• Zber starých použitých zubných kefiek
     • Zber starých použitých zubných kefiek

     • Ak máš doma starú použitú zubnú kefku, ktorá už neplní svoj účel, nevyhadzuj ju, ale prines do školy!

      Kefka tak neskončí na skládke či v spaľovni odpadov, bude zrecyklovaná.

      Za každých 200 vyzbieraných kefiek akejkoľvek značky škola získa od spoločnosti CURAPROX set košov na triedenie odpadu –  žltý na plast a modrý na papier.

      Prinesené kefky vhoď do príslušných košov na dolnej chodbe pri ekologickej nástenke. Tu môžeš odovzdať aj použité batérie a žiarivky.

      Ďakujeme, že myslíš na životné prostredie.

    • Súťaž
     • Súťaž

     • Kolégium Zelenej školy vyhlasuje SÚŤAŽ o najlepšie výtvarné stvárnenie ekokódexu na tému Zeleň a ochrana prírody.

      EKOKÓDEX je umelecké znázornenie hodnôt našej školy, návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu.

      Vašou úlohou je vytvoriť plagát veľkosti maximálne A2, ktorého súčasťou bude nasledovný text: Poznávame prírodu. Chránime všetko živé. Sadíme zeleň a staráme sa o ňu. Staviame úkryty pre živočíchy. Čistíme naše okolie. Do súťaže sa môžete zapojiť ako jednotlivci, skupiny či celé triedne kolektívy. Práce odovzdávajte do 9. decembra p. uč. Václavkovej. Stanú sa súčasťou výstavy Ako to vidíme my. Z nich potom hlasovaním vyberiete víťazný návrh, ktorý bude našim školským ekokódexom.

     • BUBNOVAČKA 2019 - Aby bolo deti lepšie počuť

     • Na Slovensku sa pripravuje najväčšia bubnovačka roka, ktorá má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie 19. novembra 2019 Slovenskom v hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 h. už po šiesty krát. 

      Aj žiaci našej školy sa do pripravovanej akcie zapojili výrobou plagátov na hodinách výtvarnej výchovy s p.uč.Václavkovou a "bubnovaním" sa zapoja v utorok 19.11. počas 3.vyučovacej hodiny pod vedením vyučujúcich.

     • O z n a m - riaditeľské voľno !!!

     •  

      Oznamujeme rodičom, že dňa 20. novembra 2019 budú mať žiaci 6. až 9. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T 5-2019. Zároveň oznamujeme, že žiaci týchto ročníkov stravujúci sa v školskej jedálni budú automaticky odhlásení tento deň z obeda.

      Žiaci 1.-4. ročníka budú mať vyučovanie so svojim triednym učiteľom a žiaci navštevujúci ŠKD budú vykonávať svoju činnosť podľa plánu.                                                               /RŠ/