• * * *

    • Čokoľvek, čo ťa trápi je fajn niekomu povedať. Povedz to zodpovednej osobe, ktorej dôveruješ. Ak sa problém nevyrieši k tvojej spokojnosti, nevzdávaj to a hľadaj pomoc ďalej.

      

     Mgr. Martin Štofan  - výchovný poradca na škole

     e-mail: stofanm@zshanusovce.sk 

     telefón: 0910 756 321

     Mgr. Anna Čušková - sociálna pedagogička na škole

     e-mail: annacuskova@zshanusovce.sk

      

     Školská schránka dôvery:

                 

     Linka detskej dôvery 0907 401 749

     od 8:00 do 20:00 anonymne a bezplatne

      

     Linka detskej istoty - 116 111  

     anonymne a bezplatne 24 hodín denne                                        

      

     linky pomoci:

      

     a. Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov

     b. linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci

     c. internetové linky dôvery https://ipcko.sk,

                                                      https://www.stalosato.sk/

                                                      http://nenormalne.sk/

     d. linka detskej istoty http://www.ldi.sk

     e. online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa

     nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk.

     f. psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/

      

     Násilie je:

     1. Keď ťa niekto bije, fackuje ,kope, škrtí alebo inak spôsobuje fyzickú bolesť.
     2. Keď ťa niekto zosmiešňuje, uráža, šikanuje, vyhráža sa ti (aj prostredníctvom internetu).
     3. Keď sa ťa niekto dotýka na intímnych miestach bez tvojho súhlasu, núti ťa tie miesta odhaľovať a nahrávať si ťa a fotiť, núti ťa, aby si robil/la to isté jemu.
     4. Keď trpíš hladom, dospelí neprejavujú o teba záujem, ignorujú ťa, nechávajú ťa často samého/samú bez dozoru.
     5. Keď musíš ťažko a bolestivo pracovať.
     6. Keď ťa niekto proti tvojej vôli a bez vedomia tvojich rodičov núti zdržiavať sa na nejakom mieste.
     7. Keď ťa niekto núti piť alkohol, fajčiť cigarety, užívať drogy, nabáda ku krádeži alebo páchaniu inej trestnej činnosti.
     8. Keď máš strach, pretože niekto z tvojich blízkych je obeťou násilia.

      

      

      

     Násilie nie je:

     1. Plnenie školských povinností (napríklad chodenie do školy, príprava na vyučovanie, písanie domácich úloh).
     2. Keď ťa v škole pokarhajú za nevhodné správanie.
     3. Pomáhanie doma, dodržiavanie stanovených pravidiel. Práca ktorú  v domácnosti vykonávaš nesmie ohrozovať tvoje zdravie, znemožňovať ti plnenie školských povinností.
     4. Keď ťa rodičia alebo iní dospelí, ktorí sa o teba starajú, potrestajú za nevhodné správanie, nedodržiavanie stanovených pravidiel, neplnenie  školských povinností.
     5. Vyšetrenie u lekára aj keď je niekedy bolestivé, rodičia alebo iní dospelí, ktorí sa o teba starajú ťa nútia robiť veci, ktoré sú pre tvoje zdravie prospešné.
     6. Keď nedostaneš nejakú hračku alebo niečo, čo veľmi chceš. Neznamená to ani, že rodičia alebo iní dospelí, ktorí sa o teba starajú, ťa nemajú radi. Niekedy je však potrebné šetriť peniaze.