Otázka: Ako často / v akých intervaloch piješ? priniesla tieto odpovede: 5x denne 31 %, každé dve hodiny 23 %, aspoň 1x za hodinu 16 %,  aspoň 2x za hodinu 20 % a iné 10 %.

      

     PROJEKT Pomôžme klimatickej kríze

     Jazierko

              

       

     Zelená stena

              

           

     ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE - ekodivadielko

     Pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme odohrali naši mladí herci v malej telocvični ZŠ pre žiakov zo ŠKD a pre deti z MŠ divadielko s ekologickou tematikou pod názvom Rybník na okraji lesa. Formou rovesníckeho vzdelávania sme im chceli priblížiť život vo vodnom ekosystéme. Divadelnú hru sme našli na internete. Zapáčila sa nám už pri prvom čítaní, keďže je vtipná a zároveň dokáže deťom jednoducho opísať vývin a život žabiek v ich prirodzenom prostredí. Najskôr sme poprosili o súhlas použiť scenár, naštudovať a odohrať hru jej autora, pána Andreja Opáleného, ktorý s radosťou súhlasil. Potom sme začali s učením sa a nácvikmi. Nakoniec sme si vytvorili kostýmy a kulisy, pričom niektoré sme si aj požičali z MŠ a ZUŠ, za čo im tiež ďakujeme. Veríme, že naše divadielko malých divákov pobavilo a poučilo, a tak splnilo svoj cieľ.

           

              

              

           

                    

     DEŇ ZEME

     Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý sa celosvetovo oslavuje 22. apríla, uskutočnila naša škola viacero prospešných aktivít. Takto o nich píšu na svojej FB stránke organizátori projektu "100 ton z lesa von":

     "Milá správa nám prišla z Hanušoviec nad Topľou.

     ZŠ Hanušovce nad Topľou sa rozhodla byť aktívna a nápomocná pri ochrane a čistote životného prostredia, a tak si na Deň Zeme jej pedagógovia a 610 žiakov vyhrnulo rukávy, vzali vrecia a starostlivo vyzbierali 125 kg odpadkov.

     Blízke okolie školy sa snažili vyčisť žiaci I. stupňa. Studničky popri náučnom chodníku Herlica v obci Petrovce vyčistili starší žiaci. Ďalšie tri skupiny prispeli k čistote obcí: Remeniny, Pavlovce a Ďurďoš. Ďalšie skupiny žiakov a ich učitelia "operovali" v okolí kaštieľa, no a najstarší žiaci vyčistili dažďovú záhradu, pocitový chodník, bylinkovú záhradu vo vnútrobloku školy. Dôležitosť chrániť našu planétu si uvedomovali aj žiaci v elokovanom pracovisko ZŠ, ktorí napokon nazbierali najviac odpadu.

     Ďakujeme kolegom a žiakom z Hanušoviec za krásne pripravenú akciu a posielame palec hore a veľké Ďakujeme! 👍😊❤

              

           

           

            

           

           

                    

        

     DEŇ VODY

     Pri príležitosti Dňa vody (22.3.) sa v našej škole uskutočnila prednáška spojená s diskusiou na tému voda. Žiaci spolu s odborníkom prediskutovali témy: voda, pitná voda, zdroje pitnej vody, znečistenie vody a práca RÚVZ v oblasti pitnej vody. Súčasťou bol aj odborný rozbor pitnej vody používanej v škole. Akcie sa zúčastnili žiaci štvrtého a siedmeho ročníka.

                         

     Dotazníkový prieskum

     V novembri sme uskutočnili prieskum o návykoch občanov nášho mesta spojených s hospodárením s vodou. Pýtali sme sa rodičov prichádzajúcich do ZŠ na triedne aktívy Rodičovského združenia. Tu sú jeho výsledky:

     Podľa zozbieraných odpovedí na otázku Akú vodu používate na pitie? pije 61 % opýtaných vodu z vodovodu, 31 % balenú vodu a 8 % vodu z vlastnej studne.

     V ďalších dvoch otázkach sme zistili, že 61 % opýtaných domácností zadržiava a používa dažďovú vodu, pričom 58 % z nich do zberných nádob, 30 % v dažďovej záhrade a 12 % iným spôsobom. Až 39 % opýtaných nezadržiava a teda ani nepoužíva dažďovú vodu.

     O šetrenie vodou v domácnosti sa 37 % opýtaných snaží používaním umývačky riadu, 36 % sprchovaním namiesto kúpania vo vani, po 13 % perlátorom na vodovodnej batérii a duálnym splachovaním WC a 2 % iným spôsobom.

     Na zavlažovanie rastlín používa 37 % opýtaných dažďovú vodu, 25 % pitnú vodu, 22 % vodu zo studne, 16 % vodu z rieky či jazierka a 1 % iný zdroj.

     Zdá sa, že používanie ekologických čistiacich prostriedkov v domácnosti už nie je také zriedkavé. 35 % ich používa na umývanie riadu, po 24 % na pranie a na umývanie okien, 4 % na iné účely a iba 14 % opýtaných nepoužíva žiadne ekologické čistiace prostriedky.

     Čo sa týka spôsobu umývania automobilov, 66 % opýtaných využíva autoumyvárne, 32 % si umýva auto ručne doma a 2 % ináč.

      

      

     Výučba

     Aj keď sa o vode pravidelne učíme na rôznych predmetoch počas celého roka, v súvislosti s projektom Voda pre našu budúcnosť sme túto výučbu ešte zintenzívnili a prehĺbili. Písali sme už o školení v Zaježovej, rovesníckom vzdelávaní ku Dňu Zeme, exkurzii v ČOV Kokšov-Bakša, praktickej a teoretickej výučbe na hodinách techniky a v krúžku Zelená škola. Na záver projektu  sme sa  v mesiaci november rozhodli uskutočniť tematický deň venovaný vode, suchu a klimatickej zmene, a tak sme si 14. november zvolili za „deň zdravej klímy“. Počas neho sa žiaci všetkých tried pod vedením vyučujúcich a vychovávateľov na piatich (1. stupeň) až šiestich hodinách (2. stupeň) rozprávali, diskutovali, pozorovali, uskutočňovali pokusy, pozerali videá, čítali články, riešili úlohy, tvorili, hodnotili. Znovu sme si uvedomili, že značné sucho, ktorým trpí krajina v posledných rokoch, je dôsledkom ľudských aktivít. Preskúmali a prehodnotili sme naše vplyvy aj možnosti, ako svojou troškou prispieť k pozitívnej zmene. Tu je pár fotografií.

                                                                                                                            

     Zadržiavanie vody v krajine

     V júni sme vďaka nasadeniu žiakov na hodinách techniky a učiteľov v ich voľnom čase ako aj vďaka finančnej podpore 500 eur z projektu VODA PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ na realizáciu troch prvkov súvisiacich so zadržiavaním vody na školskom pozemku vybudovali dažďovú záhradu. Ide o priehlbinu v zemi vysadenú vlhkomilnými rastlinami, ktorá zachytí prebytočné dažďové zrážky zo strechy a príjazdovej cesty a umožní im vsiaknuť do zeme, čo má mnohoraké výhody, napr. zlepšuje mikroklímu prostredia zvýšeným výparom. 

                       

     Druhou a treťou aktivitou projektu Voda pre našu budúcnosť bolo vybudovanie kompostoviska a ponechanie mŕtveho dreva v areáli školy. O oba prvky sa pričinil pán učiteľ Jurko so žiakmi na hodinách techniky a v rámci krúžku.

     Pravidelným používaním kompostu obohacujeme pôdu o organické látky a humus, udržujeme a vylepšujeme mechanicko-fyzikálne vlastnosti pôdy, jej pórovitosť a predovšetkým schopnosť udržiavať vlhkosť.

     Mŕtve drevo je rozkladajúce sa drevo odumretých stromov. Plní významné funkcie ako faktor ovplyvňujúci mikroklímu a za pomoci húb a rôznych druhov hmyzu sa z neho do prostredia uvoľňuje množstvo organických a minerálnych látok.

                                           

     Následne žiaci v rámci hodín INF a TECH vytvorili a osadili informačný panel vzdelávajúci žiakov i širšiu školskú verejnosť o význame vybraných vodných prvkov pre zlepšenie našej mikroklímy. Vodné prvky v školskej záhrade sa stali vhodným miestom pre učenie sa vonku na hodinách rôznych vyučovacích predmetov a v školskom klube detí. ​

     Projekt Voda pre našu budúcnosť realizujeme v spolupráci s CEEV Živica a programom Zelená škola. Za podporu ďakujeme značke Finish.

     Environmentálna výchova

     K tretiemu cieľu smerujeme cez ekosprávy – informovanie o našich aktivitách a cez vzdelávanie o význame vody formou rozhlasových okienok a infopanelu. Environmentálnu výchovu realizujeme aj ako prierezovú tému rôznych vyučovacích predmetov. Svoje vedomosti o vode si mohli žiaci overiť vo vedomostnej súťaži pri príležitosti Svetového dňa vody.

     V rámci projektu CEEV Živica, Voda pre našu budúcnosť, sa v marci dve žiačky, Terezka Semanová a Dorotka Hrešová, a jeden pedagóg, Katarína Hrehová, zúčastnili trojdňového kurzu o vode, suchu a klimatických zmenách vo vzdelávacom centre Zaježová.  V apríli sme s naším "vodným tímom" v škole privítali Moniku Tanečkovú z CEEV Živica, aby sme spolu naplánovali vodné prvky v projekte. Rozhodli sme sa pre vybudovanie dažďovej záhrady, kompostoviska a zákutia s mŕtvym drevom. V júni sme pod vedením odborníka uskutočnili v areáli našej školy meranie teplôt rôznych povrchov termokamerou. Získané snímky sme neskôr využili vo výučne na hodinách fyziky a biológie.

                                       

     Projekt Voda pre našu budúcnosť tak na školách prepája výučbu s témou vody, sucha a klimatickej zmeny s praktickými opatreniami realizovanými v školskej záhrade.

     Zlepšovanie čistoty vôd

     Pri príležitosti Dňa Zeme sme uskutočnili už tradičnú akciu čistenia verejného priestranstva nášho mesta a okolitých obcí, z ktorých pochádzajú žiaci našej školy. Neobišli sme ani brehy potokov, čím sme  prispeli k napĺňaniu druhého stanoveného cieľa. Tiež sme realizovali rovesnícke vzdelávanie v spolupráci so ŠOP a múzeom v Hanušovciach.

                   

     Vďaka exkurzii v čistiarni odpadových vôd (ČOV) v Kokšov – Bakši sa siedmaci oboznámili s technologickým procesom čistenia odpadových vôd. Následne spracúvali reportáž a vyrobili model fungovania ČOV.

         

     Znižovanie spotreby vody

     V rámci napĺňania prvého cieľa sme zaviedli pravidelnú týždennú kontrolu kvapkajúcich kohútikov a pretekajúcich splachovačov členmi ekohliadky a hlásenie prípadných nedostatkov pánovi školníkovi, ktorý ich odstráni. Na viaceré vodovodné batérie sme nainštalovali perlátory, ktoré vedia usporiť 20 - 30 % vody. Chystáme sa ešte doplniť duálne splachovanie na toaletách na zmenšenie objemu splachovanej vody. Vyrobili sme tabuľky upozorňujúce na potrebu šetrenia vody a umiestnili ich do všetkých tried a toaliet. Na infopaneli Zelenej školy pravidelne informujeme o mesačnej spotrebe vody v škole. V areáli školy sme zaviedli zachytávanie dažďovej vody zo strechy a jej používanie na polievanie školskej záhrady a skleníka. Zatiaľ máme jednu 100 litrovú nádrž na vodu, a radi by sme získali ešte aspoň jednu.  

           

     VODA

     Znova začíname...

     V školskom roku 2021/2022 sa naša škola po ročnej prestávke (z dôvodu obmedzení súvisiacich s pandémiou COVIDu) opäť zapojila do celosvetového ekoprogramu Zelená škola. Pre nové dvojročné certifikačné obdobie sme si zvolili v súčasnosti veľmi aktuálnu tému VODA. Uvedomujeme si, že značné sucho, ktorým trpí krajina, je dôsledkom ľudských aktivít. Preto by sme radi preskúmali a prehodnotili naše vplyvy a aspoň svojou troškou prispeli k pozitívnej zmene. Tiež dúfame, že sa nám podarí inšpirovať ďalších, ktorí sa pridajú.

     Zanietení členovia záujmových útvarov Zelená škola a Green school najskôr uskutočnili environmentálny audit školy, pri ktorom zistili silné a slabé stránky školy vo vzťahu k téme voda. Následne vypracovali environmentálny akčný plán obsahujúci ciele, aktivity, zodpovedné osoby, termíny a ukazovatele úspešnosti. Teraz sa postupne púšťame do jednotlivých úloh, pričom priebežne monitorujeme ich plnenie.

     Stanovili sme si tri ciele:

     1. znížiť spotrebu vody v priestoroch školy a v školskom areáli aspoň o 5 % do konca apríla 2023,

     2. realizáciou troch opatrení napomôcť zlepšeniu čistoty vôd v širšom okolí školy do konca apríla 2023,

     3. uskutočniť aspoň štyri aktivity environmentálnej výchovy zamerané na získanie a prehĺbenie vedomostí a pozitívnych postojov širšej školskej komunity v oblasti vody do konca apríla 2023.

      

     PO PRÁZDNINÁCH 2...

     Motýlí a včelí záhon, hmyzí domček

     Po návrate do škôl v septembri sme zistili, že v jari osadený hmyzí domček „na stračej nôžke“ ostal neobývaný. Rozmýšľali sme prečo a uvedomili sme si, že hmyz tu asi nemal dostatok potravy, domček nenašiel alebo mu nevyhovoval. Preto sme sa rozhodli vysadiť v jeho okolí kvetinový záhon, ktorý priláka včely, motýle a iné druhy hmyzu a pristaviť ešte ďalší hmyzí domček so širšou škálou otvorov z rôznych materiálov. Pani učiteľky Hrehová a Kaľavská priniesli zo svojich záhrad perovskie, gaury, echinacey, rudbekie, kokardy a agastache. O vytvorenie záhonu sa už potom ochotne pričinili žiaci 7.b. Pri stavbe hmyzieho domčeka sa zas nadšene realizovali žiaci 6.a, ktorí vytvorili aj informačné kartičky, aby sme poznali užitočné druhy hmyzu v záhrade. So svojou triednou pani učiteľkou tiež obnovili úkryt z konárov a lístia pre ježka a vysadili fajrušky do hrantíkov na okná. Ďakujeme.

       

         

         

      

     Skleník

                                  

      

     VYUČOVANIE V ČASOCH KORONY ;-)

     Zlepšenie situácie okolo koronavírusu umožnilo v júni návrat piatakov do škôl. My sme sa rozhodli nahradiť školské lavice za školský dvor a využiť spoločne vybudované prvky školskej záhrady ako učebné pomôcky. Vďaka bylinkovej špirále a brožúrke Kúzlo našich byliniek sme spoznávali liečivé rastliny a ich účinky na zdravie človeka, pričom sme ich mohli aj ovoniavať a ochutnávať. Chôdza bosými nohami po pocitovom chodníku nám zase pripomenula význam jedného zo zmyslov - hmatu a pôsobenie rôznych prírodných materiálov (ako jemný piesok, drsný štrk, veľké oblé kamene, drevené hobliny, hladké gaštany a mäkučký mach) premasírovalo naše chodidlá.

         

        

         

       

      

     ENVIRODIVADIELKO

     Jedným z nápadov ako šíriť myšlienky o význame zelene a úlohe živočíchov v prírode bolo nacvičenie a hra environmentálneho divadielka pre mladších žiakov 1. stupňa a deti materskej školy. Žiaci z kolégia oslovili svojich kamarátov s dramatickým talentom a zostavili nadšený herecký súbor. Najprv si vybrali spomedzi viacerých možností divadelnú hru s názvom Rybník na okraji lesa od pána Andreja Opáleného. Pani učiteľka Hrehová ho formou e-mailu požiadala o súhlas hru naštudovať a zahrať, s radosťou privolil. Potom žiaci začali s vytváraním kostýmov, pokračovali učením sa textov a skúšaním. Nanešťastie ich aktivity zastavil neželaný koronavírus. Napriek tomu veríme, že sa k tejto hre budú môcť čoskoro vrátiť a potešia ňou seba i svojich divákov.

       

      

      

     AKO TO VIDÍME MY... EKOKÓDEX

     Poznávame prírodu. Chránime všetko živé. Sadíme zeleň a staráme sa o ňu. Staviame úkryty pre živočíchy. Čistíme naše okolie.

     Spoločne sme vytvorili vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre všetkých nás, ktorí navštevujeme školu.

     O ich umelecké znázornenie sa pokúsili viacerí žiaci, ktorí svoje práce odovzdali do súťaže Ako to vidíme my vyhlásenej v januári Kolégiom Zelenej školy. Hlasovaním sme spomedzi nich vybrali víťazný návrh, ktorého autorom je Samuel Vasilišin, žiak I.C triedy. Srdečne blahoželáme. 

       

      

     VYVÝŠENÝ ZÁHON - KOMPOSTÉR

     Pod vedením pána učiteľa Jurka postavili zruční žiaci na hodinách techniky a v záujmovom krúžku aj takýto pekný vyvýšený záhon - kompostér.

        

      

     TVORBA ÚKRYTOV PRE ŽIVOČÍCHY

     Nezabudli sme ani na živočíchy. Spolu s družinármi sme vytvorili kamenný úkryt pre jašterice a skrýšu z konárov a lístia pre ježkov či iné menšie stavovce. Pán učiteľ Jurko zároveň so žiakmi z krúžku pracuje na tvorbe hmyzích domčekov a ďalších príbytkov.

      

     BUDOVANIE POCITOVÉHO CHODNÍKA

     V októbri sme sa dali opäť do práce a vybudovali pocitový či hmatový chodník, ktorý dáva možnosť vyskúšať si na vlastnej koži pocit, keď kráčame bosí po rôznych prírodných materiáloch ako kamene štrk, piesok, drevo, mach, šišky a gaštany. V tomto prípade srdečne ďakujeme našim sponzorom, rodine Hrešovcov za tehly a pánovi Sabanošovi z Tribe Medzianky za piesok.

      

          

       

      

     MOTÝLÍ ZÁHON

     Pekné babie leto umožnilo dievčatám z 8.b doplniť starší záhon pod oknami rastlinami, ktoré obľubujú motýle a iný hmyz. Vysadili gaury, echinacey a kokardy.

         

      

     VÝSADBA VRESOV

     S nástupom chladnejšieho počasia sme sa rozhodli nahradiť letničky v hrantíkoch odolnými vresmi. Radi sme prijali ponuku OZ Svatobor na finančný príspevok na výsadbu rastlín, za čo mu srdečne ďakujeme. Tím Zelenej školy tohto roku doplnili nadšení a šikovní piataci, ktorí sa s veľkou chuťou pustili do práce. Z hrantíkov povyťahovali letničky, odniesli ich na kompostovisko, zmiešali pôvodný substrát s rašelinou, zasadili vresy, poliali ich, očistili hrantíky a tešili sa z nádherného výsledku.

          

      

     SPOZNÁVANIE ZELENINY s pánom Makáňom

     Dňa 19.9.2019 na 3. vyučovacej hodine nás v škole navštívil ujo Makáň. Ukázal nám – žiakom nultého ročníka a triedy 1.D, koľko rôznej zeleniny existuje a čo všetko pestuje. Priniesol nám zeleninu rôznych farieb a tvarov. Spoznali sme koreňovú zeleninu ako je mrkva, petržlen, cibuľa a cvikla. Predstavil nám plodovú zeleninu, z ktorej zbierame a jeme plody – papriku, paradajku, tekvicu, cuketu a patizón, dokonca aj fenikel, ale aj listovú zeleninu, z ktorej konzumujeme listy – kapustu bielu a červenú a čínsku kapustu. Veľmi sme sa tomu potešili. Zopakovali sme si nielen farby, ale k tomu sme niečo nové videli, spoznali a naučili sa.

                                                                                                                             žiaci a p. učiteľka Lucia Mariňáková

                                

      

     PO PRÁZDNINÁCH...

     V septembri sme sa po dvojmesačných prázdninách oddýchnutí vrátli nielen do školských lavíc, ale aj k rozbehnutým aktivitám Zelenej školy. Potešil nás pohľad na zazelenané mladé stromčeky, rozrastené liečivé bylinky a koreniny v špirále a krásne kvitnúce letničky na oknách, ktoré si na čas leta ochotne "adoptovali" niektorí učitelia. Hneď sme využili pekné počasie a urobili si hodinu biológie v záhrade, kde sme s radosťou poznávali, ovoniavali, ochutnávali dopestované bylinky a zbierali ich na čaj. V rámci projektového vyučovania šiestaci pátrali po živote v okolí ľudských sídel, poznávali okrasné a úžitkové rastliny, domáce a hospodárske zvieratá, užitočný hmyz i škodce a mnoho iného. Všetkých nás zaujal projekt Samuela Saraku, Jozefa Fábera a Janka Baloga o nenahraditeľných včelách s názornou ukážkou včelárskeho náčinia.

                  

      

     BUDOVANIE BYLINKOVEJ ŠPIRÁLY

     Po upršanom máji sa nám nakoniec v júni podarilo vybudovať a vysadiť bylinkovú špirálu. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom, učiteľom, učiteľkám, asistentkám a tiež sponzorom, ktorí nám darovali tehly (rod. Mihalčinová), piesok (firma Tribe Medzianky) a štrk (Firma Zeocem Bystré). Výsledok, myslíme, stojí za to a už sa tešíme, keď sa bylinky rozrastú a ponúknu svoju vôňu, chuť a liečivú silu.

                    

      

     DEŇ ZEME

     V mesiaci apríl sme oslavovali Medzinárodný deň Zeme. Keďže sme sa rozhodli aktívne prispieť k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu v našom meste,  žiaci 4. – 9. ročníka spolu so svojimi pedagógmi počas dvoch vyučovacích hodín zbierali odpadky a pomohli odstrániť aj niekoľko čiernych skládok v rôznych lokalitách Hanušoviec.

                                

     Neskôr si deväť žiačok našej školy pri rovnakej príležitosti vyskúšalo čaro i nástrahy rovesníckeho vzdelávania, keď v spolupráci s Krajským múzeom a Regionálnym centrom ochrany prírody realizovali zážitkové učenie (hry, kvízy) v Archeoparku pre žiakov materských a základných škôl na tému Chráňme naše druhy.

          

      

     SADENIE STROMOV

     Na prelome mesiacov marec a apríl sme sa pustili do sadenia stromov na školskom dvore. Najskôr sme doplnili náš ovocný kútik, v ktorom rastú jablone a hrušky, o tri slivky mirabelky a neďaleko parkoviska sme umiestnili dve okrasné a zároveň medonosné paulownie. Neskôr sme v spolupráci s lesníkom a otcom dvoch našich žiačok p. Slavomírom Hrešom vysadili najmä popri plote vedľa ihriska pôvodné druhy listnatých drevín: lipy, jasene, javory, hraby, brest, dub, buk a tiež jedle. Týmto mu srdečne ďakujeme za jeho angažovanosť a odbornú pomoc. Veríme, že sa novým stromom bude dariť, skrášlia a ozdravia naše prostredie a poslúžia aj pri vzdelávaní.

      

                                                

      

      

     PESTOVANIE SEZÓNNEJ ZELENINY

     O využitie skutočného skleníka v areáli školy sa v marci postarali žiaci 6. a 7. ročníka pod vedením pedagógov vyučujúcich techniku, p. učiteľa Čebru a p. učiteľa Jurka. Vysiali tu semená reďkovky, petržlenu, šalátu a zasadili jarnú cibuľku. Rovnaké druhy sezónnej zeleniny sa rozhodli pestovať aj priamo na školskom pozemku, aby mohli porovnať vplyv rôznych podmienok na rast a vývin rastlín.

       

      

     VYSIEVANIE A VYSÁDZANIE LETNIČIEK

     Vo februári sme vysievali letničky (aksamietnice, lobelky, šalvie a astry) pre neskoršiu výsadbu do kvetináčov, ktoré skrášlia okná jednotlivých tried. Na pár mesiacov sa tak náš „dreveňák“ premenil na akýsi skleník, ktorý pútal pozornosť okoloidúcich. Vďaka dobrým podmienkam a starostlivosti (polievanie, rozsádzanie) letničky v priebehu troch mesiacov pekne narástli, takže sme ich mohli začiatkom mája vysádzať do hrantíkov. Ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ a OZ Hanušáčik za finančné príspevky na nákup potrebného materiálu (kvetináčov, substrátu, semien).

      

                                         

           

      

       

     STROMY NAŠIMI OČAMI

     Kolégium Zelenej školy vyhlásilo pri príležitosti dňa stromov (20.10.) súťaž a zámer vytvoriť výstavu Stromy našimi očami,    s cieľom osláviť ich krásu a nenahraditeľnú úlohu v prírode. Zapojilo sa do nej takmer 60 žiakov s nádhernými prácami v troch kategóriách: fotografickej, výtvarnej a literárnej. Pre veľký záujem o kategóriu B sme poprosili výtvarníčku, p. učiteľku Václavkovú, aby spomedzi odovzdaných malieb a kresieb vybrala tie, ktoré postúpia do 2. kola. Z vystavených prác si potom žiaci a zamestnanci školy hlasovaním vybrali tri najkrajšie fotografie, tri maľby a tri básne. Ich autormi sú:

      

     kategória A)   FOTOGRAFICKÁ

     1. miesto – Ivan Škorpil, 6.a

     2. miesto – Barbora Duždová, 9.a

     3. miesto – Jozef Horvát, 7.c

     kategória B)   VÝTVARNÁ

     1. miesto – Lenka Schubertová, 3.c

     2. miesto – Bianka Vargová, 4.c

     3. miesto – Terézia Anna Semanová, 3.a

     kategória C)   LITERÁRNA

     1. miesto – Martina Kaňuchová, 4.b

     2. miesto – Beáta Drobná a Zoja Václavková, 4.c

     3. miesto – Daniel Bratko, 6.b

      

     Víťazom srdečne blahoželáme.

     Zároveň ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a prajeme im veľa ďalších tvorivých nápadov.

     Poďakovanie patrí aj žiačkam 5.a, Bibke Džurmanovej a Sabínke Sabovej, za pomoc pri inštalovaní výstavy a zrátavaní odovzdaných hlasov.

      

     Fotografie z výstavy, víťazné práce a ich autorov si môžete pozrieť v galérii nižšie.

      

     Katarína Hrehová, koordinátorka Zelenej školy

      

                                         

      

     EXKURZIA V EKOCENTRE SOSNA

     Dňa 15.10.2018 sme sa zúčastnili exkurzie v Ekocentre Sosna v Družstevnej pri Hornáde, kde sme pozorovali ekologický prístup k životu mimo našej školy. Spoznali sme ekologické stavby a prírodnú záhradu plnú inšpirácií a zaujímavých prvkov. Keďže v najbližších dvoch rokoch sa budeme v programe Zelená škola venovať hlavne téme Zeleň a ochrana prírody, inšpirovať sme sa mohli napr. jazierkom hlbokým až 2,7 metra, bylinkovou záhradou s mätou, medovkou, šalviou, echinaceou a ďalšími liečivými bylinkami, solárnou sušičkou na huby, zeleninu a ovocie, či solárnym ohrievačom vody. Zaujal nás aj dom postavený z prírodných materiálov so zelenou strechou, ale najpríjemnejšie sme sa cítili v Hobiťom dome, rozprávkovej stavbe z recyklovaných materiálov a hliny, kde bola príjemná  atmosféra, pretože je postavený do oválneho tvaru. Pracovníci občianskeho združenia boli milí. Srdečne nás privítali, počas prehliadky nám kládli zaujímavé, aj keď niekedy dosť ťažké otázky a radi odpovedali na tie naše. V závere exkurzie sme hrabali lístie, z ktorého sme mali vytvoriť obrázok. Vybrali sme si slovo JESEŇ. Nakoniec sme dostali odznaky s logom ekocentra a zabudnuté, už nepíšuce perá, ktoré zachránime pred vyhodením tým, že si do nich kúpime tuhu. Ďakujeme.

     Natália Juhasová a Emma Ondečková, žiačky 7.b