• Jesenné prázdniny a Informácie k nástupu do ZŠ po celoplošnom testovaní na COVID-19
     • Jesenné prázdniny a Informácie k nástupu do ZŠ po celoplošnom testovaní na COVID-19

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      Od pondelka 26.októbra 2020 prešiel II.stupeň základných škôl na dištančné vzdelávanie, v utorok a stredu na odporúčanie RÚVZ vo Vranove nad Topľou na dištančnú výučbu prešiel aj I.stupeň našej základnej školy.

      Nič sa však nemení na tom, že od piatka 30.októbra do pondelka 2.novembra majú žiaci JESENNÉ PRÁZDNINY. Po jesenných prázdninách žiaci I.stupňa nastupujú do školy v utorok 3.novembra 2020.

      Podľa Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020:

      Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.

      Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).

      Všetky ďalšie informácie nájdete tomto odkaze: https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-2020/

       

     • OZNAM: Prerušenie vyučovania

     • Vážení rodičia

      Na základe odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou Vám oznamujeme, že vyučovanie na I.stupni našej základnej školy je prerušené do štvrtka 29.10.2020 z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19.

      Výučba bude prebiehať v týchto dňoch dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov. Žiaci z obeda odhlásení.

      Nástup žiakov do školy je v utorok 3.11.2020 s podpísaným vyhlásením o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu (k stiahnutiu na stránke školy).

      Pre ostatných žiakov pokračuje výučba dištančnou formou.

     • Dištančné vzdelávanie

     • Riaditeľstvo v Hanušovciach nad Topľou oznamuje žiakom a rodičom, že od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude, v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR, prebiehať vyučovanie v 5. - 9. ročníku DIŠTANČNOU FORMOU (prostredníctvom Edupage a MS Teams). Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu - všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Zadanie učiva dostanú žiaci pravidelne v súlade s rozvrhom hodín.

      Vyučovanie v 1. - 4. ročníku a činnosť ŠKD bude prebiehať v nezmenenom režime. Školská jedáleň bude pre žiakov 1. - 4. ročníka v prevádzke. Žiaci druhého stupňa budú z obedov automaticky odhlásení.

     • Týždeň zdravia a farieb

     • Žiacka školská rada vyhlasuje týždeň zdravia a farieb od štvrtka 22.10.2020 do stredy 28.10.2020. Účasť je pre každého žiaka dobrovoľná. Každému pracovnému dňu prislúcha jedna farba. Podľa nej žiaci zvolia farbu oblečenia a pripravia si ovocie, zeleninu iné zdravé jedlo na desiatu v týchto farbách:

      Štvrtok 22.10.2020 -  modrá farba (inšpirácia: pite vodu, jedzte slivky, čučoriedky, modré hrozno ...)

      Piatok 23.10.2020 – žltá a oranžová farba (inšpirácia: mrkva, pomaranč, nektárinka, žltá paprika, tekvica, pomarančová šťava, oranžové paradajky, med, žlté jablko ...)

      Pondelok 26.10.2020 – červená farba (inšpirácia: červené jablko, cvikla, červená kapusta, červené hrušky, maliny, červená reďkovka, červená paprika, brusnice, červená cibuľa, červený melón, červené paradajky ...)

      Utorok 27.10.2020 – zelená farba (inšpirácia: zelená kapusta, rukola, kel, uhorky, zelené hrušky, zelené jablká, zelená paprika, kivi, hrášok, zelené hrozno ...)

      Streda – 28.10.2020 biela farba (inšpirácia: pite mlieko, jedzte syry, jogurty, tvaroh, cesnak, špargľu, bielu cibuľu ...)

      Žiaci, ktorí budú oblečení vo farbe dňa nebudú ústne skúšaní a nemusia písať neohlásené rozcvičky. Podmienkou je, aby mal žiak oblečený kus oblečenia vo farbe dňa (mikinu, sveter, nohavice, tričko, blúzku, košeľu, sukňu).

      Žiacka školská rada

     • OZNAM: Prerušené vyučovanie v 5.a triede - 19.10.2020

     • Vážení rodičia

      Na základe nariadenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou Vám oznamujeme, že vyučovanie v 5.a triede v pondelok 19.10.2020 na našej základnej škole je prerušené, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19.

      Výučba v tejto triede bude prebiehať v tento deň dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov a triednej učiteľky. Žiaci 5.a, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, z obeda v tento deň odhlásení.

      Nástup žiakov do školy je v utorok 20.10.2020 s podpísaným vyhlásením o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu (k stiahnutiu na stránke školy).

      Pre ostatných žiakov prebieha výučba tak ako doteraz, za zvýšených hygienických opatrení.

     • Využívanie telocvične

     • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že využívanie telocviční v priestoroch ZŠ je do konca októbra prerušené na základe návrhov a  odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19. Za pochopenie ďakujeme.

     • Vážení rodičia

     • V súvislosti s ochorením COVID-19 od 2.10.2020 pokračujeme v týchto opatreniach:

      • pri príchode žiaka do vestibulu školy žiakovi bude odmeraná teplota, následne si žiak dezinfikuje ruky,
      • zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (k dispozícii na stiahnutie v sekcii AKTUÁLNE na pravej strane),
      • pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (detské lekárky je potrebné kontaktovať vždy vopred a telefonicky),
      • zákonný zástupca do budovy školy nevstupuje,
      • žiaci boli oboznámení, ako znížiť riziko infekcie koronavírusom,
      • dezinfekcia školy (kľučky, zábradlia, toalety, podlahy) sa realizuje niekoľkokrát denne,
      • na pôde školy sa nebudú organizovať podujatia so zvýšeným počtom osôb,
      • v prípade, že žiaci boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia rodičia v najbližších 10-tich dňoch od návratu kontrolovať ich zdravotný stav,
      • je nutné informovať triedneho učiteľa o dôvode  neprítomnosti žiaka ( je v karanténe, bol v styku s pozitívnou osobou, mal druhotný kontakt s pozitívnou osobou, prechladenie, vyšetrenie, iná choroba...) v prvý deň jeho neprítomnosti v škole.
     • Milí žiaci, vážení rodičia a kolegovia,

     • chcem sa Vám všetkým poďakovať za veľkú snahu dodržiavať preventívne opatrenia, aby sme sa všetci mohli čo najdlhšie vzdelávať v škole, aby sme všetci boli zdraví. Každý z nás by chcel športovať, cestovať, súťažiť, stretávať sa s priateľmi či s rodinou. Žiaľ, aktuálna situácia to neumožňuje a my sa musíme aj naďalej správať zodpovedne. Nosením rúška chránime seba, aby sme neohrozili našich rodičov, starých rodičov.

      Preto pokračujeme v nastavených preventívnych opatreniach proti šíreniu COVID-19.

       

      Ako budeme postupovať:

      • Všetci na škole všetci nosíme rúška (aby bol aj prekrytý nos) alebo ochranný štít, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci a žiaci 2.stupňa.
      • Žiaci 1. stupňa nosia rúška mimo svojej triedy a môžu aj počas vyučovania, ak to dokážu.
      • Pri vstupe do budovy si dezinfikujeme ruky.
      • Dodržiavame prísne hygienické opatrenia počas celého pobytu v budove.
      • Snažíme sa dodržiavať dostatočný odstup od seba, v ŠJ stojíme na značkách.
      • Na začiatku každej vyučovacej hodiny vyučujúci intenzívne vyvetrá triedu (3-5 minút) s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách. Počas prestávok sme v triede.
      • Vyučujúci pravidelne upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Desiatu a iné jedlo nechytáme holými rukami, ak sme ich dôkladne neumyli či vydenzifikovali.
      • Je prísne ZAKÁZANÉ hádzať papierové utierky a iné papiere do WC. 
      • Do budovy školy vstupujú len žiaci a zamestnanci školy.
      • Po skončení vyučovania opustíme areál školy.
      • Neodporúča sa zhromažďovanie osôb pred základnou školou a ani v areáli školy.
      • Stále dodržujeme R – O – R (rúško – odstup – ruky)! Rúško je opatrením na obmedzenie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.
      • Nedotýkame sa očí, úst a tváre.
      • Nepodávame si ruky, nepijeme z jedného pohára.
      • Všetky tieto pravidlá dodržiavame aj mimo školu, doma, u starých rodičov.
      • Určite to zvládneme, lebo po každej búrke sa vyjasní.