Novinky

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Ekostopa Ekologicko - turistické
Florbalový krúžok 1. stupeň Rozvoj pohybových schopností, zručností.
Florbalový krúžok 2. stupeň Rozvoj pohybových schopností, zručností, kalokagatia, fair play
Futbalový krúžok 2. stupeň Rozvoj pohybových schopností, zručností.
Futbalový krúžok pre 1. stupeň Rozvoj pohybových schopností, zručností.
Green fingers Tvorivo - ekologicko - anglický
Karate Bojové umenie a zvyšovanie telesnej zdatnosti
Krúžok SLJ Prehlbovanie vedomostí, dramatická výchova.
Krúžok voľnočasových aktivít Šport, kultúra, turistika.
Loptové hry Rozvoj pohybových schopností, zručností.
Loptové hry 1. st.
Matematika netradične Matematika v praxi
Mladý slovenčinár Prehlbovanie vedomostí
Pohybové hry Rozvoj pohybových schopností, zručností.
Praktické využitie voľného času Športovo-turistické aktivity
Spevácko - tanečný krúžok 1. stupeň Rómska kultúra, tradície a zvyky
Spevácko - tanečný krúžok 2. stupeň Rómska kultúra, tradície a zvyky
Šachový krúžok Rozvíja logické myslenie, cvičí pamäť.
ŠKD ráno
Technický krúžok Rozvoj zručností a znalostí.
Turistický krúžok Spoznávanie Slanských vrchov a okolia
Voľnočasové aktivity
Všetkovedko Kultúra, turistika, šport,

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria