Projekty

Erasmus+

 

Názov projektu: "Budovanie excelentnej školy"

Dátum realizácie: 1.júna 2015 - 1.júna 2016

Finančné zdroje: ERASMUS+

                            KA1 - Vzdelávacia mobility jednotlivcov

                            Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Cieľ projektu:

Excelentnosť pomocou Modelu EFQM a CAF je celosvetovo overený spôsob ako riadiť kvalitu v organizáciách. Školenie "How  to build the organizational excellence in school" je kombináciou teórie a praktických úloh, ktoré nám pomôžu vybudovať excelentnú školu a nasmerovať ju k tomu, aby sa stala miestom s výnimočnými výsledkami, motivujúcimi žiakmi, spokojnými zamestnancami a udržateľnej budúcnosti. Princíp excelentnosti je založený na práci so všetkými zainteresovanými stranami - žiakmi, rodičmi, zamestnancami, spolupracujúcimi organizáciami. Popredné európske školy využívajú tieto princípy ako základ riadenia organizácie. Školenie, ktoré absolvovalo vedenie našej školy v Lotyšsku - Rige, umožnilo pochopiť akým spôsobom "excellence" pomáha, čo sa skrýva pod 9 kritériami Modelu Excellence EFQM, akým spôsobom správne aplikovať systematickú a koncepčnú autoevalváciu a akým spôsobom sa autoevalvácia správne využíva v rámci rozvoja školy.

 


Sprava z mobility.docx

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria