Zelená škola

BUDOVANIE POCITOVÉHO CHODNÍKA

V októbri sme sa dali opäť do práce a vybudovali pocitový či hmatový chodník, ktorý dáva možnosť vyskúšať si na vlastnej koži pocit, keď kráčame bosí po rôznych prírodných materiáloch ako kamene štrk, piesok, drevo, mach, šišky a gaštany. V tomto prípade srdečne ďakujeme našim sponzorom, rodine Hrešovcov za tehly a pánovi Sabanošovi z Tribe Medzianky za piesok.

          

 

Tvorba úkrytov pre drobné živočíchy

Nezabudli sme ani na živočíchy. Spolu s družinármi sme vytvorili kamenný úkryt pre jašterice a skrýšu z konárov a lístia pre ježkov či iné menšie stavovce. Pán učiteľ Jurko zároveň so žiakmi z krúžku pracuje na tvorbe hmyzích domčekov a ďalších príbytkov.

 

VÝSADBA VRESOV

S nástupom chladnejšieho počasia sme sa rozhodli nahradiť letničky v hrantíkoch odolnými vresmi. Radi sme prijali ponuku OZ Svatobor na finančný príspevok na výsadbu rastlín, za čo mu srdečne ďakujeme. Tím Zelenej školy tohto roku doplnili nadšení a šikovní piataci, ktorí sa s veľkou chuťou pustili do práce. Z hrantíkov povyťahovali letničky, odniesli ich na kompostovisko, zmiešali pôvodný substrát s rašelinou, zasadili vresy, poliali ich, očistili hrantíky a tešili sa z nádherného výsledku.

   

 

PO PRÁZDNINÁCH...

V septembri sme sa po dvojmesačných prázdninách oddýchnutí vrátli nielen do školských lavíc, ale aj k rozbehnutým aktivitám Zelenej školy. Potešil nás pohľad na zazelenané mladé stromčeky, rozrastené liečivé bylinky a koreniny v špirále a krásne kvitnúce letničky na oknách, ktoré si na čas leta ochotne "adoptovali" niektorí učitelia. Hneď sme využili pekné počasie a urobili si hodinu biológie v záhrade, kde sme s radosťou poznávali, ovoniavali, ochutnávali dopestované bylinky a zbierali ich na čaj. V rámci projektového vyučovania šiestaci pátrali po živote v okolí ľudských sídel, poznávali okrasné a úžitkové rastliny, domáce a hospodárske zvieratá, užitočný hmyz i škodce a mnoho iného. Všetkých nás zaujal projekt Samuela Saraku, Jozefa Fábera a Janka Baloga o nenahraditeľných včelách s názornou ukážkou včelárskeho náčinia.

           

 

BUDOVANIE BYLINKOVEJ ŠPIRÁLY

Po upršanom máji sa nám nakoniec v júni podarilo vybudovať a vysadiť bylinkovú špirálu. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom, učiteľom, učiteľkám, asistentkám a tiež sponzorom, ktorí nám darovali tehly (rod. Mihalčinová), piesok (firma Tribe Medzianky) a štrk (Firma Zeocem Bystré). Výsledok, myslíme, stojí za to a už sa tešíme, keď sa bylinky rozrastú a ponúknu svoju vôňu, chuť a liečivú silu.

                  

DEŇ ZEME

V mesiaci apríl sme oslavovali Medzinárodný deň Zeme. Keďže sme sa rozhodli aktívne prispieť k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu v našom meste,  žiaci 4. – 9. ročníka spolu so svojimi pedagógmi počas dvoch vyučovacích hodín zbierali odpadky a pomohli odstrániť aj niekoľko čiernych skládok v rôznych lokalitách Hanušoviec.

                       

Neskôr si deväť žiačok našej školy pri rovnakej príležitosti vyskúšalo čaro i nástrahy rovesníckeho vzdelávania, keď v spolupráci s Krajským múzeom a Regionálnym centrom ochrany prírody realizovali zážitkové učenie (hry, kvízy) v Archeoparku pre žiakov materských a základných škôl na tému Chráňme naše druhy.

     

 

SADENIE STROMOV

Na prelome mesiacov marec a apríl sme sa pustili do sadenia stromov na školskom dvore. Najskôr sme doplnili náš ovocný kútik, v ktorom rastú jablone a hrušky, o tri slivky mirabelky a neďaleko parkoviska sme umiestnili dve okrasné a zároveň medonosné paulownie. Neskôr sme v spolupráci s lesníkom a otcom dvoch našich žiačok p. Slavomírom Hrešom vysadili najmä popri plote vedľa ihriska pôvodné druhy listnatých drevín: lipy, jasene, javory, hraby, brest, dub, buk a tiež jedle. Týmto mu srdečne ďakujeme za jeho angažovanosť a odbornú pomoc. Veríme, že sa novým stromom bude dariť, skrášlia a ozdravia naše prostredie a poslúžia aj pri vzdelávaní.

 

                                     

 

PESTOVANIE SEZÓNNEJ ZELENINY

O využitie skutočného skleníka v areáli školy sa v marci postarali žiaci 6. a 7. ročníka pod vedením pedagógov vyučujúcich techniku, p. učiteľa Čebru a p. učiteľa Jurka. Vysiali tu semená reďkovky, petržlenu, šalátu a zasadili jarnú cibuľku. Rovnaké druhy sezónnej zeleniny sa rozhodli pestovať aj priamo na školskom pozemku, aby mohli porovnať vplyv rôznych podmienok na rast a vývin rastlín.

  

 

VYSIEVANIE A VYSÁDZANIE LETNIČIEK

Vo februári sme vysievali letničky (aksamietnice, lobelky, šalvie a astry) pre neskoršiu výsadbu do kvetináčov, ktoré skrášlia okná jednotlivých tried. Na pár mesiacov sa tak náš „dreveňák“ premenil na akýsi skleník, ktorý pútal pozornosť okoloidúcich. Vďaka dobrým podmienkam a starostlivosti (polievanie, rozsádzanie) letničky v priebehu troch mesiacov pekne narástli, takže sme ich mohli začiatkom mája vysádzať do hrantíkov. Ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ a OZ Hanušáčik za finančné príspevky na nákup potrebného materiálu (kvetináčov, substrátu, semien).

 

                                                        

      

 

  

STROMY NAŠIMI OČAMI

Kolégium Zelenej školy vyhlásilo pri príležitosti dňa stromov (20.10.) súťaž a zámer vytvoriť výstavu Stromy našimi očami,    s cieľom osláviť ich krásu a nenahraditeľnú úlohu v prírode. Zapojilo sa do nej takmer 60 žiakov s nádhernými prácami v troch kategóriách: fotografickej, výtvarnej a literárnej. Pre veľký záujem o kategóriu B sme poprosili výtvarníčku, p. učiteľku Václavkovú, aby spomedzi odovzdaných malieb a kresieb vybrala tie, ktoré postúpia do 2. kola. Z vystavených prác si potom žiaci a zamestnanci školy hlasovaním vybrali tri najkrajšie fotografie, tri maľby a tri básne. Ich autormi sú:

 

kategória A)   FOTOGRAFICKÁ

1. miesto – Ivan Škorpil, 6.a

2. miesto – Barbora Duždová, 9.a

3. miesto – Jozef Horvát, 7.c

kategória B)   VÝTVARNÁ

1. miesto – Lenka Schubertová, 3.c

2. miesto – Bianka Vargová, 4.c

3. miesto – Terézia Anna Semanová, 3.a

kategória C)   LITERÁRNA

1. miesto – Martina Kaňuchová, 4.b

2. miesto – Beáta Drobná a Zoja Václavková, 4.c

3. miesto – Daniel Bratko, 6.b

 

Víťazom srdečne blahoželáme.

Zároveň ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a prajeme im veľa ďalších tvorivých nápadov.

Poďakovanie patrí aj žiačkam 5.a, Bibke Džurmanovej a Sabínke Sabovej, za pomoc pri inštalovaní výstavy a zrátavaní odovzdaných hlasov.

 

Fotografie z výstavy, víťazné práce a ich autorov si môžete pozrieť v galérii nižšie.

 

Katarína Hrehová, koordinátorka Zelenej školy

 

                                 

 

Exkurzia v ekocentre Sosna

Dňa 15.10.2018 sme sa zúčastnili exkurzie v Ekocentre Sosna v Družstevnej pri Hornáde, kde sme pozorovali ekologický prístup k životu mimo našej školy. Spoznali sme ekologické stavby a prírodnú záhradu plnú inšpirácií a zaujímavých prvkov. Keďže v najbližších dvoch rokoch sa budeme v programe Zelená škola venovať hlavne téme Zeleň a ochrana prírody, inšpirovať sme sa mohli napr. jazierkom hlbokým až 2,7 metra, bylinkovou záhradou s mätou, medovkou, šalviou, echinaceou a ďalšími liečivými bylinkami, solárnou sušičkou na huby, zeleninu a ovocie, či solárnym ohrievačom vody. Zaujal nás aj dom postavený z prírodných materiálov so zelenou strechou, ale najpríjemnejšie sme sa cítili v Hobiťom dome, rozprávkovej stavbe z recyklovaných materiálov a hliny, kde bola príjemná  atmosféra, pretože je postavený do oválneho tvaru. Pracovníci občianskeho združenia boli milí. Srdečne nás privítali, počas prehliadky nám kládli zaujímavé, aj keď niekedy dosť ťažké otázky a radi odpovedali na tie naše. V závere exkurzie sme hrabali lístie, z ktorého sme mali vytvoriť obrázok. Vybrali sme si slovo JESEŇ. Nakoniec sme dostali odznaky s logom ekocentra a zabudnuté, už nepíšuce perá, ktoré zachránime pred vyhodením tým, že si do nich kúpime tuhu. Ďakujeme.

Natália Juhasová a Emma Ondečková, žiačky 7.b

                       

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria