Prevencia drogovej z

Plán práce primárnej prevencie drogovej závislosti a iných sociálno – patologických javov na školský rok 2008/2009

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria