Rada školy

Zloženie RŠ

Zloženie RŠ :

 

Predseda: Mgr. Anna Hliboká Čurliková

Podpredseda: Mgr. Ľuboš Sopoliga

Členovia: Mgr. Dáša Vargová

               Mária Hláčová

               Iveta Kovalčíková

              Oľga Lattová

               Elena Hricová

               RNDr. Hedviga Rusinková

               Mgr. Ján Hanzo

               MVDr. Ján Čurlik

               Martin Tkáč

             

     

    

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria