• Opatrenia ministerstva školstva

     • Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

      Minister školstva Branislav Gröhling predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde by mali učitelia, žiaci, ale aj rodičia nájsť materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.    

      "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil nový minister školstva Branislav Gröhling.

     • Možnosti dištančného vzdelávania

     • Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Konkrétne zadania, domáce úlohy a pod. sú v kompetencii učiteľa. 

      Podľa najnovšieho výskumu CVTI SR, ktorý bol zverejnený v roku 2020 a týka sa používania internetu v domácom prostredí, má až 96,6 % žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom prostredí a 93,6 % žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva.

      S cieľom pomôcť zvládnuť súčasnú situáciu prinášame prehľad možností dištančného vzdelávania, ktoré sú aktuálne dostupné. O ďalších možnostiach budeme aktuálne informovať.

      Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu „Viki“

           V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom „Viki“ (https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne). Portál v súčasnosti obsahuje verejne dostupný edukačný obsah aj pre základné školy, a to v prírodovedných predmetoch, ako sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, v oblastiach finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, pre stredné školy v oblasti elektrotechniky a podobne.  Od 19. marca 2020 sú pre všetkých sprístupnené aj vzdelávacie materiály k angličtine pre ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň.

      Planéta vedomostí

           Vzdelávací portál Planéta vedomostí (http://planetavedomosti.iedu.sk) predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi. V súčasnosti obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy. Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom. Okrem prírodovedných predmetov nájdu učitelia a žiaci na portáli aj vzdelávacie materiály z anglického jazyka.

      Fenomény sveta

      V súvislosti s aktuálnym prerušením vyučovania v školách je pre všetkých učiteľov, žiakov a ich rodičov BEZPLATNÝ PRÍSTUP K VZDELÁVACÍM MATERIÁLOM na portáli www.fenomenysveta.sk

      Na portáli sa nachádza viac ako 500 videí a 1500 interaktívnych aktivít.

      AKO NA TO?
      1. Vytvorte si používateľský účet, resp. prihláste sa do existujúceho účtu na www. fenomenysveta.sk
      2. Pre sprístupnenie vzdelávacieho obsahu použite AKTIVAČNÝ KÓD: SKOLAZDOMU

      3. Využívajte bezplatný vzdelávací obsah, ktorý je dostupný do 15. 4. 2020 

      TAKTIK

      TAKTIK vydavateľstvo sa rozhodlo sprístupniť kompletnú ponuku interaktívnych pracovných zošitov na domáce použitie ZADARMO. Interaktivita bude dostupná úplne zdarma počas celej doby zatvorenia škôl.

      DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

      1. Nezabudnite uplatniť kupón TAKTIKNADOMA. V prípade, ak sa Vám v poslednom kroku objednávky objavujú poplatky za dopravu, vráťte sa o krok naspäť a uplatnite kupón.

      2. Produkt Mimoriadny balík 50 interaktívnych titulov si objednávajte samostatne (bez ďalších produktov).

      3. Prvý e-mail, ktorý Vám bude doručený po odoslaní objednávky, obsahuje údaje do Vášho užívateľského účtu na taktik.sk.  PROSÍM, ČAKAJTE NA DRUHÝ E-MAIL S PREDMETOM "INTERAKTIVITA". Až v tomto e-maili nájdete prihlasovacie údaje do interaktivity.

      4. Vzhľadom na enormný záujem o využitie interaktívnej výučby trvá zaslanie e-mailu s prihlasovacími údajmi do interaktivity aj niekoľko hodín. Všetky objednávky totiž musíme spracovať ručne. Kontaktujte nás v prípade, ak Vám nebude doručený potvrdzujúci e-mail alebo Vám neboli doručené prihlasovacie údaje do 24 hodín.

     • Oznam nielen pre žiakov

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR a v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy COVID-19 (koronavírus), vydávam nasledujúce pokyny pre všetkých žiakov Základnej školy Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou:

      Žiaci školy:

      1. V čase od 16. 3. do 27. 3. 2020 vrátane sa zdržujú v mieste svojho bydliska a zdržiavajú sa v domácom prostredí.

      2. Sú povinní sledovať a spracovávať učivo a domáce úlohy zadané jednotlivými učiteľmi počas celého vyššie uvedeného obdobia tak, aby po návrate do školy mohli plynule pokračovať vo vyučovaní.

      3. Môžu požadovať konzultáciu od vyučujúcich v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom elektronickej triednej knihy alebo prostredníctvom iného dohodnutého komunikačného kanálu s príslušným vyučujúcim.

      Ďakujem za pochopenie a riadenie sa týmito pokynmi. S pozdravom N.Verčimáková, riaditeľka školy

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.    

      Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.    

      Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

     • Oznam - dôležité!!!

     • Po večernom zasadnutí krízového štábu a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva riaditeľka školy týmto oznamuje, že od piatka 13.3.2020 sa prerušuje vyučovanie. Aktuálne informácie je potrebné sledovať na stránke školy. 

     • COVID19 / koronavírus

     • Na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v záujme obmedzenia šírenia koronavírusu prosím rodičov, ktorí boli v priebehu februára/marca 2020 na dovolenke, či služobnej ceste hlavne v Taliansku a v iných rizikových oblastiach (predovšetkým Čína, Japonsko, Južná Kórea, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán, Nemecko), aby svoje deti nechali doma v karanténe 14 dní, triednemu učiteľovi túto informáciu oznámili telefonicky, mailom a konzultovali telefonicky situáciu so svojím detským lekárom.

     • Príkaz riaditeľky školy č. 01/2020 o prijatí opatrení proti šíreniu vírusových ochorení s platnosťou od 09.03.2020 do odvolania

     • Na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy COVID-19 (koronavírus), vydávam nasledujúce pokyny riaditeľky školy: 

      V prípade výskytu koronavírusu ide o nasledujúce prejavy: 

      COVID19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:

      1. od miernych (kašeľ, zvýšená teplôt),
      2. cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov) - až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou, vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny,
      3. ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.

      V podmienkach ZŠ prikazujem: 

      • Žiakom: Ostať doma v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa a neprijímať návštevy. Zákonní zástupcovia  žiakov, ktorí budú mať vyššie uvedené príznaky, nepošlú žiakov do školy a budú o tom informovať triednych učiteľov prostredníctvom elektronickej triednej knihy, telefonátom alebo emailom. Neúčasť na vyučovaní bude automaticky ospravedlnená.                        

       Zodpovední: triedni učitelia

      • Vyučujúcim: Do elektronickej triednej knihy zadávať učivo prebraté na vyučovacej hodine a zadanú domácu úlohu tak, aby žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovania, mohli pokračovať v domácom vzdelávaní (vrátane uvedenia učebnice a strán s prebratým učivom a zadanými úlohami).

      Zodpovední: vyučujúci

      • Zamestnancom: Počas prvej vyučovacej hodiny každého dňa vizuálne skontrolovať žiakov a v prípade, že niektorý žiak javí niektorý zo znakov vírusového ochorenia (najmä kašeľ, kýchanie, zvýšená teplota), poslať žiaka na odmeranie teploty do kancelárie školy. V prípade zvýšenej teploty, okamžite kontaktovať zákonného zástupcu, ktorý si príde po žiaka do školy.                                                                             Zodpovední: vyučujúci, triedni učitelia 
      • Žiakom a zamestnancom: Dôsledne dodržiavať osobnú hygienu.
       • pravidelne si umývať ruky,
       • zakrývať si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní,
       • nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, vreckovku ihneď vyhodiť do odpadovej nádoby.     

      Zodpovední.: triedni učitelia (informovanie žiakov)

       

      • Upratovačkám a kuchárkam: Dôsledne dbať na čistotu školského prostredia.
       • denne dvakrát čistiť dezinfekčným prostriedkom dotykové povrchy – najmä kľučky a madlá na schodoch,
       • jeden krát denne čistiť dezinfekčným prostriedkom povrchy lavíc, stoličiek a stolov vo všetkých miestnostiach,
       • upratovačky počas služby umyť  dezinfekčným prostriedkom plochy v sociálnych zariadeniach,
       • obmedziť nosenie náramkov a iných predmetov na rukách.

      Zodpovední:  ZRŠ I.st, vedúca ŠJ

      • Žiakom a zamestnancom: Nepoužívať spoločné uteráky vo WC a učebniach a doteraz používané uteráky odstrániť.                                   

      Zodpovední: ZRŠ I.st., vedúca ŠJ

       

      Odporúčania všetkým dotknutým:

       Ak ste v posledných dňoch navštívili oblasti, v ktorých sa vyskytlo vírusové ochorenie, odporúčam dobrovoľnú karanténu v zmysle odporúčaní Ministerstva zdravotníctva.  Týka sa to najmä rizikových krajín, ktorými aktuálne sú: Čína, Japonsko, Južná Kórea, Taliansko, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán. Čoskoro však môžu pribudnúť: Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Maďarsko  a Švajčiarsko.

      Ak sa vyššie uvedené príznaky vírusového ochorenia zhoršia, zavolajte svojmu lekárovi alebo kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva SR a neohlásene nenavštevujte ambulanciu alebo pohotovostnú službu.

      Rodičia, ktorí u  svojich detí nepozorujú žiadne príznaky vírusového ochorenia, ale z dôvodu slabej imunity alebo iných zdravotných problémov žiakov majú obavu posielať deti do kolektívu, informujú o tom triednych učiteľov prostredníctvom elektronickej triednej knihy alebo emailom. Neúčasť bude automaticky ospravedlnená. 

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte (telefonicky, nie osobne) svojho všeobecného lekára alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou.

      V oblasti organizácie vyučovacieho procesu ruším realizáciu nasledujúcich naplánovaných aktivít v ZŠ:

      • športové a kultúrne podujatia, exkurzie, akcie organizované v rámci záujmového vzdelávania.

                                                                                         RNDr. Natália    V e r č i m á k o v á

                                                                                                     riaditeľka školy

       

     • Máme EKOKÓDEX!

     • Poznávame prírodu. Chránime všetko živé. Sadíme zeleň a staráme sa o ňu. Staviame úkryty pre živočíchy. Čistíme naše okolie.

      Spoločne sme vytvorili vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre všetkých nás, ktorí navštevujeme školu.

      O jeho umelecké znázornenie sa pokúsili viacerí žiaci, ktorí svoje práce odovzdali do súťaže vyhlásenej kolégiom Zelenej školy. Hlasovaním sme spomedzi nich vybrali víťazný návrh, ktorého autorom je Samuel Vasilišin, žiak I.C triedy. Srdečne blahoželáme.