Žiacka školská rada

VÝBOR

Kristína Čabalová            predsedníčka

Lukáš Kopko                    podpredsedníčka

Matej Čurlík                      podpredsedníčka

Nina Lukáčová                 zapisovateľka

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria