Rada školy

 

Predseda: Mgr. Molitorisová Monika

Podpredseda: Mgr. Jurková Slávka

Členovia: Butala Peter

                Bc. Kaňuková Zuzana

                Homová Jana

                Hricová Elena

                Mgr. Makáňová Anna

                MVDr. Čurlik Ján

                Mgr. Hanzo Ján

                RNDr. Rusinková Hedviga

                Tkáč Martin

             

     

    

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria