Nadpis

Zápis do 1. ročníka

 

                                   Základná škola  Štúrova 341,  094 31  Hanušovce nad Topľou

Zápis do 1. ročníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Riaditeľstvo Základnej školy Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom detí, že zápis na povinné plnenie školskej dochádzky pre školský rok 2020 /2021 do prvého ročníka sa uskutoční za iných podmienok.    

Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26. 03. 2020  môže zákonný zástupca  zapísať svoje dieťa do prvého ročníka školského roka 2020/2021 v termíne

                                                       od 15. 04. 2020 do 30. 04. 2020.

Mimoriadna situácia neumožňuje budúcim prváčikom prísť do školy osobne a zažiť nezabudnuteľný okamih vo svojom  živote.

Keďže podľa zákona má každý rodič / zákonný zástupca povinnosť zapísať svoje dieťa narodené

od 01.09.2013  do 31. 08. 2014 do školy, môžete tak urobiť na webovej stránke školy formou

 

elektronickej prihlášky.

 

Vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis.

*prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola

*prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu

Povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na kontrolu všetky potrebné dokumenty / rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu /.

 

Ponúkame Vám preto niekoľko termínov zápisu:

 

 • 22. 4. 2020 ( streda) sa zápisu zúčastnia zákonní zástupcovia detí ,

                               ktoré navštevovali MŠ v Hanušovciach n/T v  triede  „ včielky " ,

 • 23. 4. 2020 ( štvrtok )  sa zápisu zúčastnia zákonní zástupcovia detí,

                               ktoré navštevovali MŠ v Hanušovciach n/T v triede  „ lienky ",

 • 24. 4. 2020 ( piatok)  sa zápisu zúčastnia zákonní zástupcovia detí zo spádových

                               obcí Babie, Ďurďoš, Vlača, ale aj mimo obvod  a zákonní zástupcovia     

                               detí, ktoré nenavštevovali MŠ  z Hanušoviec nad Topľou.

 

                             Vždy dopoludnia od 9:00 hod.  – do 11:30 hod.  pred budovou základnej školy.

                                                                                                                                                                                                               

     Žiadame Vás o dodržiavanie prísnych hygienických opatrení – ochranné rúško, rukavice,

                          vlastné pero na písanie a dodržiavanie dvojmetrových odstupov.

 

                                                     K zápisu je potrebné priniesť

príspevok  10 €  na zakúpenie učebných pomôcok -  zošitov s predtlačou .

Prosíme  Vás preto o presnú sumu.

  

     Dokumenty:

 

 1. Elektronická prihláška

 

 

 1. Prihláška do ŠKD.doc

 

 

 1. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky.doc

 

 

 1. Žiadosť o predčasné zaškolenie.doc

 

 1. Žiadosť o prijatie do ZŠ mimo obvod.doc

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria