• Dopravné !!
     • Dopravné !!

     • Dopravné za 1-6/2020

      Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu Hanušovce nad Topľou, že dopravné sa bude vyplácať od štvrtka 25.6.2020 od 11.00 hod. do štvrtka 2.7.2020 od 8.00 hod. vždy  do 13.00 hod..

     • Záver školského roka - oznam

     • Vážení rodičia,

      vedenie Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou vám oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 bude prebiehať 30.6.2020 v triedach s triednym učiteľom v čase 8.00 - 9.40 hod.

     • Školská jedáleň - prihlasovanie na stravu v ŠJ

     • Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že prihlasovanie a odhlasovanie na obedy do konca školského roka v školskej jedálni je možné len do piatka 19.6.2020 do 14.00 hod.

     • Oznam pre žiakov 6.-9.ročníka - Nástup do školy

     • Vedenie Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že vyučovanie v škole sa pre žiakov 6.-9.ročníka obnovuje od 25.6.2020.

      Povinnosťou žiaka je priniesť si dve rúška a balík hygienických vreckoviek. V spoločných priestoroch žiaci nosia rúško. V prvý deň nástupu žiaci do školy donesú so sebou čestné vyhlásenie o zdravotnom stave.

      Po dlhšom čase sa nám opäť ponúka možnosť, aby sme pocítili chod bežného života v škole tak, ako sme boli zvyknutí. Čas strávený v škole bude pre vás príležitosťou pred prázdninami stretnúť sa so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, ale aj s triednymi učiteľmi, či vyučujúcimi. Tieto dni strávené v škole od 25.6.2020 využijeme na výmenu učebníc, upratanie skriniek a tried, kontrolu pridelených úsekov v okolí školy, aby sme s čistým svedomím mohli odísť na prázdniny.

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ od 22.júna 2020 do konca školského roka

     • Záujem o Školský klub detí v školskom roku 2020/2021

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

      Ponúkame Vám možnosť prihlásiť svoje dieťa do Školského klubu detí v školskom roku 2020/2021, ak ste ešte túto možnosť nevyužili a neprihlásili dieťa do ŠKD. V prípade záujmu vypíšte prosím prihlášku. Vypísanú prihlášku môžete doručiť emailom na adresu:

      zshanusovce@zshanusovce.sk  

      alebo odoslať prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu ZŠ do 24. 6. 2020.  

      O prijatí Vášho dieťaťa do ŠKD rozhodne riaditeľka základnej školy.

      Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru.

     • Oznam rodičom žiakov 6. - 9.ročníka.

     • Vážení rodičia!

      Na stránke našej školy je spustené "Zisťovanie záujmu" o obnovené vyučovanie pre žiakov 6. - 9.ročníka. Prosím o odhlasovanie, či Vaše dieťa má resp. nemá záujem nastúpiť do školy od 22.júna 2020. Hlasovanie bude spustené do nedele 14.6.2020 do 20.00 hod.

      Poprípade záujem/nezáujem o nástup do školy nahláste triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa (takisto do nedele 14.6.2020).

      RNDr. Verčimáková N., riaditeľka školy