• Ďakujeme naším obchodným partnerom, sponzorom a podporovateľom za sponzorstvo na školskom plese 6.2.2016

    • Interaktívna škola a PcProfi, s.r.o., Ing. Peter Krafčík, Prešov
     RUBÍN, Zuzana Straková,  Hanušovce n. T.
     Ing. Marek Hurný, Soľ 369
     Riaditeľ školy, Mgr. Miroslav Petrov
     Hotel Magura, Ždiar
     REPROS, Prešov 
     Divadlo Jonáša Záborského, Mgr. Ján Hanzo, Prešov
     Ille s.r.o., Trenčianska Teplá
     KOVTEX s.r.o., p. Langová, Hanušovce  n. T.
     Oriflame, Ľudmila Bobotová, Hanušovce n. T.
     DMJ market,s.r.o., Varnov n. T.
     Tatiana Dvorská, Hanušovce n. T.
     Oriflame, Erika Dvorská, Hanušovce n. T.
     Tlačiarne  J +K s.r.o., Nemšová
     OcÚ Remeniny
     OcÚ Petrovce
     BID Best, Nováky
     MARKO ,Mikula Martin, Giraltovce  
     AG- FOODS a.s., Pezinok
     OcÚ Babie
     OcÚ Pavlovce 
     Lacný tovar, Bakaľar Slavomír, Hanušovce n. T.
     HnT, Ferko Martin, Hanušovce n. T.
     OcÚ Ďurďoš
     Ing. Velebír  Tomáš, Hanušovce n. T.
     OFFER, Ing. Rudolf Mudrík, Turzovka
     Penzíón OPAL, Zamutov
      Kvety Orchidea,  p. Džomeková,  Hanušovce n. T.
     MARCODIA, Ing. Miroslav Jaršinský
     AG- FOODS a.s., Pezinok
     Juliart ,Júlia Lukáčová, Hanušovce  n. T.
     APL Plus s. r. o., Prešov
     Ďorďovič Ján, Zamutov
     Vancáková Anna, Soľ
     EUROGASTROP s.r.o., Prešov
     BID Best, Nováky
     FRAPE Caterinng, Trnava
     STAMP, Sergej Trudič, Prešov
     EPB, Pavelica Branko, Vranov  n. T.
     Firma HaDac, Reštaurácia Topľa, Hanušovce  n. T.
     Hricko  Stanislav, Hanušovce  n. T.
     OcU Vlača
     OFFER, Ing. Rudolf Mudrík, Turzovka

     Ľudová hudba Verbunk, Andrijko Daniel

     RAJO a.s., Bratislava