Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba

Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv v centre voľného času v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ)  2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:

Mgr. Ján Molitoris

 e-mail:  zodpovednaosoba@zshanusovce.sk

 tel.:       0911 526 913

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria