Výchovný poradca

Informácie k prijímaniu uchádzačov na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020

 

Harmonogram na školský rok 2019/2020

Počas mimoriadnej situácie platí: 

 

Podrobnejšie informácie nájdete tuhttps://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

 

Nasledovné platilo do obdobia mimoriadnej situácie:

 

SŠ tal.

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích

skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych

schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej

podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia

aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 1.2.2020

ZZ

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory,

ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 20.2.2020

Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú

overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2020

SŠ tal.

Talentové skúšky.

15.3. - 30.4.2020

Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá

v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto

kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 31.3.2020

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

1.4.2020 a 2.4.2020

ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné

študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie

špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

do 10.4.2020

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

15.4.2020 a 16.4.2020

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 20.4.2020

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

11.5.2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

14.5.2020

Zverejní konanie druhého kola prijímacích skúšok

do 6.6.2020

2. kolo prijímacích skúšok.

16.6.2020

 

   

Stredná škola

SŠ tal.

SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

ZZ

Zákonný zástupca žiaka

Základná škola

   


Podrobné informácie nájdete v publikácii "Ako na strednú školu", ktorú si môžete stiahnuť tu:

http://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo.html?page_id=10267

Zoznam všetkých stredných škôl na Slovensku nájdete tu:

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/ako_na_ss.pdf


Zápisný lístok

Každý žiak dostane jeden zápisný lístok na strednú školu, ktorý na protipodpis preberie od výchovného poradcu rodič.

Keď bude žiak prijatý na strednú školu, bude vyzvaný k tomu, aby sa dostavil v určitý deň na zápis so zápisným lístkom

V prípade rozhodnutia o zmene strednej školy, musí ísť zákonný zástupca osobne odhlásiť svoje dieťa z danej školy a preniesť zápisný lístok na druhú školu, na ktorú bolo jeho dieťa prijaté.

              

  Duálne vzdelávanie

 

Duálne vzdelávanie sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou vo firme, s ktorou má škola dohodnutú spoluprácu.

 

Informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania sú zverejnenej na www.potrebyovp.sk  a www.dualnysystem.sk.

 

 

   
   
   

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria