Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 215359 farby maliarske 237,61 s DPH 2021145 29.12.2021 RENOJAVA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 29.12.2021
Objednávka 2021145 maliarske potreby 238,00 s DPH 28.12.2021 RENOVAJA s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 20211212 kancelárske potreby 403,69 s DPH 2021144 28.12.2021 Knašinská emília Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 28.12.2021
Objednávka 2021144 kancelárske potreby 403,69 s DPH 28.12.2021 Knašinská emília Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 2103305 regály+stoličky panvica 1 298,88 s DPH 2021143 28.12.2021 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 28.12.2021
Faktúra 20210241 materiál údržbarsky 64,17 s DPH 28.12.2021 KOVTEX s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 28.12.2021
Faktúra 1007748703 telefonné hovory 24,58 s DPH 28.12.2021 Slovak telekom a.s. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 28.12.2021
Faktúra 502104998 časopis RAABe 74,45 s DPH 27.12.2021 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.12.2021
Faktúra 202124853 časopis RAABe 43,96 s DPH 27.12.2021 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.12.2021
Faktúra 20211210 nákup školských potrieb 291,00 s DPH 2021142 27.12.2021 Knašinská emília Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.12.2021
Faktúra 210845 nákup antigenových testov 1 345,00 s DPH 2021141 27.12.2021 STAVMONTA Slovakia sr..o Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.12.2021
Objednávka 2021143 regály+ stoličky panvica 1 298,88 s DPH 23.12.2021 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Objednávka 2021142 nákup školských potrieb 291,00 s DPH 23.12.2021 Knašinská emília Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy
Faktúra 10210077 revízia elektrikých rozvodov 1 800,00 s DPH 2021139 22.12.2021 VTZ Control s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 22.12.2021
Faktúra 20210044 výroba nábytku 1 500,00 s DPH 2021136 22.12.2021 SAFAL s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 27.12.2021
Faktúra 122021 maliarske práce 1 200,00 s DPH 2021137 22.12.2021 Palenčík Peter Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 22.12.2021
Faktúra 10210078 monmtáž elektroinštalácie 3 775,20 s DPH 2021138 22.12.2021 VTZ Control s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 22.12.2021
Faktúra 2021170 rekonštrukcia elektrického rozvádzača 4 725,20 s DPH 2021140 22.12.2021 Kočiško Jozef Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 22.12.2021
Faktúra 2021267 revízie elektrických ručných náradí a výpočtovej techniky 1 200,00 s DPH 21.12.2021 Kočiško Jozef Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 21.12.2021
Faktúra 7214875 kuchynský odpad 144,00 s DPH 21.12.2021 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou RNDr. Natália Verčimáková riaditeľka školy 21.12.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1666