Profil školy História školy

O škole

Profil školy

Základná škola Hanušovce nad Topľou patrí k jednej z najväčších škôl vo vranovskom okrese. V súčasnosti navštevuje tunajšiu základnú školu 580 žiakov / 17 integrovaných žiakov/. V škole  vyučuje 37 pedagógov, 8 vyučujúcich náboženstva, 7 asistentov v  13 triedach  0. až 4. ročníka a na  druhom  stupni  v 15  triedach. Škola ja zameraná hlavne na výučbu cudzích jazykov a regionálnu výchovu.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria