Zelená škola

PO PRÁZDNINÁCH 2...

Motýlí a včelí záhon, hmyzí domček

Po návrate do škôl v septembri sme zistili, že v jari osadený hmyzí domček „na stračej nôžke“ ostal neobývaný. Rozmýšľali sme prečo a uvedomili sme si, že hmyz tu asi nemal dostatok potravy, domček nenašiel alebo mu nevyhovoval. Preto sme sa rozhodli vysadiť v jeho okolí kvetinový záhon, ktorý priláka včely, motýle a iné druhy hmyzu a pristaviť ešte ďalší hmyzí domček so širšou škálou otvorov z rôznych materiálov. Pani učiteľky Hrehová a Kaľavská priniesli zo svojich záhrad perovskie, gaury, echinacey, rudbekie, kokardy a agastache. O vytvorenie záhonu sa už potom ochotne pričinili žiaci 7.b. Pri stavbe hmyzieho domčeka sa zas nadšene realizovali žiaci 6.a, ktorí vytvorili aj informačné kartičky, aby sme poznali užitočné druhy hmyzu v záhrade. So svojou triednou pani učiteľkou tiež obnovili úkryt z konárov a lístia pre ježka a vysadili fajrušky do hrantíkov na okná. Ďakujeme.

  

     

     

 

Skleník

      

 

VYUČOVANIE V ČASOCH KORONY ;-)

Zlepšenie situácie okolo koronavírusu umožnilo v júni návrat piatakov do škôl. My sme sa rozhodli nahradiť školské lavice za školský dvor a využiť spoločne vybudované prvky školskej záhrady ako učebné pomôcky. Vďaka bylinkovej špirále a brožúrke Kúzlo našich byliniek sme spoznávali liečivé rastliny a ich účinky na zdravie človeka, pričom sme ich mohli aj ovoniavať a ochutnávať. Chôdza bosými nohami po pocitovom chodníku nám zase pripomenula význam jedného zo zmyslov - hmatu a pôsobenie rôznych prírodných materiálov (ako jemný piesok, drsný štrk, veľké oblé kamene, drevené hobliny, hladké gaštany a mäkučký mach) premasírovalo naše chodidlá.

   

   

        

  

 

ENVIRODIVADIELKO

Jedným z nápadov ako šíriť myšlienky o význame zelene a úlohe živočíchov v prírode bolo nacvičenie a hra environmentálneho divadielka pre mladších žiakov 1. stupňa a deti materskej školy. Žiaci z kolégia oslovili svojich kamarátov s dramatickým talentom a zostavili nadšený herecký súbor. Najprv si vybrali spomedzi viacerých možností divadelnú hru s názvom Rybník na okraji lesa od pána Andreja Opáleného. Pani učiteľka Hrehová ho formou e-mailu požiadala o súhlas hru naštudovať a zahrať, s radosťou privolil. Potom žiaci začali s vytváraním kostýmov, pokračovali učením sa textov a skúšaním. Nanešťastie ich aktivity zastavil neželaný koronavírus. Napriek tomu veríme, že sa k tejto hre budú môcť čoskoro vrátiť a potešia ňou seba i svojich divákov.

  

 

 

AKO TO VIDÍME MY... EKOKÓDEX

Poznávame prírodu. Chránime všetko živé. Sadíme zeleň a staráme sa o ňu. Staviame úkryty pre živočíchy. Čistíme naše okolie.

Spoločne sme vytvorili vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre všetkých nás, ktorí navštevujeme školu.

O ich umelecké znázornenie sa pokúsili viacerí žiaci, ktorí svoje práce odovzdali do súťaže Ako to vidíme my vyhlásenej v januári Kolégiom Zelenej školy. Hlasovaním sme spomedzi nich vybrali víťazný návrh, ktorého autorom je Samuel Vasilišin, žiak I.C triedy. Srdečne blahoželáme. 

  

 

VYVÝŠENÝ ZÁHON - KOMPOSTÉR

Pod vedením pána učiteľa Jurka postavili zruční žiaci na hodinách techniky a v záujmovom krúžku aj takýto pekný vyvýšený záhon - kompostér.

     

 

TVORBA ÚKRYTOV PRE ŽIVOČÍCHY

Nezabudli sme ani na živočíchy. Spolu s družinármi sme vytvorili kamenný úkryt pre jašterice a skrýšu z konárov a lístia pre ježkov či iné menšie stavovce. Pán učiteľ Jurko zároveň so žiakmi z krúžku pracuje na tvorbe hmyzích domčekov a ďalších príbytkov.

 

BUDOVANIE POCITOVÉHO CHODNÍKA

V októbri sme sa dali opäť do práce a vybudovali pocitový či hmatový chodník, ktorý dáva možnosť vyskúšať si na vlastnej koži pocit, keď kráčame bosí po rôznych prírodných materiáloch ako kamene štrk, piesok, drevo, mach, šišky a gaštany. V tomto prípade srdečne ďakujeme našim sponzorom, rodine Hrešovcov za tehly a pánovi Sabanošovi z Tribe Medzianky za piesok.

 

     

  

 

MOTÝLÍ ZÁHON

Pekné babie leto umožnilo dievčatám z 8.b doplniť starší záhon pod oknami rastlinami, ktoré obľubujú motýle a iný hmyz. Vysadili gaury, echinacey a kokardy.

 

VÝSADBA VRESOV

S nástupom chladnejšieho počasia sme sa rozhodli nahradiť letničky v hrantíkoch odolnými vresmi. Radi sme prijali ponuku OZ Svatobor na finančný príspevok na výsadbu rastlín, za čo mu srdečne ďakujeme. Tím Zelenej školy tohto roku doplnili nadšení a šikovní piataci, ktorí sa s veľkou chuťou pustili do práce. Z hrantíkov povyťahovali letničky, odniesli ich na kompostovisko, zmiešali pôvodný substrát s rašelinou, zasadili vresy, poliali ich, očistili hrantíky a tešili sa z nádherného výsledku.

     

 

SPOZNÁVANIE ZELENINY s pánom Makáňom

Dňa 19.9.2019 na 3. vyučovacej hodine nás v škole navštívil ujo Makáň. Ukázal nám – žiakom nultého ročníka a triedy 1.D, koľko rôznej zeleniny existuje a čo všetko pestuje. Priniesol nám zeleninu rôznych farieb a tvarov. Spoznali sme koreňovú zeleninu ako je mrkva, petržlen, cibuľa a cvikla. Predstavil nám plodovú zeleninu, z ktorej zbierame a jeme plody – papriku, paradajku, tekvicu, cuketu a patizón, dokonca aj fenikel, ale aj listovú zeleninu, z ktorej konzumujeme listy – kapustu bielu a červenú a čínsku kapustu. Veľmi sme sa tomu potešili. Zopakovali sme si nielen farby, ale k tomu sme niečo nové videli, spoznali a naučili sa.

                                                                                                                        žiaci a p. učiteľka Lucia Mariňáková

           

        

        

 

PO PRÁZDNINÁCH...

V septembri sme sa po dvojmesačných prázdninách oddýchnutí vrátli nielen do školských lavíc, ale aj k rozbehnutým aktivitám Zelenej školy. Potešil nás pohľad na zazelenané mladé stromčeky, rozrastené liečivé bylinky a koreniny v špirále a krásne kvitnúce letničky na oknách, ktoré si na čas leta ochotne "adoptovali" niektorí učitelia. Hneď sme využili pekné počasie a urobili si hodinu biológie v záhrade, kde sme s radosťou poznávali, ovoniavali, ochutnávali dopestované bylinky a zbierali ich na čaj. V rámci projektového vyučovania šiestaci pátrali po živote v okolí ľudských sídel, poznávali okrasné a úžitkové rastliny, domáce a hospodárske zvieratá, užitočný hmyz i škodce a mnoho iného. Všetkých nás zaujal projekt Samuela Saraku, Jozefa Fábera a Janka Baloga o nenahraditeľných včelách s názornou ukážkou včelárskeho náčinia.

             

 

BUDOVANIE BYLINKOVEJ ŠPIRÁLY

Po upršanom máji sa nám nakoniec v júni podarilo vybudovať a vysadiť bylinkovú špirálu. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom, učiteľom, učiteľkám, asistentkám a tiež sponzorom, ktorí nám darovali tehly (rod. Mihalčinová), piesok (firma Tribe Medzianky) a štrk (Firma Zeocem Bystré). Výsledok, myslíme, stojí za to a už sa tešíme, keď sa bylinky rozrastú a ponúknu svoju vôňu, chuť a liečivú silu.

               

 

DEŇ ZEME

V mesiaci apríl sme oslavovali Medzinárodný deň Zeme. Keďže sme sa rozhodli aktívne prispieť k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu v našom meste,  žiaci 4. – 9. ročníka spolu so svojimi pedagógmi počas dvoch vyučovacích hodín zbierali odpadky a pomohli odstrániť aj niekoľko čiernych skládok v rôznych lokalitách Hanušoviec.

                       

Neskôr si deväť žiačok našej školy pri rovnakej príležitosti vyskúšalo čaro i nástrahy rovesníckeho vzdelávania, keď v spolupráci s Krajským múzeom a Regionálnym centrom ochrany prírody realizovali zážitkové učenie (hry, kvízy) v Archeoparku pre žiakov materských a základných škôl na tému Chráňme naše druhy.

     

 

SADENIE STROMOV

Na prelome mesiacov marec a apríl sme sa pustili do sadenia stromov na školskom dvore. Najskôr sme doplnili náš ovocný kútik, v ktorom rastú jablone a hrušky, o tri slivky mirabelky a neďaleko parkoviska sme umiestnili dve okrasné a zároveň medonosné paulownie. Neskôr sme v spolupráci s lesníkom a otcom dvoch našich žiačok p. Slavomírom Hrešom vysadili najmä popri plote vedľa ihriska pôvodné druhy listnatých drevín: lipy, jasene, javory, hraby, brest, dub, buk a tiež jedle. Týmto mu srdečne ďakujeme za jeho angažovanosť a odbornú pomoc. Veríme, že sa novým stromom bude dariť, skrášlia a ozdravia naše prostredie a poslúžia aj pri vzdelávaní.

 

                                     

 

 

PESTOVANIE SEZÓNNEJ ZELENINY

O využitie skutočného skleníka v areáli školy sa v marci postarali žiaci 6. a 7. ročníka pod vedením pedagógov vyučujúcich techniku, p. učiteľa Čebru a p. učiteľa Jurka. Vysiali tu semená reďkovky, petržlenu, šalátu a zasadili jarnú cibuľku. Rovnaké druhy sezónnej zeleniny sa rozhodli pestovať aj priamo na školskom pozemku, aby mohli porovnať vplyv rôznych podmienok na rast a vývin rastlín.

  

 

VYSIEVANIE A VYSÁDZANIE LETNIČIEK

Vo februári sme vysievali letničky (aksamietnice, lobelky, šalvie a astry) pre neskoršiu výsadbu do kvetináčov, ktoré skrášlia okná jednotlivých tried. Na pár mesiacov sa tak náš „dreveňák“ premenil na akýsi skleník, ktorý pútal pozornosť okoloidúcich. Vďaka dobrým podmienkam a starostlivosti (polievanie, rozsádzanie) letničky v priebehu troch mesiacov pekne narástli, takže sme ich mohli začiatkom mája vysádzať do hrantíkov. Ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ a OZ Hanušáčik za finančné príspevky na nákup potrebného materiálu (kvetináčov, substrátu, semien).

 

                                                        

      

 

  

STROMY NAŠIMI OČAMI

Kolégium Zelenej školy vyhlásilo pri príležitosti dňa stromov (20.10.) súťaž a zámer vytvoriť výstavu Stromy našimi očami,    s cieľom osláviť ich krásu a nenahraditeľnú úlohu v prírode. Zapojilo sa do nej takmer 60 žiakov s nádhernými prácami v troch kategóriách: fotografickej, výtvarnej a literárnej. Pre veľký záujem o kategóriu B sme poprosili výtvarníčku, p. učiteľku Václavkovú, aby spomedzi odovzdaných malieb a kresieb vybrala tie, ktoré postúpia do 2. kola. Z vystavených prác si potom žiaci a zamestnanci školy hlasovaním vybrali tri najkrajšie fotografie, tri maľby a tri básne. Ich autormi sú:

 

kategória A)   FOTOGRAFICKÁ

1. miesto – Ivan Škorpil, 6.a

2. miesto – Barbora Duždová, 9.a

3. miesto – Jozef Horvát, 7.c

kategória B)   VÝTVARNÁ

1. miesto – Lenka Schubertová, 3.c

2. miesto – Bianka Vargová, 4.c

3. miesto – Terézia Anna Semanová, 3.a

kategória C)   LITERÁRNA

1. miesto – Martina Kaňuchová, 4.b

2. miesto – Beáta Drobná a Zoja Václavková, 4.c

3. miesto – Daniel Bratko, 6.b

 

Víťazom srdečne blahoželáme.

Zároveň ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a prajeme im veľa ďalších tvorivých nápadov.

Poďakovanie patrí aj žiačkam 5.a, Bibke Džurmanovej a Sabínke Sabovej, za pomoc pri inštalovaní výstavy a zrátavaní odovzdaných hlasov.

 

Fotografie z výstavy, víťazné práce a ich autorov si môžete pozrieť v galérii nižšie.

 

Katarína Hrehová, koordinátorka Zelenej školy

 

                                    

 

EXKURZIA V EKOCENTRE SOSNA

Dňa 15.10.2018 sme sa zúčastnili exkurzie v Ekocentre Sosna v Družstevnej pri Hornáde, kde sme pozorovali ekologický prístup k životu mimo našej školy. Spoznali sme ekologické stavby a prírodnú záhradu plnú inšpirácií a zaujímavých prvkov. Keďže v najbližších dvoch rokoch sa budeme v programe Zelená škola venovať hlavne téme Zeleň a ochrana prírody, inšpirovať sme sa mohli napr. jazierkom hlbokým až 2,7 metra, bylinkovou záhradou s mätou, medovkou, šalviou, echinaceou a ďalšími liečivými bylinkami, solárnou sušičkou na huby, zeleninu a ovocie, či solárnym ohrievačom vody. Zaujal nás aj dom postavený z prírodných materiálov so zelenou strechou, ale najpríjemnejšie sme sa cítili v Hobiťom dome, rozprávkovej stavbe z recyklovaných materiálov a hliny, kde bola príjemná  atmosféra, pretože je postavený do oválneho tvaru. Pracovníci občianskeho združenia boli milí. Srdečne nás privítali, počas prehliadky nám kládli zaujímavé, aj keď niekedy dosť ťažké otázky a radi odpovedali na tie naše. V závere exkurzie sme hrabali lístie, z ktorého sme mali vytvoriť obrázok. Vybrali sme si slovo JESEŇ. Nakoniec sme dostali odznaky s logom ekocentra a zabudnuté, už nepíšuce perá, ktoré zachránime pred vyhodením tým, že si do nich kúpime tuhu. Ďakujeme.

Natália Juhasová a Emma Ondečková, žiačky 7.b

                              

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria